logo isranews

logo small 2

ไม่มี‘หุ้นรับเหมา-รถตู้-แพล้นปูน’ในบัญชีทรัพย์สิน‘ชาดา’- แจ้ง 6 ครั้ง 50 -73 ล้าน

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 18:00 น.
เขียนโดย
isranews

เอ็กซเรย์บัญชีทรัพย์สิน‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’ ยื่น ป.ป.ช. 6 ครั้ง ช่วงปี 51-57 แจ้งมีรายได้ธุรกิจค้าวัวควาย รับจ้างเหมารถตู้ ไร้หุ้นรับเหมา แต่ไม่ระบุเงินลงทุน เงินฝากลดต่อเนื่อง 17 ล้าน เหลือ 4.6 ล้าน

picccsssda04

กรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ได้นำเสนอข้อมูลการถือหุ้น มูลค่า 20 ล้านบาทและที่ดิน 12 แปลงกว่า 474 ไร่ของนายฟารุต ไทยเศรษฐ์ ลูกชายวัย 27 ปี (เสียชีวิตแล้ว) ของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ นักการเมืองใหญ่ อดีต ส.ส. จ.อุทัยธานี 2 สมัย ประธานกรรมาธิการการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 และ 2556

ขณะที่ คำสัมภาษณ์เปิดใจนายชาดา ไทยเศรษฐ์ อดีต ส.ส.อุทัยธานี และอดีตประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ผ่านรายการเผชิญหน้าทางช่องสปริงนิวส์ เมื่อช่วงต้นเดือนส.ค.58 ในประเด็นความร่ำรวยของนายชาดา

สรุปสาระสำคัญ

1.มีฐานะรวยมาก่อน เพราะได้รับมรดกจากบิดามารดาซึ่งมีฐานะร่ำรวย
2.มีรายได้หลักมาจากการค้าขายโค กระบือ
3.ทำทราย (ไม่บอกรายละเอียด)
4.ธุรกิจแพล้นปูน (ไม่บอกรายละเอียด)
5.ธุรกิจรับเหมา (อยู่ช่วงหนึ่ง ไม่ระบุรายละเอียด)
6.กำลังจะทำเหมืองแร่ (ไม่บอกรายละเอียด)

อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายชาดาที่ยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่กรณีรับตำแหน่ง ส.ส.สมัยแรกวันที่ 22 ม.ค.2551 จนถึงครั้งสุดท้ายกรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.สมัยที่สองครบ 1 ปี วันที่ 8 ธ.ค. 57 ระบุว่า

1.กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. 22 ม.ค.2551 มีทรัพย์สิน 50,649,282.21 บาท ไม่มีหนี้สิน
2.กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส. 10 พ.ค.2554 มีทรัพย์สิน 55,492,591.53 บาท ไม่มีหนี้สิน
3.กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี 10 พ.ค.2555 มีทรัพย์สิน 57,081,467.67 บาท ไม่มีหนี้สิน
4.กรณี รับตำแหน่ง ส.ส. (สมัยที่สอง) 2 ส.ค.54 มีทรัพย์สิน 56,633,820.36 บาท ไม่มีหนี้สิน
5.กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส. (สมัยที่สอง) 9 ธ.ค.56 มีทรัพย์สิน 60,945,181.17 บาท ไม่มีหนี้สิน
6.กรณีพ้นตำแหน่ง ส.ส.(สมัยที่สอง) ครับ 1 ปี 8 ธ.ค.57 มีทรัพย์สิน 73,355,200.01 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทั้ง 6 ครั้งแจ้งว่าไม่มี “เงินลงทุน” และเงินฝากลดลงต่อเนื่องจากประมาณ 17 ล้านในปี 51 ลดเหลือ ประมาณ 4.6 ล้านในปี 57

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า นายชาดาแจ้งว่ามีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่งทั้ง 6 ครั้งระหว่าง 5,780,000 - 7,158,465.81 บาท เช่น

กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. 22 ม.ค.51 มีรายได้จาก
1.ธุรกิจค้าโคกระบือ จำนวน 3 ล้านบาท
2.รายได้จากบริการจ้างเหมารถตู้ 980,000 บาท
3.รายได้จากการค้ากระบือชำแหละ 1,200,000 บาท
4.รายได้จากค่าเช่าสถานที่ชำแหละกระบือ 600,000 บาท

รวม 5,780,000 บาท

กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. 2 ส.ค. 54 มีรายได้จาก
1.เงินเดือนและเบี้ยประชุม จำนวน 1,251,960 บาท
2.ธุรกิจค้าโคกระบือ จำนวน 3 ล้านบาท
3.รายได้จากบริการจ้างเหมารถตู้ 980,000 บาท
4.รายได้จากการค้ากระบือชำแหละ 1,300,000 บาท
5.รายได้จากค่าเช่าสถานที่ชำแหละกระบือ 600,000 บาท

รวม 7,131,060 บาท (เฉพาะรายการที่2-5 จำนวน 5,880,000 บาท)

กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ครบ 1 ปี 8 ธ.ค. 57 มีรายได้ จาก
1.เงินเดือนและเบี้ยประชุม จำนวน 1,278,465.18 บาท
2.ธุรกิจค้าโคกระบือ จำนวน 3 ล้านบาท
3.รายได้จากบริการจ้างเหมารถตู้ 980,000 บาท
4.รายได้จากการค้ากระบือชำแหละ 1,300,000 บาท
5.รายได้จากค่าเช่าสถานที่ชำแหละกระบือ 600,000 บาท

รวม 7,158,465.81 บาท (เฉพาะรายการที่2-5 จำนวน 5,880,000 บาท)

picccsssda02

picccsssda03

น่าสังเกตว่า ทุกครั้งแม้แจ้งว่ามีรายได้จากบริการเหมารถตู้ แต่มิได้ปรากฏอยู่ในรายการ “เงินลงทุน”ทั้ง 6 ครั้ง รวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีธุรกิจรับเหมา และ ธุรกิจแพล้นปูน ในรายการเงินลงทุนแต่อย่างใด

picccsssdapicccsssda01

หมายเหตุ: รายการที่ดิน กรณี พ้นตำแหน่ง ส.ส. 9 ธ.ค.56 แจ้งว่า ที่ดินเพิ่มอีก 12 แปลง เนื่องจาก ได้รับคำส่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกนายฟารุต ไทยเศรษฐ์ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการทรัพย์มรดกกับทายาท

อ่านประกอบ:

พลิกคำต่อคำ‘ชาดา ไทยเศรษฐ์’อดีต ส.ส.อุทัยธานี 'ร่ำรวย'จากไหน?
‘รับเหมา’ขุดคลองกรมชลฯเงื่อนงำอื้อ! - หจก.พันล้านฯ‘เสี่ยเฮง’เฉือนคู่แข่ง 2,000 บ.

เปิดรายละเอียด 128 โครงการ หจก.พันล้านฯ‘เสี่ยเฮง-ฟารุต’ลูก อดีต ส.ส.‘รับเหมา’

ปริศนา!เงินค่าหุ้นรับเหมา 20 ล้าน‘ฟารุต’ ลูก‘ชาดา’ อดีต ส.ส. หายไปไหน?

เปิดรายละเอียด128 โครงการ หจก.พันล้านฯ‘เสี่ยเฮง-ฟารุต’ลูก อดีต ส.ส.‘รับเหมา’

พบ หจก.พันล้านฯ‘เสี่ยเฮง’-ลูกอดีต ส.ส. กวาดรับเหมา จ.อุทัยฯอื้อ 900 ล้าน

ที่ดิน 474 ไร่ ลูก‘ชาดา’อดีต ส.ส. โผล่ในบัญชีทรัพย์สิน‘พ่อ’ หลังมีหุ้น 20 ล้าน

ผู้บริหาร หจก.พันล้านฯ ยังไม่สะดวกแจง ปมรับโอนหุ้น ลูก"ชาดา" 20 ล. หลังเสียชีวิต

พบลูก ‘ชาดา’ นักการเมืองใหญ่ หอบเงิน 20 ล.ถือหุ้นรับเหมา-โอนหลังเสียชีวิต