logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Isranews
  • รายงาน-สกู๊ป
  • เปิดบันทึกอดีตผู้ว่าฯชัยภูมิ ชี้ปมทุจริตจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน อบจ. ก่อน จี้ ป.ป.ช.ฟัน