logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • สื่อสารมวลชน
  • หนังสือ การสื่อข่าวที่ไหวรู้ต่อความขัดแย้ง เขียนโดย รอส โฮเวิร์ด แปลโดย วลักษณ์กมล จ่างกมล จาก สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย