logo isranews

logo small 2

เจาะทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล. ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่ 2 พันล. หน้าที่ปกติ ‘สื่อ-อิศรา’

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 01 มกราคม 2559 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

สะท้านกรมสรรพากร! พลิกปูมข่าวตรวจสอบคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล. ปี 56 ฟันบิ๊กข้าราชการ-เอกชนกราวรูด ถึงตีแผ่ขบวนการกลุ่มใหม่ 2 พันล. ปี 58 เกาะติดต่อเนื่องปี 59 หน้าที่ปกติของ‘สื่อ-อิศรา’

ppuueeeeedddd

ในบริบทการทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อประโยชน์สาธารณะ ข่าวชิ้นหนึ่งที่สำนักข่าวอิศรารายงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงขณะนี้(30 ธ.ค. 58) คือกรณีเปิดโปงขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ของกรมสรรพากร กลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2 พันล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และยังไม่มีข้อสรุปว่าบุคคลร่วมขบวนการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชนเป็นใครบ้าง สำนักข่าวอิศราจะเกาะติดนับจาก ม.ค.2559 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กรณีของการทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร กรณีนี้นับเป็นครั้งที่สองในรอบ 3 ปี ถ้าย้อนเวลาในช่วงกลางปี 2556 สำนักข่าวอิศราเคยเปิดโปงกรณีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินประมาณ 4.3 พันล้านบาทครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งกรณีนั้นมีบุคคลร่วมขบวนการทั้งเอกชนและข้าราชการกว่า 20 คน

ขอสรุปความเป็นมาของกรณีคืนภาษี 4.3 พันล้านมาเสนออีกครั้งดังนี้

ช่วงปี 2555 บุคคลกลุ่มหนึ่งนำโดยนายวีรยุทธ แซ่หลก กับพวก ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นมา 30 บริษัท (เฉพาะในพื้นที่ บางรัก กรุงเทพฯ ) ทุนจดทะเบียนแห่งละ 1-5 ล้านบาท ใช้ห้องเช่าเป็นสำนักงาน อ้างว่าทำธุรกิจส่งออกแร่โลหะไปต่างประเทศ ใช้ชื่อชาวบ้านถือหุ้นและเป็นกรรมการ (ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.พิจิตร) อ้างว่ามีต้นทุนจากการซื้อขายสินค้า แต่ไม่ได้ส่งออกจริง แล้วมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้คืนเงินในช่วงปี 2555 – 2556 จำนวน 25 บริษัท 3.1 พันล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินมากที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งกรมสรรพากร

ต่อมาพบว่าบุคคลกลุ่มนี้ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะนี้ในพื้นที่ จ.นนทบุรี สมุทรปราการ รวมเครือข่ายนี้กว่า 40 บริษัท จวงเงินเสียหายรวมประมาณ 4.3 พันล้านบาท (พื้นที่ จ.สมุทรปราการ เฉพาะ 5 บริษัท คืนเงินภาษีให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ 650 ล้านบาท)

กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง มีนายประสิทธิ์ สืบชนะ ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานกรรมการ สรุปผลสอบสวนเมื่อ 22 ส.ค.56 เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง จำนวน 18 ราย แบ่งเป็นข้าราชการอำนวยการระดับสูง ซี 9 จำนวน 4 ราย และข้าราชการระดับปฏิบัติงานอีกจำนวน 14 ราย

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับกรมสรรพากร สรุปผลสอบสวนมีเจ้าหน้าที่สรรพากรเกี่ยวข้อง 10 ราย แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนได้ว่าทั้ง 10 รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือไม่ โดยให้เหตุผลว่าต้องรอข้อมูลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อีกครั้ง

กระทรวงการคลังได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อดีเอสไอต่อมาดีเอสไอสรุปสำนวนมีเอกชนกระทำผิด 5 รายคือ

1.นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือ นายธนยุทธ ดลธนโกเศศ 2.นางสาวสายธาร แซ่หลก 3.นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก 4.นายประสิทธิ์ อัญญโชติ 5.นายกิตติศักดิ์ อัญญโชติ ฐานกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง

ส่วนของข้าราชการดีเอสไอได้ส่งรายชื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ตรวจสอบ แต่มิได้เปิดเผยรายชื่อข้าราชการต่อสาธารณะ

การตรวจสอบทรัพย์สินข้าราชการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้อายัดทรัพย์สินข้าราชการ 3 คนคือ นายศุภกิจ ริยะการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 นายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร และนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ และเครือญาติ รวม 3 รายประมาณ 250 ล้านบาท มากสุดคือทองคำแท่งมูลค่า 179 ล้านของนายสาธิต

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้อายัดทรัพย์สินของกลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งด้วย

ต่อมา 27 ต.ค.58 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงและคดีอาญาข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.1 พันล้านบาท (กรณีพื้นที่ บางรัก) จำนวน 2 ราย คือ นายศุภกิจ ริยะการ และ นายสาธิต รังคสิริ และมีสำนวนพื้นที่อื่นที่ ป.ป.ช.ยังสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะกรณี ความเสียหายในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 650 ล้านบาท จึงคาดว่าจะชี้มูลระลอกสองตามมา

@ตีแผ่กลุ่มใหม่ 2 พันล.-ตัวละครใหม่

ขณะที่ กรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่ 2 พันล้านบาทนั้น สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่เป็นห้องเช่าในพื้นที่สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ รวมเครือข่ายกว่า 40 บริษัท อ้างว่าส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศโดยมีทุนจดทะเบียนแห่งละประมาณ 1 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางคนเป็นแค่ลูกจ้างพนักงาน คนขับรถ มิได้เป็นนักธุรกิจ

กรณีพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1) จำนวน 5 บริษัท (เท่าที่ตรวจพบ) ได้แก่

1.บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 33 ล้านบาท
2.บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด ผู้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 32 ล้านบาท
3.บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี 27 ล้านบาท
4.บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี 26 ล้านบาท
5.บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2555 จำนวน 4.4 ล้านบาท

พื้นที่ จ.สมุทรปราการ (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2) ขณะนี้นำข้อมูลมาเสนอไปแล้ว 8 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสิ้น 74.1 ล้านบาท
2. บริษัท นิวบล๊อค จำกัด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 62 ล้านบาท
3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 71 ล้านบาท
4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 66 ล้านบาท
5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 49 ล้านบาท
6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 12 ล้านบาท
7.บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 21 ล้านบาท
8.บริษัท พูนทรัพย์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าจำนวน 52.2 ล้านบาท

ยังมีบริษัทอื่นและบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่อื่นอีกจำนวนหนึ่ง

ส่วนการสอบสวนเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง ล่าสุดอยู่ระหว่างการสอบสวนของดีเอสไอ และอาจส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีถ้าพบข้าราชการเกี่ยวข้องร่วมขบวนการ

ทั้งสองกรณี คือคดี 4.3 พันล้าน และกลุ่มใหม่ 2 พันล้าน เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน พฤติกรรมคล้ายกัน แต่ตัวละครที่เป็นเอกชนคนละกลุ่มกัน(ข้อมูล ณ ขณะนี้) สร้างความเสียหายรวมกว่า 6 พันล้านบาท

สำนักข่าวอิศราจะเกาะติดและนำข้อมูลมารายงานในลำดับถัดไป

ทั้งหมด เป็นเพียงการทำ ‘หน้าที่ปกติ’ อย่างตรงไปตรงมาของสื่อมวลชนเท่านั้น

อ่านประกอบ:

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ 2 เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี 2 พันล.

แกะรอย อธิบดี - ขรก.ซี 9 สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่ 2 พันล.?
พบบริษัทที่ 8! สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร 52.2 ล้าน

ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?

พลิกปูมข่าวเจาะ“โกงแวต 4 พันล.-ทรัพย์สินแซม” ก่อนคว้าช่อสะอาด