logo isranews

logo small 2

เปิดอีก 3 บ. พันคดี'ยาปราบศัตรูพืช’ ฟันอื้อ 469.9 ล - แจ้งเลิกกิจการ ‘วันเดียวกัน’

สาวลึกพบเอกชนอีก 3 รายพันคดีซื้อขายสารเคมีฆ่าแมลงปราบศัตรูพืช มท. เป็นคู่ค้าหลายอำเภอในภาคอีสาน 81 สัญญา 469.9 ล้าน ยอดรวม 7 แห่งเกือบพันล้าน แจ้งจดทะเบียนเลิกกิจการ วันเดียวกัน

PIC yakamalang 11 6 58 1

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างสารป้องกันเชื้อรา (คาร์เบนดาซิมหรือแมนโคเซน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในข้าวมีราคาแพงที่ทำไปสู่ มติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อ 10 ต.ค. 57 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กับพวก รวม 41 ราย กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เนื่องจากกรณีการจัดซื้อจัดจ้างสารป้องกันเชื้อรา (คาร์เบนดาซิมหรือแมนโคเซน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในข้าวมีราคาแพงเกินจริง ในจำนวนเป็นเอกชนมี 4 ราย คือ

1.น.ส.นัติชดา สายทองคำ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.นัติชดา
2.นายศุภชัย ศุภสรรพตระกูล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โชติชนิด
3. น.ส.เพ็ญวิไล ด้านคำมี หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง และ
4. น.ส.ศิริพร อุดมทรัพย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง จ.กาฬสินธุ์

‘ตัวละคร’ที่เกี่ยวข้อง อาจมิได้แค่เฉพาะ 41 รายข้างต้น เนื่องจากพบเอกชนอย่างน้อย 3 รายเป็นคู่สัญญาจัดซื้อจัดจ้างสารเคมีด้วย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นอกจากเอกชน 4 รายที่ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในฐานะผู้สนับสนุน ยังมีเอกชนอีกอย่างน้อย 3 รายได้รับการจัดซื้อจัดจ้างจากที่ทำการปกครองหลายอำเภอในหลายจังหวัดภาคอีสาน

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ศ.ศุภฤกษ์ เป็นคู่สัญญาจัดซื้อสารเคมีประเภทต่างๆเบนฟูราคาร์บ Pirimiphos methvl (Actelic 50% EC Benomyl 50% คอปเปอร์ออกชีคลอไรด์ ไทโอฟาเนต เมทิล 70%wp จำนวน 54 ครั้ง (สัญญา) วงเงิน 281,514,640 บาท (ดูตารางประกอบ)

2. บริษัท มินถาพร จำกัด เป็นคู่สัญญาจัดซื้อสารเคมีประเภทต่างๆ 10 ครั้ง (สัญญา) วงเงิน 102,440,750 บาท (ดูตารางประกอบ)

3. หจก.นำทรัพย์เจริญ เป็นคู่สัญญาจัดซื้อสารเคมีประเภทต่างๆ จำนวน 17 ครั้ง (สัญญา) วงเงิน 83,039,940 บาท (ดูตารางประกอบ)

รวมทั้งสิ้น 81 (ครั้ง) สัญญา วงเงิน 466,995,330 บาท

หากรวมการจัดซื้อสารเคมีจาก หจก.นัติชดา หจก.โชติชนิด หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง และ หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง รวม 87 ครั้ง (สัญญา) วงเงิน 490,787,220 บาท เท่ากับ (ข้อมูล ณ ขณะนี้) มีการจัดซื้อสารเคมีจากเอกชนรวม 7 ราย 168 ครั้ง (สัญญา) รวมวงเงิน 957,782,550 บาท

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า เอกชนทั้ง 3 ราย จดทะเบียนก่อตั้งในช่วงปี 2552-2554 ทุนจดทะเบียน 600,000 - 2 ล้านบาท

หจก.ศ.ศุภฤกษ์ จดทะเบียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 250/13 หมู่ที่ 5 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น น.ส.ชฎาพร ศุภสรรพตระกูล และ นายเด่น ขวัญหัวโทน ร่วมเป็นหุ้นส่วน น.ส.ชฎาพร ศุภสรรพตระกูล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จดทะเบียนเลิกห้าง ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

บริษัท มินถาพร จำกัด จดทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ทุน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 3/446 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายประสงค์ เหลาทำ ถือหุ้นใหญ่ 10,000 หุ้น (50%) นางสาววิลาวัณย์ ศุภพสรรพตระกูล 5,000 หุ้น (25%) นางสุภาพร เหลาทำ 5,000 หุ้น (25%) และร่วมเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

หจก. นำทรัพย์เจริญ จดทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2553 ทุน 600,000 บาท ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 8 หมู่ที่ 15 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นางณุธษา พลเขต นายมานะ ดีจะมาลา นายวินัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง ร่วมเป็นหุ้นส่วน นายวินัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

น่าสังเกตว่าเอกชนทั้ง 3 ราย ได้จดทะเบียนเลิกพร้อมกันเมื่อ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 และขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

(อ่านประกอบ:เปิด 4 หจก.ซื้อขาย‘ยาฆ่าแมลง’ 87 ครั้ง 490 ล. ชนวนสอบผู้ว่าฯกับพวก 41 ราย)

รายการที่ หจก.ศ.ศุภฤกษ์ ขายสารเคมีให้ที่ทำการปกครองอำเภอ

เลขที่สัญญา

รายการ

   วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงาน

1

2/2554

ซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3%GR จำนวน 11,427 กก.

3,999,450

26 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

2

3/2554

จัดซื้อสาร Benfuracarb 3% GR 17,142 Kg

5,999,700

27 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

3

4/2554

จัดซื้อสารเคมีอเบนฟูราคาร์บ 3% GR

6,999,300

27 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

4

2/2554

ซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3% GRจำนวน 11,427 กิโลกรัม

3,999,450

28 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

5

12/2554

จัดซื้อสารเคมีพิริมิฟอส-เมทิล 50% EC จำนวน 3,448 ขวดๆละ 1,450 บาท

4,999,600

14 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

6

6/2554

ซื้อสารเคมี Pirimiphos methvl (Actelic 50% EC)จำนวน 1,724 ขวด

2,499,800

14 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

7

9/2554

ซื้อสาร pirimipho methyl2,412 ขวดๆ ละ 1,450 บาท

3,497,400

15 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

8

6/2554

ซื้อสารเคมี Benfuracarb 3%G จำนวน 18,570 กก.

6,499,500

5 เม.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

9

6/2554

ซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3% GR จำนวน 15,714กิโลกรัม

5,499,900

7 เม.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

10

7/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50% WPจำนวน 1,630 กระปุก

3,129,600

4 พ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

11

1/2554

ซื้อสารเคมี Pirimiphos Methyl(Actelie 50 Ec) ขนาด500 ซีซี จำนวน 4,827 ขวด ๆละ 1,450 บาท รวมเป็นเงิน6,999,150 บาท

6,999,150

6 พ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา

12

29/2554

ซื้อสารเคมี PIrimiphos methyl(Actelie 50% Ec) ขวดละ 500 ซีซี จำนวน 210 ขวด ขวดละ 1,450 เป็นเงิน 304,500 บาท

304,500

9 พ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอลือำนาจ

13

6/2554

ซื้อสารเคมี Pirimiphos methyl (Actelie 50% Ec ) ขนาด 500 ซีซี จำนวน 842 ขวด ราคาขวดละ 1,450 จำนวนเงิน 1,235,400

1,235,400

9 พ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน

14

7/2554

จัดซื้อสารเคมี เบโนมิล 50% WP

3,999,360

6 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

15

8/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50%WP จำนวน 781 กระปุก

1,499,520

7 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

16

0

ซื้อสารเคมี พิริมิฟอส เมทิล (ACTELIC 50%EC) เพือป้องกันกำจัดเพลี้แป้งมันสำปะหลัง ขวดละ 500 cc จำนวน1418 ขวด

2,056,100

8 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

17

12/2554

ซื้อสาร Benemyl 50% WP จำนวน 2,343 กระปุก

4,498,560

8 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

18

5/2554

ซื้อสาร Benomyl 50% WP ขนาด 500 gจำนวน 677 กระปุก

1,299,840

8 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม

19

8/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl (50%) จำนวน 1,041 กระปุก

1,998,720

9 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

20

2/2554

ซื้อสารเคมี benfuracarb 3% GR

21,175,000

22 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

21

13/2554

จัดซื้อสาร Pirimiphos Methyl 50% EC2,413 ขวดๆ ละ 1,450 บาท

3,498,850

23 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

22

15/2554

จัดซื้อสารเคมีพิริมิฟอส-เมทิล 50% EC จำนวน 1,655 ขวดๆละ 1,450 บาท

2,399,750.00 บาท

23 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

23

8/2554

จัดซื้อสารเคมี พิริมิฟอส-เมทิล 50% EC

8,998,700 

23 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

24

9/2554

ซื้อสารเคมีพิริมิฟอสเมทิล 50%EC จำนวน 1,034 ขวด

1,499,300

23 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

25

10/2554

ซื้อสารเคมีเบนโนมิล 50%WP จำนวน 3,098 กระปุก

5,948,160

29 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

26

16/2554

จัดซื้อสารเคมีเบโนมิล 50% EC จำนวน 1,302 กระปุกๆละ1,920 บาท

2,499,840

29 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

27

9/2554

จัดซื้อสารคเมี เบโนมิล 50% WP

3,498,240

29 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

28

6/2554

จัดซื้อสารเคมี Benfuracarb 3% GRจำนวน 8,571 กก.ๆ ละ 350 บาท

2,999,850

6 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

29

11/2554

ซื้อสารเคมี Benfuracarb 3%GR จำนวน 27,141 กก.

9,499,350

7 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

30

5/2554

จัดซื้อ Benfuracarb 3% GR

5,999,700

7 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง

31

17/2554

จัดซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3% GR จำนวน 14,283 ก.ก.ๆละ 350 บาท

4,999,050

8 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

32

4/2554

สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (โรคไหม้ข้าว) รวม 19 ตำบล 190 หมู่บ้าน จำนวน 15,523 ไร่ๆละ 250 กรัม (กระปุกละ 500 กรัม) กระปุกละ 1,920 บาท รวม 7,761.50เป็นเงินทั้งสิ้น 14,902,080 บาท

14,902,080

11 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

33

7/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50% ขนาด 500กรัม จำนวน 6,120 ราคาขวดละ 1,920 บาท เป็นเงินจำนวน 11,750,400

11,750,400

11 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน

34

0

ซื้อขายสารเคมีเบโนมิล 50% wp ในอัตรา 250 กรัม/ไร่จำนวน 1,675 ขวด

3,216,000

22 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

35

ไม่ระบุ

ซื้อขายสารเคมี ชนิดเบโนมิล 50%wp ขนาด 500 กรัม จำนวน 3864250 กรัม

14,838,720

26 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

36

7/2554

จัดซื้อสาร Benomyl 50% Wp

2,499,840

25 ส.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

37

10/2554

จัดซื้อสารเคมี เบโนมิล 50% WP

2,499,840

25 ส.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

38

7/2554

จัดซื้อสารเคมี เบนโนมิล 50% WPจำนวน 1,302 กระบุกๆ ละ 1,920 บาท

2,499,840

25 ส.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

39

18/2554

จัดซื้อ สารเคมี เบนโนมิล 50% WP ขนาด 500 gจำนวน 1041 กระปุก

1,998,720

26 ส.ค. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

40

6/2554

ซื้อสาร เบนโนมิล 50% WP

3,999,360

26 ส.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง

41

08/2554

จัดซื้อสารเคมีเบโนมิล 50%WP กำจัดโรคราสีชมพูในยางพารา

1,499,520

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอนาตาล

42

14/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50%WP จำนวน 1,562 กระปุก

2,999,040

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

43

17/2554

ซื้อสาร Benomyl 50% WP 2,604 กระปุก

4,999,680

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

44

20/2554

จัดซื้อสาร Benomyl 50% WP

1,998,720

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

45

9/2554

จัดซื้อสาร Benomyl 50% WP ขนาด 500 gจำนวน 520 กระปุก

998,400

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม

46

2/2555

จัดซื้อสาร คอปเปอร์ออกชีคลอไรด์

3,498,350

14 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น

47

2/2555

จัดซื้อ คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์

4,499,200

14 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง

48

1/2555

จัดซื้อสาร เบนโนมิล 50% WP ขนาด 500 gจำนวน 2082 กล่อง

3,997,440

18 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

49

7/2555

จัดซื้อ Benomyl 50% wp กล่องละ 500 Gจำนวน 3,124 กล่อง

5,998,080

18 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น

50

0817/10/2555

จัดซื้อสารเคมี ไซแอมแลกซิล Siamlaxy ชื่อสามัญ เมทาแลกซิล metalaxyl (ขวดละ 500 กรัม) จำนวน 3,923 ขวดราคาขวดละ 1,850.- บาท

7,257,550

27 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ

51

3/2555

ซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนต เมทิล 70%wp จำนวน 8110 ขวด

15,003,500

13 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

52

0

ซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนต เมทิล 70% wp จำนวน 5,510 ขวดราคาขวดละ 1,850 บาท

10,193,500

1 ส.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

53

4/2555

ซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนต เมทิล 70% wp จำนวน 7750 ขวด

14,337,500

1 ส.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

54

7/2554

จัดซื้อสาร Bennomyl

1,998,720

27 ก.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น

281,514,640  

รายการที่  บริษัท มินถาพร จำกัด ขายสารเคมีให้ที่ทำการปกครองอำเภอ

เลขที่สัญญา

รายการ

   วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงาน

1

3/2555

จัดซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนท เมททิล 70% WPขนาด 500 g 900 กระปุก

1,665,000

14 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม

2

1/2555

ซื้อสารเคมี เมทาแลกซิล 25% WP จำนวน 8,668 กระปุก ๆละ 1,850 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 16,035,800 บาท

16,035,800 

4 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน

3

1/2555

ซื้อสารเคมี เมทาแลกซิล 25% WP จำนวน 7,821 กระปุก ๆละ1,850 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 14,468,850 บาท

14,468,850

4 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม

4

2/2555

ซื้อสารเคมี เมทาแลกซิล 25% WP จำนวน 7,553 กระปุก ๆละ 1,850 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 13,973,050 บาท

13,973,050

4 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา

5

7/2555

ซื้อสารเคมี เมทาแลกซิล 25% WP ขนาดบรรจุ 500 กรัม/กระปุก/ไร่ ราคากระปุกละ 1,850 บาท จำนวน 2,448 กระปุก จำนวน 2,448 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,528,800 บาท

4,528,800

4 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

6

รอ 0817/7/2555

ซื้อสารเคมี Pirimiphos meyhyl (Actelie 50% EC)500 cc. จำนวน 6300 ขวด

9,135,000

13 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ

7

9/2555

จัดซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3% GR จำนวน 16,557 ก.ก.ๆละ 350 บาท

5,794,950

3 เม.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

8

12/2555

จัดซื้อสารเคมีไทโอฟาเนต-เมทิล 70% WP จำนวน 5,290 กระปุกๆละ 1,850 บาท

9,786,500

15 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

9

78/2555

สารเคมีชนิดคาร์โบซัลแฟน 20 % 7,115 ขวด

9,107,200

31 ส.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง

10

ไม่ระบุ

ซื้อขายสารเคมีคาร์โบซัลแฟน 20% EC จำนวน 14020 ขวด(ขวดละ 500 ซีซี)

17,945,600

6 ก.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

รายการ หจก.นำทรัพย์เจริญขายสารเคมีให้ที่ทำการปกครองอำเภอ

เลขที่สัญญา

รายการ

   วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงาน

1

14/2554

จัดซื้อสารเคมีเบโนมิล 50% WP จำนวน 2,343 กระปุกๆละ1,920 บาท

4,498,560

8 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

2

3/2554

จัดซื้อสาร Benomyl 50% WP 2,343 กระปุก

4,498,560

8 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

3

3/2554

จัดซื้อสาร Benomel[50% WP]จำนวน 2,343 กระปุกๆ ละ 1,920 บาท

4,498,560

8 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

4

03/2554

จัดซื้อสารเคมีเบโนมิล 50% WP กำจัดโรคราสีชมพูในยางพารา

599,040

9 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอนาตาล

5

9/2554

ซื้อสารเคมีพิริมิฟอสเมทล 50%ECจำนวน 689 ขวด

999,050

23 มิ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

6

07/2554

จัดซื้อสารเคมีเบโนมิล 50%WP กำจัดโรคราสีชมพูในยางพารา

2,499,840

8 ก.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ

7

15/2554

จัดซื้อสารเคมี คาโบซัลแฟน 20% EC

4,999,680

26 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

8

2/2555

จัดซื้อสาร คาร์โบซัลแฟน 20%EC จำนวน 4,609 ขวด

5,899,520

27 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

9

3/2555

จัดซื้อ คาร์โบซัลแฟน 20% EC

4,999,680

27 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง

10

16/2554

จัดซื้อสารเคมี พิริมิฟอส-เมทิล 50% EC

5,998,650

9 พ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

11

4/2555

จัดซื้อสาร Pirimiphos Metthyl 50% Ec 3,793 ขวดราคาขวดละ 1,450.- บาท

5,499,850

10 พ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น

12

2/2555

ซื้อสารเคมีชนิดเมทาแลกซิล จำนวน 4872 ถุง

9,013,200

6 ธ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

13

ไม่มีข้อมูล

ซื้อสารเคมี เมทา แลกซิล 25% wp จำนวน 5,025 ถุง ราคา ถุงละ 1,850 บาท

9,296,250

7 ธ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

14

3/2555

จัดซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนต-เมทิล 70% WP

8,426,750

14 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

15

10/2555

จัดซื้อสาร ไทโอฟาเนท เมททิล 70% WPกระปุกละ 500 g 2,565 กระปุก

4,745,250

15 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น

16

14/2555

ซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนท เมทิล 70% WP 500g 2,555 กระป

4,717,500

15 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

17

3/2555

จัดซื้อสาร ไทโอฟาเนท เมททิล 70% WP ขนาด 500 gจำนวน 1,000 กระปุก

1,850,000

15 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น