logo isranews

logo small 2

พบ บ.ที่ 8 ฟันขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’ 524 ล. -ลาม สนง.เกษตรฯด้วย 43 ล.

เจอแล้วเอกชนรายที่ 8 ‘บ.โชครับทรัพย์ฯ’ ขายสารเคมีปราบศัตรูพืช กรมการ ปค. 61 ครั้ง ฟัน 480.9 ล้าน สนง.เกษตรอำนาจเจริญด้วย 43 ล้าน เบ็ดเสร็จกว่า 524 ล้าน ก่อนปิดบริษัททิ้ง

PIC yakamalang 12 6 58 1

บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด เป็นเอกชนรายที่ 8 ที่เกี่ยวพันกับกรณีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ที่ทำการอำเภอหลายแห่งในภาคอีสาน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 53-2 เม.ย. 55   ที่ทำการปกครองอำเภอหลายแห่ง อาทิ ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร ฯลฯ ได้ทำสัญญาจัดซื้อสารเคมีชนิด สารเคมี BENFURACARB 3%GR สารเคมีไทโอฟาเนท-เมทิล 75%WP สารเคมี พิริมิฟอส เมทิล(actelic 50% ec) ซื้อสารเคมี Benomyl 50%wp สารคอปเปอร์ซัลเฟต สารเมทาแลคซิน จากบริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด 61 ครั้ง (สัญญา) รวมวงเงิน 480,930,620 าท(ดูตาราง)

นอกจากนี้ เอกชนรายดังกล่าวยังเป็นคู่สัญญาซื้อขายสารเคมีให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตร โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 2 สัญญา 43,822,800 บาท ได้แก่ ซื้อขายสารเคมี ออนคอล 3 G จำนวน 50,928 กิโลกรัม ๆ ละ350 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,824,800 บาท วันที่ 8 มี.ค. 55

และ ซื้อขายสารเคมี เบนฟูราคาร์ป 3% GR อัตรา 6กิโลกรัม/ไร่ราคา 350 บาท/กิโลกรัม จำนวน 74,280 กิโลกรัมพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ 12,380 ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,998,000 บาทเมื่อ 11 ก.ค. 55

รวม 2 หน่วยงาน 63 ครั้ง 524,753,420 บาท

ทั้งนี้ บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 มกราคม 2552 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 280 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง ถือหุ้นใหญ่ 600 หุ้น (60%) นางขวัญตา ยิ้มฟุ้งเฟื่อง 200 หุ้น (20%) นางถาวร ดอนน้อยโม้ 200 หุ้น (20%) 1,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายฉัตรชัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง เป็นกรรมการ

และได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ขณะนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

เอกชน 7 ราย ที่สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขายสารเคมีให้แก่ชาวบ้านในหลายอำเภอในภาคอีสาน ได้แก่

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) นัติชดา 30 ครั้ง (สัญญา) 217,001,890 บาท
2.หจก.โชติชนิด 34 ครั้ง 208,883,430 บาท
3.หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง 10 ครั้ง 20,588,090 บาท
4.หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง 13 ครั้ง 44,313,810 บาท
5. หจก.ศ.ศุภฤกษ์ จำนวน 54 ครั้ง 281,514,640 บาท
6. บริษัท มินถาพร จำกัด 10 ครั้ง 102,440,750 บาท
7. หจก.นำทรัพย์เจริญ จำนวน 17 ครั้ง 83,039,940 บาท

เมื่อ 10 ต.ค. 57 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณี นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กับพวก รวม 41 ราย กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างสารป้องกันเชื้อรา (คาร์เบนดาซิมหรือแมนโคเซน) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดในข้าวมีราคาแพงเกินจริง

เอกชน 4 รายที่ถูกสอบสวนคือ 1.น.ส.นัติชดา สายทองคำ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.นัติชดา 2.นายศุภชัย ศุภสรรพตระกูล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โชติชนิด 3. น.ส.เพ็ญวิไล ด้านคำมี หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง และ 4. น.ส.ศิริพร อุดมทรัพย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง จ.กาฬสินธุ์

ส่วนเอกชนอีก 4 ราย คือ หจก.ศ.ศุภฤกษ์ บริษัท มินถาพร จำกัด หจก.นำทรัพย์เจริญ และ บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด ไม่อยู่ในรายชื่อถูกสอบสวนในคำสั่งดังกล่าว

อ่านประกอบ:
เปิดอีก 3 บ. พันคดี'ยาปราบศัตรูพืช’ ฟันอื้อ 469.9 ล - แจ้งเลิกกิจการ ‘วันเดียวกัน’
เปิด 4 หจก.ซื้อขาย‘ยาฆ่าแมลง’ 87 ครั้ง 490 ล. ชนวนสอบผู้ว่าฯกับพวก 41 ราย

รายการ บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัดขายสารเคมีให้ที่ทำการปกครองอำเภอ

เลขที่สัญญา

รายการ

วงเงิน  (บาท)

วันทำสัญญา

หน่วยงาน

1

1/2553

ซื้อสารเคมี BENFURACARB 3%GR จำนวน 42900 กก.

15,015,000

6 ก.ย. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

2

1/2553

ซื้อขายสารเคมี Benfuracarb 3% GR จำนวน 24705 กิโลกรัมซื้อขายสารเคมี Iprobenfos 48% W/VE จำนวน 8235 ขวด(500 cc/ขวด)

20,011,050

13 ก.ย. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

3

1/2554

ซื้อสารเคมีไทโอฟาเนท-เมทิล 75%WP จำนวน 2,564กระปุก

4,999,800

11 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

4

1/2554

จัดซื้อสารเคมีไทโอฟาเนท-เมทิล 70% WPจำนวน 512 กระปุก

998,400

12 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี

5

1/2554

สารเคมีไทโอฟาเนท เมททิล 70% wp 1,282 ขวด

2,499,900

12 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

6

1/2554

จัดซื้อสารเคมีไทโอฟาเนท เมทิล 70 % WPจำนวน 1282 ขวดๆละ 1950 บาท เป็นเงิน 2499900 บาท

2,499,900

12 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

7

1/2554

ซื้อสารไทโอฟาเนท เมทิล 70% WPขนาด 500 g 461 กระปุกๆ ละ 1950 บาท

898,950

12 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

8

4/2553

จัดซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนทเมททิล 70% WPขนาด 500 g จำนวน 1025 กระปุก

1,998,750

12 ต.ค. 53

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

9

1/2554

ซื้อสารเคมีไทโอฟาเนต-เมทิล 70% WP จำนวน 769 กระปุก ราคากระปุกละ 1,950 บาท

1,499,550

11 พ.ย. 53

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

10

1/2554

ซื้อสารเคมี พิริมิฟอส เมทิล(actelic 50% ec) จำนวน14000 ขวด

20,300,000

9 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

11

2/2554

จัดซื้อสารเคมี Pirimiphos methyl

6,496,000

14 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

12

2/2554

จัดซื้อ Pirimiphos methyl [Acteric 50% ECจำนวน 4480 ขวดๆละ 1450 บาท

6,496,000

14 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

13

5/2554

จัดซื้อสารคเมี พิริมิฟอส-เมทิล 50% EC

5,498,400

14 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

14

05/2554

จัดซื้อสารเคมีพิริมิฟอส เมทิล 50%EC กำจัดโรคเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

6,496,000

15 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ

15

ไม่ระบุ

ซื้อขายสารเคมี พิริมิฟอสเมทิล(Actelic 50% Ec) จำนวน 17200 ขวด(ขวดละ 500 cc)

24,940,000

18 มี.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

16

11/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50% wp จำนวน 5,019 กระปุก(500กรัม/กระปุก) กระปุกละ 1,920 บาท เป็นเงิน 9,636,480บาท

9,636,480

12 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม

17

4/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50%wp ขนาดบรรจุ 500 กรัม/กระปุก อัตราการใช้ 1 กระปุก/ไร่ จำนวน 13,127 กระปุก เป็นเงินทั้งสิ้น 25,203,840 บาท

25,203,840

12 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

18

4/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50% wp จำนวน 5,700 กระปุกๆละ 1,920 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,944,000 บาท

10,944,000

12 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา

19

13/2554

ซื้อสารเคมี Benfuracarb 3% GR จำนวน 15,426 กก.

5,399,100

16 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

20

19/2556

จัดซื้อสารเคมี Benfuracarb 3% GR 5,712 Kg

1,999,200

16 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

21

8/2554

จัดซื้อสาร Benfuracarb 3% GR 8,571 KG

2,999,850

16 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

22

8/2554

จัดซื้อสารเคมี Benfuracarb 3% GRจำนวน 8,571 กก.ๆ ละ 350 บาท

2,999,850

16 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

23

07/2554

จัดซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3%GR กำจัดโรคหนอนกอข้าว

2,999,850

19 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอนาตาล

24

16/2554

ซื้อสาร Benfuracarb 3% GR 12,855 KG

4,499,250

19 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

25

09/2554

จัดซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3%GR กำจัดโรคหนอนกอข้าว

999,600

20 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ

26

20/2554

จัดซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3% GR จำนวน 5,712 ก.ก.ๆละ 350 บาท

1,999,200

20 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

27

10/2554

จัดซื้อสารคอปเปอร์ซัลเฟต

3,999,310

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

28

10/2554

จัดซื้อสารเคมี คอปเปอร์ซัลเฟตจำนวน 4,123 กก.ๆละ 970 บาท

3,999,310

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

29

12/2554

จัดซื้อสารคเมี เบโนมิล 50% WP

4,999,680

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

30

14/2554

ซื้อสารเคมี Benomyl 50%WP จำนวน 520 กระปุก

998,400

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

31

15/2554

ซื้อสารเคมี คอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 6,185 กก.

5,999,450

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ

32

18/2554

ซื้อสารทคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 5154 KG

4,999,380

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

33

21/2554

จัดซื้อสารเคมีคอปเปอร์ซัลเฟต 25% MIN จำนวน 3,608 ก.ก.ๆละ 970 บาท

3,499,760

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

34

22/2554

จัดซื้อสารเคมีเบโนมิล 50% EC จำนวน 1,562 กระปุกๆละ2,999,040 บาท

2,999,040

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

35

9/2554

จัดซื้อสาร Benomyl 50% WP 2,604 กระปุก

4,999,680

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

36

9/2554

จัดซื้อสารเคมี Benomyl 50% WPจำนวน 2,604 กระปุกๆ ละ 1,920 บาท

4,999,680

26 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

37

11/2554

จัดซื้อสาร Benomyl 50% WP 500g 1,562 กระปุก

2,999,040

27 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

38

146/2554

ยาเคมีชนิด benomyl 1.5% wp จำนวน 2766 ขวด

5,310,720

27 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง

39

4/2554

ซื้อสารเคมี benfuracarb 3% GR จำนวน 48855 กิโลกรัม

17,099,250

29 ก.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

40

ไม่ระบุ

ซื้อขายสารเคมีชนิดเบนฟูราคาร์บ 3%GR จำนวน 44100 กิโลกรัม

15,435,000

13 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

41

02/2555

จัดซื้อสารเคมีคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 62%WP กำจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าว

3,498,350

14 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอนาตาล

42

2/2555

จัดซื้อสารเคมีคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 62% WP จำนวน 1,351 ถุงๆละ 1,850 บาท

2,499,350

14 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม

43

2/2555

ซื้อสารเคมี คอปเปอร์คลอไรด์ 62%

2,499,350

18 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

44

0

ซื้อสารเคมี COPPER OXY CHLORIDE 62% WP จำนวน 8,525ขวด ราคาขวดละ 1,850 บาท

15,771,250

21 ต.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

45

2/2554

จัดซื้อสาร เมทาแลคซิน

6,269,650

10 พ.ย. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

46

4/2555

จัดซื้อสาร Pirimiphos methyl actelic 50% EC

4,999,600

10 พ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

47

4/2555

ซื้อสาร Mathalaxyl 25% Wp 3,243 d]jv'

5,999,550

14 พ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

48

4/2555

ซื้อสาร Metalaxyl 25% WP 4,864 ถุง

8,998,400

14 พ.ย. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม

49

1/2555

จัดซื้อสาร พิริมิฟอส 50% EC

12,799,150

8 ธ.ค. 54

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

50

8/2555

จัดซื้อสาร pirimiphos Metyl 50% EC 8,965 ขวด

12,999,250

9 ธ.ค. 54

ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

51

6/2555

จัดซื้อสาร Benomyl 50% Wp 1,562 กล่อง

2,999,040

18 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร

52

0

ซื้อสารเคมีชนิดเบโนมิล 50%WP จำนวน 6,250 ขวด(500 cc) ราคาขวดละ 1,920 บาท

12,000,000

19 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

53

3/2555

ซื้อสารเคมีชนิดเบโนมิล 50% wp

15,922,560

23 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

54

รอ 0817/11/2555

ซื้อสารเคมี ไซแอมแลกซิล siamlaxy ชื่อสามัญเมทาแลกซิล matalaxyl 500 g จำนวน 1567 ขวด

2,898,950

27 ม.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ

55

ไม่ระบุ

ซื้อสารเคมีพิริมิฟอสเมทิล(actelic 50%EC) จำนวน 16355 ขวด(ขวดละ 500 cc)

23,714,750

27 ก.พ. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร

56

0

ซื้อสารเคมีเบนฟูราคาร์บ 3% GR จำนวน 56,000 กิโลกรัม ราคา 350 บาท/กิโลกรัม

19,600,000

3 เม.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

57

2/2555

ซื้อสารเคมีชนิด benfuracarb 3% GR

19,817,000

3 เม.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล

58

2/2555

จัดซื้อสารเคมี พิริมิฟอส-เมทิล 50% EC

4,350,000

4 พ.ค. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน

59

2/2555

จัดซื้อสาร พิริมิฟอส เมททิล 50% ECขนาด 500 cc จำนวน 4500 ขวด

6,525,000

4 พ.ค. 55

ที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอน้ำขุ่น

60

0

ซื้อสารเคมี ไทโอฟาเนต เมทิล 70% wp จำนวน 8,148 ขวดราคาขวดละ 1,850 บาท 

15,073,800

8 มิ.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่

61

12/2555

ซื้อสารเคมีเบ็นฟูราคร์าบ 3% GR

9,030,000

2 เม.ย. 55

ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร

480,930,620