logo isranews

logo small 2

ถึงคิว!เปิดตัว5เอกชน ทิ้งซองงานประดับไฟกทม.-บ.ขายตั๋วเครื่องบินโผล่แจม

ถึงคิว!เปิดตัว 5 เอกชน ทิ้งซองงานประดับไฟกทม. 39.5 ล้าน พบ 2 รายทำธุรกิจท่องเที่ยว ขายตั๋วเครื่องบิน บริษัทลูก บีทีเอส กรุ๊ป ทุนร้อยล้าน มาด้วย

picccddddddd

ในกระบวนการจัดประกวดราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Motif of Light) บริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วงเงิน 39.5 ล้านบาท ของ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อยู่ในขณะนี้

นอกเหนือจาก บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด (ผู้ชนะ) และ บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด ที่ปรากฎชื่อเป็นผู้ยื่นซองเสนอราคาแล้ว (บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คว้างานไป) ยังมีบริษัทเอกชน อีก 5 แห่ง ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะผู้ซื่อซองประกวดราคา คือ 

1. บริษัท บางกอก แมส จำกัด

2. บริษัท ยูนิควาไนเซอร์ จำกัด

3. บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ สไมล์ แทรเวิล

5. บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) 

(อ่านประกอบ : เปิดเบื้องหลัง!กทม.จ้างประดับไฟปีใหม่ 39.5 ล. 2 บ.แข่งหวิว 'ผู้ชนะ'ทำธุรกิจนำเที่ยว?)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลบริษัทเอกชนทั้ง 5 ราย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มานำเสนอ ณ ที่นี้ 

@ บริษัท บางกอก แมส จำกัด 

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ทุน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 153 ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

แจ้งประกอบธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์และรับจ้างเหมา

ปรากฎชื่อนางสาว ชลาธร ชุมประเสริฐ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่

นำส่งงบการเงินล่าสุด ณ  31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้รวม 8,535,658.42 บาท รวมรายจ่าย 6,268,124.62 บาท กำไรสุทธิ 2,106,785.62 บาท 

@ บริษัท ยูนิควาไนเซอร์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ 39/54 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจบริการจัดงาน เปิดตัวสินค้า

ปรากฎชื่อ นาย พรพินิต จงสวัสดิ์ และนางสาว ยุพิน เงินคำ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน 

นำส่งงบการเงินล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้รวม 5,717,100.09 บาท รวมรายจ่าย 5,035,146.21 บาท กำไรสุทธิ 617,598.56 บาท

@ บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ทุน 1 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 9/1 ซอย1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกชนิด ทุกสายการบิน ตั๋วโดยสารทางเรือ

ปรากฎชื่อ นาย คฑารัฐ สันธิศิริ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 

นำส่งงบการเงินล่าสุด ณ  31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้รวม 2,940,876.42 บาท รวมรายจ่าย 2,635,021.77 บาท กำไรสุทธิ 304,439.36 บาท  

@ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ สไมล์ แทรเวิล 

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ทุน 2 แสนบาท ตั้งอยู่ที่ 210/120 หมู่บ้านประภาวรรณ 2 ซอยสุวินทวงศ์ 28 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

แจ้งประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

ปรากฎชื่อ นาย อักษรินทร์ เครือนาคพันธ์ และนาย ประจักษ์ พรไตรรัตน์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

นำส่งงบการเงินล่าสุด ณ  31 พฤษภาคม 2558 แจ้งว่า มีรายได้รวม 4,911,167.19 บาท รวมรายจ่าย 4,733,207.48 บาท กำไรสุทธิ  177,959.71 บาท 

@ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ทุนปัจจุบัน 376,121,188 บาท ตั้งอยู่ที่ 1 ชั้น 4-6 ซอยลาดพร้าว 19 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร แจ้งประกอบธุรกิจโฆษณา ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และซื้อขายอุปกรณ์ป้ายโฆษณาที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ปรากฎชื่อนายนพดล ตัณศลารักษ์ นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร และนายชวิล กัลยาณมิตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 20 สิงหาคม 2558 บริษัทวี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)(บริษัทลูกของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีนาย คีรี กาญจนพาสน์ เป็นเจ้าของ) ถือหุ้นใหญ่สุด 

นำส่งงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีรายได้จากการขายและบริการ 391,441,036 บาท มีกำไรสุทธิ 115,375,617 บาท

จากข้อมูลทั้งหมด พบข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้

- บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ สไมล์ แทรเวิล แจ้งประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด ผู้ชนะงาน 

(อ่านประกอบ: เปิดหลักฐานมัด บ.ทัวร์ เพิ่งแจ้งทำธุรกิจไฟฟ้า ก่อนประกวดราคากทม. 3 เดือน)

โดยเฉพาะในส่วนของบริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด แจ้งประกอบธุรกิจจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกชนิด ทุกสายการบิน ตั๋วโดยสารทางเรือ (แจ้งโฆษณาในโลกออนไลน์ว่ารับจัดงานแสดงสินค้าด้วย)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ สไมล์ แทรเวิล  มีทุนจดทะเบียนน้อยที่สุดแค่ 2 แสนบาท ขณะที่  บริษัท ยูนิควาไนเซอร์ จำกัด  บริษัท จิปาถะ ไอเดีย จำกัด มีทุนจดทะเบียนแค่ 1 ล้านบาท

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ทำธุรกิจโฆษณา ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และซื้อขายอุปกรณ์ป้ายโฆษณาที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า มีรายได้จากการขายล่าสุดในปี เป็นวงเงินหลักร้อยล้านบาท 

แต่คำถามที่น่าสนใจที่สุด คือ ทั้ง 5 บริษัท ปรากฎรายชื่อ เข้ามาซื้อซองงานกับกทม. แต่เมื่อถึงเวลายื่นซอง กลับไม่เข้ายื่นซองเสนอราคาด้วย

สาเหตุเป็นเพราะอะไร? 

อ่านประกอบ : 

เปิดตัว 'คู่เทียบ' เหมาประดับไฟ กทม.39.5 ล. แพ้ บ.ทัวร์ผู้ชนะแค่ 1.3 แสน

พฤติการณ์ชัดส่อล็อคตัวบ.ประดับไฟล่วงหน้า! สตง.ขู่เรียก'สุขุมพันธ์' ให้ถ้อยคำ

พบ บ.คิวริโอฯผู้รับงานตกแต่งไฟ กทม.เป็นผู้บริจาคเงินให้พรรค ปชป. 1 ล.ปี’ 54

เปิดหลักฐานมัด บ.ทัวร์ เพิ่งแจ้งทำธุรกิจไฟฟ้า ก่อนประกวดราคากทม. 3 เดือน

11 สัญญา 78 ล.! พบบ.ทัวร์รับประดับไฟปีใหม่ ผูกงานอีเวนท์กทม.6 ปีรวด

เปิดเบื้องหลัง!กทม.จ้างประดับไฟปีใหม่ 39.5 ล. 2 บ.แข่งหวิว 'ผู้ชนะ'ทำธุรกิจนำเที่ยว?