logo isranews

logo small 2

เปิดธุรกิจ‘เสี่ยเกรียง-รจนา’เจ้าของ 2 บ.รับเหมา-กวาดงานรัฐ 134 โครงการ 3.5 พันล.

แกะขุมข่ายธุรกิจ‘เกรียง กัลป์ตินันท์’รอง หน.พรรคเพื่อไทย‘รจนา’เมียเจ้าของ‘หจก.อุบลวรสิทธิ์ฯ-บ.กัลป์ตินันท์’โอนหุ้นหลายรอบ ฟันงานรับเหมาภาครัฐ 134 โครงการ 3,568.3 ล. ทางหลวงชนบท-องค์กรท้องถิ่นอื้อ คนใกล้ชิด ผุดขายหินทรายปี 57

kin6

กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ภรรยานายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีต ส.ส.อุบลฯ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย) กับพวก ร่วมกันดำเนินการโครงการปรับปรุงเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสีย พร้อมผิวจราจร คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ที่มี ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) คูณดี เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 9,987,000 บาท และโครงการก่อสร้างถนน คสล.คันบ่อบำบัดน้ำเสียเชื่อมคลองบูรพา วงเงิน 9,987,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดถนนผ่านหน้าที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 236 เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน ของนางรจนา กัลป์ตินันท์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้ทางราชการ ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงิน 19,974,000 บาท

กรณีของ หจก. คูณดี เอ็นเตอร์ไพร์ส ผู้รับเหมานั้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบ มีนายอนุชา รุ่งชลชวลิต เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและถือหุ้นใหญ่ และเป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างกับเทศบาลนครอุบลราชธานีและองค์กรท้องถิ่นใน จ.อุบลราชธานี ในช่วงปี ส.ค. 2549 -พ.ค.2559 อย่างน้อย 70 โครงการ (สัญญา) รวมวงเงิน 411.2 ล้านบาท
กระนั้นไม่พบความเชื่อมโยงทาง‘ผู้ถือหุ้น’กับกลุ่มนางรจนา หรือนายเกรียง กัลป์ตินันท์ แต่อย่างใด (เท่าที่ตรวจสอบ ณ ขณะนี้)

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า นายเกรียง นางรจนา กัลป์ตินันท์ บุตร และคนใกล้ชิด มีธุรกิจในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน 3 แห่ง  เป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2 แห่ง รวมทุนจดทะเบียนรวม 200 ล้านบาท ได้แก่

1.หจก.อุบลวรสิทธิ์ก่อสร้าง จดทะเบียน 27 มิ.ย.2523 ณ 9 ก.ย.2535 มีทุนจดทะเบียน 6 ล้านบาท นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ลงหุ้นด้วยเงิน 3,500,000 บาท นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 2,000,000 บาท และ นายวิทยา วามสิงห์ 500,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 341-343 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราธานี 

kin2

7 ส.ค.2538 ทุน 80 ล้านบาท นายเกรียง ลงหุ้นด้วยเงิน 35 ล้าน นายวรสิทธิ์ 14 ล้าน นายวิทยา วามสิงห์ (กัลป์ตินันท์) 1 ล้าน นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 14 ล้าน และ นางรจนา ศรีทอง 16 ล้าน ที่ตั้งเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

12 พ.ย.2552 ทุน 100 ล้านบาท นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ลงหุ้นด้วยเงิน 69 ล้าน นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 30 ล้าน นายวิทยา วามสิงห์ (กัลป์ตินันท์) 1 ล้าน ที่ตั้งเลขที่ 337 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

30 พ.ค.2557 ทุน 100 ล้านบาท นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 60 ล้าน นายวิทยา กัลป์ตินันท์ 20 ล้าน และนายสมเดช กัลป์ตินันท์ 20 ล้าน นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

6 ต.ค.2558 ทุน 100 ล้านบาท นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ลงหุ้นด้วยเงิน 40 ล้าน นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 40 ล้าน และ น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม 20 ล้าน นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

kin3

แจ้งผลประกอบการ รอบปี 2557 รายได้ 289,475,144 บาท กำไรสุทธิ 4,668,206 บาท รวมสินทรัพย์ 86,197,078 บาท หนี้สิน 74,650,762 บาท ขาดทุนสะสม 88,453,684 บาท 

2.บริษัท กัลป์ตินันท์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 1 เม.ย.2534 ทุน 10 ล้านบาท ประกอบธุรกิจรับเหมา โรงโม่หิน ที่ตั้งเลขที่ 458 ถ.เทพโยธี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นางรจนา ศรีทอง (ต่อมาเปลี่ยนนายสกุลเป็น กัลป์ตินันท์) เป็นผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน มีหุ้นส่วน 7 คน ได้แก่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ (ชื่อ-นามสกุลเดิม นายเกรียงศักดิ์ แซ่อึ้ง) นายเจริญศักดิ์ ลิมปิทีปราการ นางรจนา ศรีทอง นายสมเดช แซ่อึ้ง ด.ช.วรสิทธิ์ วามสิงห์ (ต่อมานามสกุลกัลป์ตินันท์)  ด.ช.อภิสิทธิ์ ปาละสิทธิ์ (ลูกชายนางรจนา) และ นายวิทยา วามสิงห์ มี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นางรจนา ศรีทอง และ นายเจริญศักดิ์ ลิมปิทีปราการ เป็นกรรมการ

kin1

วันที่ 16 พ.ย.2555 จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้น 7 คน ได้แก่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ 400,000 หุ้น นายอภิสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 200,000 หุ้น น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม 200,000 หุ้น น.ส.ทันยา กัลป์ตินันท์ 50,000 หุ้น นายพงษ์ยุทธ กัลป์ตินันท์ 50,000 หุ้น นายทรงพล กัลป์ตินันท์ 50,000 หุ้น และ นายทรงสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ 50,000 หุ้น รวม 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายเกรียง กัลป์ตินันท์ กรรมการ

kin4

วันที่ 30 เม.ย.2558 นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม คนละ 300,000 หุ้น น น.ส.ทันยา และ นายพงษ์ยุทธ กัลป์ตินันท์ คนละ 50,000 หุ้นรวม 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นางรจนา กัลป์ตินันท์ และ น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม เป็น กรรมการ

kin5

แจ้งผลประกอบการไม่มีรายได้หลายปีติดต่อกัน รอบปี 2557 รายได้ 95,927,973 บาท หนี้สิน 2,000 บาท ขาดทุนสะสม 4,074,026 บาท

จากการตรวจสอบพบว่า หจก.อุบลวรสิทธิ์ เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐ 13 แห่ง 127 โครงการ (สัญญา) วงเงินรวม 3,538,202,467 บาท (เฉพาะปี 2544-พ.ค.2559) เฉพาะองค์กรท้องถิ่นใน จ.อุบลฯ และ อำนาจเจริญ รวม 10 แห่ง และทางหลวงชนบทเกือบ 60 โครงการ

ขณะที่ บริษัท กัลป์ตินันท์ จำกัด เป็นคู่สัญญารับเหมากับหน่วยงานภาครัฐ 7 โครงการ (สัญญา) รวม 30,183,900 บาท

รวมธุรกิจรับเหมา 2 แห่ง เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานภาครัฐ 134 โครงการ 3,568.3 ล้านบาท (เท่าที่ตรวจสอบพบ)

จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม หุ้นส่วนของนายเกรียง และ นางรจนา ได้จดทะเบียนจัดตั้ง หจก.อีกแห่งชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล หิน ทราย 2557 เมื่อ 5 กันยายน 2557 ทุน 10 ล้านบาท จำหน่ายหินและทราย ที่ตั้งเลขที่ 65 หมู่ที่ 4 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม ลงหุ้นด้วยเงิน 8 ล้านบาท (80%) นายเกรียงศักดิ์ ฑีฆธนานนท์ และ นายหาญยศ สุวรรณแสนทวี คนละ 1 ล้านบาท น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

นอกจากนี้พบว่า นางรจนา ศรีทอง (กัลป์ตินันท์) เคยเป็นเจ้าของห้าง รับเหมาก่อสร้างอาคาร ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสินกิจอนันท์ จดทะเบียวันที่ 4 มี.ค.2539 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 458 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางรจนา ศรีทอง ลงหุ้นด้วยเงิน 700,000 บาท นางอาภัสรา วามสิงห์ 300,000 บาท ได้จดทะเบียนเลิกห้างซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2545

ส่วนเครือญาติไม่พบข้อมูลทางธุรกิจอื่น (ณ ขณะนี้)

อ่านประกอบ:

เปิดผู้รับเหมาทำถนนผ่านที่ดิน‘รจนา’ฟันงานเทศบาลอุบลฯ-ท้องถิ่น 70 สัญญารวด

สอบนายกเทศมนตรีอุบลฯ-เมียรอง หน.เพื่อไทย ตัดถนนผ่านที่ดินตัวเอง เสียหาย 19.7 ล.