logo isranews

logo small 2

โชว์ 17 บ.ขุมข่าย‘เอวิเอ แซทคอม’ผู้ขาย GT 200 โยงบิ๊ก ขรก.-กลุ่มค้าเครื่องบิน

อัพเดทข้อมูลเครือข่ายธุรกิจ‘เอวิเอ แซทคอม’ผู้ขาย GT 200 หน่วยงานรัฐ 681 ล. โชว์รายได้ล่าสุด 887 ล.เกี่ยวโยง 17 บ. พัน บิ๊ก ขรก.-กลุ่มซาบ สวีเดน ขายเครื่องบินกองทัพอากาศ

picgt200022 6 16

กรณีศาลโอลด์ เบลีย์ ของอังกฤษ ตัดสินยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า ราว 395 ล้านบาท จากนายเจมส์ แมคคอร์มิค อดีตนักธุรกิจชาวอังกฤษ ผู้ต้องหาในคดีจำหน่ายเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดปลอม (GT200) เพื่อนำเงินไปจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ขณะที่ กองทัพบกไทย กำลังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและแนวทางปฏิบัติต่อกรณีนี้ เนื่องจากมีหน่วยงานราชการหลายแห่งที่จัดซื้อเครื่องมือดังกล่าวเข้ามาใช้

โดยเบื้องต้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ พบว่า นับตั้งแต่ปี 2550 -2553 มีหน่วยงานรัฐ 7 หน่วยงาน ที่จัดซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด ( GT200) มาใช้งาน รวมจำนวน 19 สัญญา คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 688,287,264.49 บาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ)

ในจำนวนนี้เป็นการ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด มากที่สุด 17 สัญญา รวมวงเงิน 681.4 ล้านบาท (เฉพาะกองทัพบกจัดซื้อจาก บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด จำนวน 11 สัญญาวงเงิน 659.8 ล้านบาท)

สำนักข่าวอิศราอัพเดทข้อมูลเอกชนรายนี้มาเสนออีกครั้ง

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุว่า บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด (AVIA SATCOM CO.,LTD.) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2535 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มทุนอีก 6 ครั้ง ล่าสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 เพิ่มเป็น 473,372,800 บาท ที่ตั้งเลขที่ 174/68-71 หมู่ 9 ถนนวิภาวดี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ (ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด (นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ถือหุ้นใหญ่ ร.อ.ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร ร่วมเป็นกรรมการ )ถือหุ้นใหญ่ 2,628,849 หุ้น หรือ 55.53% บริษัท ซาบ เอบี จำกัด (มหาชน) จากสวีเดน 1,733,728 หุ้น หรือ 36.62% พล.อ.อภิชิต กานตรัตน์ 10,001 หุ้น หรือ 0.21%

ผู้ถือหุ้น ณ 24 กรกฎาคม 2558 บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด (นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ถือหุ้นใหญ่) ถือหุ้นใหญ่ 2,640,999 หุ้นคิดเป็น มูลค่า 264,099,900 บาท บริษัท ซาบ เอบี จำกัด (มหาชน) (สัญชาติสวีเดน) ถืออยู่ 1,733,728 หุ้น มูลค่า 173,372,800 บาท นายพรีพล ตระกูลช่าง นายพสิษฐ์ ตงศิริ นาย แมนเฟรด แม็กซิมิเลียน เกอร์ฮาร์ด คาร์เก้(เยอรมัน) ถืออยู่คนละ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นคนละ 2,500,000 บาท พล.อ.อภิชิต กานตรัตน์ นางสาว อรุณี ธารินเจริญ ถืออยู่คนละ 10,000 หุ้น มูลค่าคนละ 500,000 บาท นายณทัต ราชเวชชพิศาล นางสาวนาฎวดี วัฒนกิจ นางสาวพัลลภา ศรีเชียงหวาง นายพิพัฒน์ ถาวรโลหะ นางสาว สุทธาวรรณ รักษาจันทร์ ถืออยู่คนละ 5,000 หุ้น มูลค่าคนละ 250,000 บาท นายบรรณกร เพชรทวีธรรม นายศรายุทธ ทุมทา นายสุรัตน์ แจ่มศรี ถืออยู่คนละ 4,000 มูลค่าคนละ 200,000 บาท และ นายสันติ เกลี้ยงเกิด ถืออยู่ 2,000 มูลค่า 100,000 บาท ร.ท.ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร นายอณุวัชร วัฒนกิจ น.ส.นาฏวดี วัฒนกิจ นางมณฑิรา วัฒนกิจ นายดอน อ๊อคเก เอียนสเต็ด และ นางมารี หลุยส์ เอ็ททามา เป็นกรรมการ

ผลประกอบการรอบปี 2553 รายได้ 268,586,629 บาท ขาดทุนสุทธิ 7,172,766 บาท

ผลประกอบการรอบปี 2554 รายได้ 415,477,902 บาท กำไรสุทธิ 282,260 บาท

ผลประกอบการรอบปี 2555 รายได้ 808,287,283 บาท กำไรสุทธิ 163,611,107 บาท

ผลประกอบการรอบปี 2556 รายได้ 1,336,596,498 บาท กำไรสุทธิ 373,296,830 บาท

ผลประกอบการรอบปี 2557 รายได้ 887,175,950. บาท กำไรสุทธิ 99,888,123 บาท สินทรัพย์ บาท 1,064,005,970 หนี้สิน 237,192,655 บาท กำไรสะสม 297,520,815 บาท

จากการตรวจสอบพบกรรมการ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด เกี่ยวโยงกับบริษัทอื่นอย่างน้อย 14 บริษัท ได้แก่

บริษัท นอร์ธลักซ์ จำกัด บริษัท เอวิเอ โพลีเทค จำกัด บริษัท ธเรศวร จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณธวัฒน์ บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด บริษัท อณุวัชร อิเลคโทรนิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท ออรัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อัลฟ่า วูลฟ์ จำกัด บริษัท อีเอ็ชที จำกัด บริษัท เอเชี่ยน ลีเกิล แอนด์ ซีเคียวริตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอ ดับบลิว มาร์เกตติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอวิเอ ซินเนอยี จำกัด บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด และ บริษัท แอโรว์เทคนิค เอวิเอชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

ในจำนวนนี้ยังเปิดดำเนินการ ได้แก่ บริษัท นอร์ธลักซ์ จำกัด บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด บริษัท ออรัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท อัลฟ่า วูลฟ์ จำกัด บริษัท เอวิเอ ซินเนอยี จำกัด และ บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด

สำหรับ บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ทุนปัจจุบัน 498,769,800 บาท ประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานพาณิชยกรรม การตลาด ที่ตั้งเลขที่ 19 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ร.ท.ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร และ เป็นกรรมการ ณ 11 มีนาคม 2558 นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ ถือหุ้นใหญ่ 4,977,699 หุ้น (99.79%) แจ้งผลประกอบการรอบปี 2558 (11 พ.ย.58) รายได้ 81,326,059 บาท กำไรสุทธิ 79,673,982 บาท

ขณะที่ นายสุทธิวัฒน์ วัฒนกิจ เป็นกรรมการ 5 บริษัท บริษัท เอวิเอ ซินเนอยี จำกัด บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด บริษัท แอโรว์เทคนิค เอวิเอชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอวิเอ ซิสเตม จำกัด และ บริษัท เอวิเอ โพลีเทค จำกัด

ก่อนหน้านี้ เคยเป็น บริษัท เอวิเอ ซาบ เทคโนโลยี จำกัด (ชื่อปัจจุบัน บริษัท ซาบเอเชียแปซิฟิค จำกัด ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ทุน ปัจจุบัน 100 ล้านบาท ให้บริการโครงข่าวสื่อสารและอุปกรณ์ซอฟแวร์ ที่ตั้งเลขที่ 142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชั้น 24 ห้อง 2401,2405 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัท ซาบ เอบี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.80%

หุ้นส่วนธุรกิจของนายสุทธิวัฒน์ คือ พล.อ.อภิชิต กานตรัตน์ อดีตผู้ทรงวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด เรืออากาศเอก ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร และกลุ่มบริษัท ซาบ จากประเทศสวีเดน (มีข้อมูลว่าเป็นตัวแทนจัดหาเครื่องบนกริฟเฟ่นให้กองทัพอากาศ) โดย พล.อ.อภิชิตยังเป็นกรรมการ บริษัท เอวิเอ ซาบ เทคโนโลยี จำกัดอีกแห่งหนึ่ง

จากการตรวจสอบพบว่า ร.อ.ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร เป็นกรรมการ บริษัท ธเรศวร จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

ทั้งนี้ บริษัท ธเรศวร จำกัด ประกอบธุรกิจร้านอาหาร มีผู้ถือหุ้น 3 รายคือ บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด 50% เรืออากาศเอก ขจรศักดิ์ วัฒนางกูร และ นางพูนศรีรัฐ หรูสกุลศิริ คนละ 25%

จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่า กลุ่ม บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด มีฐานธุรกิจเกี่ยวโยงกับอดีตข้าราชการระดับสูงหลายคน บริษัทอื่นในกลุ่มเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐอีกหลายแห่ง

ก่อนหน้านี้บุคคลสำคัญในรัฐบาลในอดีต อาทิ พล.อ.สุกำพล สุวรรณทัต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเครื่อง GT 200 ใช้งานได้ดี

และ เมื่อความจริงประจักษ์ ทำให้ผู้นำหน่วยจัดซื้อในอดีตบางคน กลับตาลปัตรแบบ 180 องศา

บริษัทที่มีกรรมการเกี่ยวโยงกับ  บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด

ชื่อ จดทะเบียน   ทุนปัจจุบัน (บาท)  ประกอบธุรกิจ 
 1.บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด 16 กรกฎาคม 2535 473,372,800 ประกอบกิจการ ขายอุปกรณ์สื่อสาร และรับจ้างซ่อมบำรุงรักษา
 2.บริษัท นอร์ธลักซ์ จำกัด 3 มีนาคม 2559 1 ล้าน

1.บริการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษา ดูแล โครงสร้าง ของเครื่องบินทุกประเภท

2. ประกอบการวิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบซอฟต์แวร์

 3.บริษัท เอวิเอ โพลีเทค จำกัด 10 พฤษภาคม 2555 1 ล้าน  สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานของลูกจ้างของบริษัทเอง หรือของบริษัทในเครือเดียวกัน
 4.บริษัท ธเรศวร จำกัด 5 พฤศจิกายน 2551 4 ล้าน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
 5.บริษัท ลิบราเวย์ จำกัด 12 พฤศจิกายน 2552 498,769,800 ประกอบกิจการ รับเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารงานพาณิชยกรรม การตลาด
6. บริษัท อณุวัชร อิเลคโทรนิค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 16 มีนาคม 2536 1 ประกอบกิจการค้าเครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องส่งวิทยุ (
7. บริษัท ออรัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2555 1 ล้าน ประกอบกิจการค้าเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิด
8. บริษัท อัลฟ่า วูลฟ์ จำกัด 15 กุมภาพันธ์ 2559 4 ล้าน กิจการระบบซอฟท์แวร์
9. บริษัท อีเอ็ชที จำกัด
26 เมษายน 2525
1 ล้าน การให้เช่า การขาย การซื้อและการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพ
 10.บริษัท เอเชี่ยน ลีเกิล แอนด์ ซีเคียวริตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
26 พฤษภาคม 2548
200,000 ประกอบกิจการรับรักษาความปลอดภัย
 11.บริษัท เอ ดับบลิว มาร์เกตติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 22 มิถุนายน 2548
 
1 ล้าน ประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด
 12.บริษัท เอวิเอ ซินเนอยี จำกัด 22 กุมภาพันธ์ 2554 11  ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน
 13.บริษัท แอร์พอร์ตเนิสซิ่งโฮม จำกัด 3 พฤศจิกายน 2538 120 ล้าน กิจกรรมโรงพยาบาล
 14.บริษัท แอโรว์เทคนิค เอวิเอชั่น เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด 18 มีนาคม 2546 20 ล้าน ประกอบกิจการค้าเครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องส่งวิทยุและเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิ
15.บริษัท เอวิเอ ซิสเตม จำกัด 23 กรกฎาคม 2545 4 ล้าน ประกอบธุรกิจหลักคือค้าเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์รวมถึงอุปกรณ์อะไหล่
16.บริษัท เอวิเอ โพลีเทค จำกัด 10 พฤษภาคม 2555 1 ล้าน สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานของลูกจ้างของบริษัทเอง หรือของบริษัทในเครือเดียวกัน
17.บริษัท ซาบ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 23 ธันวาคม 2552 100 ล้าน ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการให้บริการรับปรึกษาและให้คำแนะนำทางธุรกิจ  (บริษัท ซาบ เอบี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.98%)

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม 

อ่านประกอบ:

บ.GT200 คู่ค้ากองทัพอื้อ1.3 พันล.-ทอ.ขุมทรัพย์ใหญ่-หุ้นส่วนโยงบิ๊ก กสทช.

จนท.รัฐซื้อจีที200ไม่ผิด!สตง.การันตี'บิ๊กตู่'- ชงฟันอาญาแพ่งเอกชนคดีฉ้อโกง

บ.ขายอัลฟ่า349 ล.เลิกกิจการแล้ว!แกะรอยเอกชนพันคดีจีที200 ในบัญชีสอบป.ป.ช.

เปิด 12 คดีซื้อจีที 200! ป.ป.ช.สอบกราวรูด ขรก.-เอกชน 75 ราย-ทหารอื้อ 6 นายพล 

19 สัญญา 688 ล.!เจาะข้อมูล7 หน่วยงานรัฐซื้อจีที200 ก่อนผู้ผลิตโดนยึดทรัพย์

ผู้ว่าฯสตง.สั่งรื้อคดีจีที200สอบใหม่-ส่งเรื่อง 'ศอตช.'สาวลึกตัวแทนขายในไทย