logo isranews

logo small 2

1.7 หมื่นล.!เจาะถุงเงิน! ‘บ.เก่าวีระวุฒิ’พันคดีมันเส้น ป.ป.ช.สาวลึกเช็คจีทูจีเก๊

เจาะถุงเงิน! บ.พี เอส ซี สตาร์ซ โปรดักส์ฯ ‘วีระวุฒิ’ เคยถือหุ้น พันคดีมันเส้นยุค ‘ยิ่งลักษณ์’ พบ 3 ปี กำไร 321 ล้าน รายได้กว่า 1.7 หมื่นล้าน ก่อนถูก ป.ป.ช. ล่าเส้นทางเงิน เจอชื่อในเช็คมัดทำจีทูจีเก๊

PIC weerawutm 22 3 59 1

ความคืบหน้าล่าสุดสำหรับคดีระบายมันสำปะหลัง (มันเส้น) ให้กับเอกชนจากจีน ในชั้นการไต่สวนคณะอนุกรรมการไต่สวน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ไล่เส้นทางการเงินในแคชเชียร์เช็คกว่า 2 พันใบ ที่ถูกตรวจสอบพบว่า ใช้ในการซื้อขายมันเส้นในประเทศ ซึ่งอาจเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่า ไม่ได้มีการทำจีทูจีจริงนั้น

บริษัท พี เอส ซี สตาร์ซ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในเอกชน ที่ถูก ป.ป.ช. ระบุว่า ชื่อปรากฏในเช็คดังกล่าวด้วย

(อ่านประกอบ : บ.เก่า‘วีระวุฒิ’ชื่อโผล่แคชเชียร์เช็คคดีมันเส้นจีทูจี-ป.ป.ช.ไล่เส้นทางเงิน)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทดังกล่าว ช่วงที่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ดำเนินการระบายมันเส้นจีทูจี ระหว่างปี 2554-2556 พบรายละเอียด ดังนี้

บริษัท พี เอส ซี สตาร์ซฯ แจ้งงบการเงินเมื่อปี 2554 มีรายได้ทั้งหมด 1,885,643,241 บาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 1,885,471,377 บาท รายได้อื่น 171,863 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 1,860,545,275 บาท กำไรสุทธิ 25,096,965 บาท

มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,485,878,082 บาท เป็นเงินสด 331,036 บาท ลูกหนี้การค้า 349,456,877 บาท สินค้าคงเหลือ 112,032,649 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,107,442 บาท ที่ดิน-อาคาร-อุปกรณ์ 1,010,541,506 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 408,569 บาท

มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,189,957,810 บาท โดยเป็นหนี้เงินกู้ทางการค้า 95,758,704 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 84,720,000 บาท

ปี 2555 มีรายได้ทั้งหมด 5,659,907,704 บาท เป็นรายได้จากการขาย 5,656,870,925 บาท รายได้อื่น 3,036,779 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 5,574,823,131 บาท กำไรสุทธิ 75,059,877 บาท

มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,337,961,372 บาท เป็นเงินสด 900,685 บาท ลูกหนี้การค้า 391,096,437 บาท สินค้าคงเหลือ 240,001,937 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 110,718,262 บาท ที่ดิน-อาคาร-อุปกรณ์ 1,593,720,878 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,523,566,614 บาท

มีหนี้สินทั้งหมด 1,389,548,824 บาท โดยเป็นหนี้เงินกู้การค้า 132,251,443 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 79,849,999 บาท กำไรสุทธิ 75,059,877 บาท

ปี 2556 ว่า มีรายได้ทั้งหมด 9,532,128,079 บาท เป็นรายได้จากการขาย 9,519,341,238 บาท รายได้อื่น 12,786,858 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 9,287,365,911 บาท กำไรสุทธิ 212,672,591 บาท

มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,442,259,764 บาท เป็นเงินสด 14,281,413 บาท ลูกหนี้การค้า 523,411,367 บาท สินค้าคงเหลือ 731,137,814 บาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 173,429,769 บาท ที่ดิน-อาคาร-อุปกรณ์ 1,729,566,614 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,523,170 บาท

มีหนี้สินทั้งสิ้น โดยเป็นหนี้เงินกู้การค้า 425,026,953 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 84,180,000 บาท กำไรสุทธิ 212,672,591 บาท

รวมรายได้ตั้งแต่ปี 2554-2556 ทั้งสิ้น 17,077,679,024 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 16,722,734,317 บาท มีกำไรทั้งสิ้น 312,829,433 บาท

สำหรับบริษัท พี เอส ซี สตาร์ซฯ จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2548 ทุนปัจจุบัน 400 ล้านบาท ตั้งอยู่เลขที่ 1146/24-25 ม.5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ แจ้งประกอบธุรกิจผลิตอาหารจากแป้งมันสำปะหลัง จำหน่ายภายในประเทศและส่งไปต่างประเทศ ผลิตแอลกอฮอล์หรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร

ปรากฎชื่อ นางสาวอารยา กำปั่นแก้ว, นายสุมนต์ เสรีธรณกุล,นายสรัญ เสรีธรณกุล, นายสิรินทร์ เสรีธรณกุล และนายสราวุธ เสรีธรณกุล (ทั้ง 5 คน ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีมันเส้นด้วย) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 นายสุมนต์ เสรีธรณกุล ถือหุ้นใหญ่สุด

ขณะเดียวกันปรากฏชื่อของนางสุรภี เรืองสุวรรณ ภรรยาของ พล.อ.จารุภัทร เรืองสุวรรณ อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยุคนายทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐบาล และมีศักดิ์เป็นอาของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีต รมว.มหาดไทย ยุครัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมถือหุ้นด้วย

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า พ.ต.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีตเลขานุการนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ (ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในคดีมันเส้น และเป็นหนึ่งในจำเลยคดีระบายข้าวแบบจีทูจี ปัจจุบันหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศกัมพูชา) เคยถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท พี เอส ซี สตาร์ซฯ ด้วย ก่อนที่จะโอนหุ้นทั้งหมดให้กับ น.ส.อารยา เมื่อปี 2554 จำนวน 1,001,000 หุ้น

อ่านประกอบ :

 ป.ป.ช.ล่าเส้นทางเงินแคชเชียร์เช็ค 2 พันใบ! มัดระบายมันเส้นฯ จีทูจีเก๊

เปิดตัวคนสกุล‘เรืองสุวรรณ’ถือหุ้น บ.มันจีทูจี ที่แท้!เมีย กกต.ยุค‘ทักษิณ’-อาจารุพงศ์

พบคนสกุลเดียว 'จารุพงศ์' นั่งกก.-ถือหุ้น? เจาะเครือข่ายธุรกิจเอกชนคดีมันเส้น

เปิดตัวแห่งสอง! ที่อยู่เอกชนคดีมันจีทูจี เป็นอู่ซ่อมรถ-เจ้าตัวทำธุรกิจประกอบถัง

แกะรอยที่อยู่เอกชนคดีมันจีทูจี! เป็นร้านกาแฟ-เช่าต่อคนรับหุ้น’หมอโด่ง’

ป.ป.ช.ล่าเส้นทางเงินแคชเชียร์เช็ค 2 พันใบ! มัดระบายมันเส้นฯ จีทูจีเก๊

ถ้าขายให้พี่น้องก็ไม่ต้องพูดแล้ว! “สุภา”รับ“วีระวุฒิ”เคยถือหุ้นบ.มันฯมีผลคดีจีทูจีเก๊

เปิดบ้าน 2 หลัง"อดีตเลขาฯบุญทรง" พบแค่ "แม่บ้าน" เพื่อนบ้านยันไม่เห็นเกือบ2 เดือน

หลักฐานใหม่ 'อดีตเลขาฯบุญทรง' โผล่ถือหุ้น บ.ซื้อมันเส้นฯก่อนเอี่ยวระบายจีทูจีเก๊

เปิดครบสัมพันธ์ลึกเอกชน หลักฐานมัด "อดีตเลขาฯบุญทรง" จาก"ข้าว"สู่ "มันฯ" จีทูจีเก๊

ชัดมาก!สัมพันธ์ลึกธุรกิจ"อดีตเลขาฯบุญทรง-บ.พีเอสซี" หลักฐานมัดคดีมันเส้นจีทูจีเก๊

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบปมซื้อมันเส้นจีทูจียุค“ปู”-“บุญทรง-วีระวุฒิ-มนัส”เอี่ยวด้วย