logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • บทความ..พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว เพิ่มโทษผู้เผยแพร่ข่าว-ภาพผู้ต้องหา"เด็ก-เยาวชน"จากจำคุก 6 เดือน เป็น 1 ปี