logo isranews

logo small 2

อายัดเช็ค 1.8 พันล.หลักฐานสำคัญมัดข้าวจีทูจีเก๊!-ป.ป.ช.พบของเครือสยามอินฯ

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 16:30 น.
เขียนโดย
isranews

ป.ป.ช. งัดหลักฐานสำคัญมัดคดีข้าวจีทูจีเก๊ล็อตใหม่ ยันชัดบริษัทจีน 4 แห่ง ไม่ได้รับมอบจากจีนทำข้าวจีทูจีจริง เจอเช็ค 46 ใบ 1.8 พันล้านมาจาก ‘สยามอินดิก้า-สิราลัย-สุธี’ 40 ฉบับ ไต่สวนเพิ่มเติมรวม 32 ราย สั่งกรมการค้าต่างประเทศเก็บเช็คไว้เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน สั่งอายัดเช็คทั้งหมดด้วย

PIC siamin 13 5 59 1

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ และนางปราณี ศิริพันธ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กรณีเห็นชอบการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ล็อตใหม่ กับบริษัทจีน 4 แห่งโดยมิชอบโดยจากการไต่สวนพบข้อเท็จจริงว่า ปรากฏแคชเชียร์เช็คจำนวน 1,822 ฉบับ รวมวงเงินกว่า 9.6 หมื่นล้านบาท ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีนี้นั้น

(อ่านประกอบ : ป.ป.ช.สอบเสร็จแล้ว! เส้นทางเงินเช็ค 9.6 หมื่นล.คดีข้าวจีทูจี-เอี่ยวใครอายัดทันที)

ล่าสุด นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนี้ว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ พบว่า สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี)กับบริษัทจีนทั้ง 4 แห่งดังกล่าว ไม่ได้รับมอบอำนาจกับหน่วยงาน COAFCO หรือหน่วยงานจีนที่มีหน้าที่ในการดำเนินการซื้อขายข้าวจีทูจีโดยตรง ดังนั้นการซื้อขายข้าวกับบริษัทจีน 4 แห่งดังกล่าว จึงไม่ใช่สัญญาการซื้อขายข้าวแบบจีทูจี นอกจากนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลนิติบุคคลรับอนุญาตและตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่พบว่าบริษัทจีน 4 แห่งดังกล่าว ส่งเงินเข้ามาในประเทศไทย ขณะเดียวกันผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัทจีน 4 แห่งดังกล่าว (บริษัท อินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด, บริษัท คอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท แคปปิตอลซ์ เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ซิมเปิ้ล เบสท์ เทรดดิ้ง จำกัด, น.ส.กรรณิกา เพชรสุวรรณ์, นายลิตร พอใจ, Mrs.Shaoyan Gong และ Mr.Guoxiong Zhou) ก็ไม่พบว่าเคยได้รับเงินจากบริษัทจีนที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าว รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลกับกรมศุลกากรเมื่อปี 2556-2558 ก็ไม่พบว่าบริษัทจีน 4 แห่ง และผู้รับมอบอำนาจช่วงฯ ได้ทำการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน

นายสรรเสริญ กล่าวอีกว่า อีกทั้งยังพบข้อเท็จจริงว่า สัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัท Haikou Liangyoulai Cereals and Oils Trading Col, Ltd (หนึ่งในเอกชนจีน) เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2556 นั้น บริษัทได้มีหนังสือรับมอบอำนาจ ให้บริษัท คอมพาวด์ฯ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2556ชำระเงินและรับมอบข้าว แต่ขณะนั้นบริษัท คอมพาวด์ฯ ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่อย่างใด เพราะเพิ่ไปจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2556 และยังพบข้อเท็จจริงว่า Hainan Province Land Reclamation Industrail Development and Construction General Corporation (หนึ่งในเอกชนจีน) มีการทำหนังสือมอบอำนาจให้บริษัท แคปิตอลซ์ เทรดดิ้งฯ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2556 แต่มีการชำระเงินและรับมอบข้าวเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2556 ซึ่งเป็นการมอบอำนาจก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญา

ส่วนแคชเชียร์เช็ค 46 ฉบับ รวมวงเงิน 1,878,219,993 บาท นั้น นายสรรเสริญ กล่าวว่า ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งข้อเท็จจริงว่า แคชเชียร์เช็คจำนวน 46 ฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นการชำระในชื่อของบริษัทจีนที่เข้ามาซื้อขายข้าวจำนวน 3 บริษัท จาก 4 บริษัท แต่ยังไม่ได้รับมอบข้าว ต่อมาบริษัทเหล่านี้ได้เรียกร้องให้คืนเงินหรือส่งมอบข้าวนั้น พบว่า แคชเชียร์เช็คดังกล่าวไม่ได้มาจากบริษัทจีนที่เป็นผู้ซื้อข้าวตามสัญญาแต่อย่างใด แต่เป็นเงินซึ่งมีที่มาจากบุคคลอื่นภายในประเทศ และพบว่า มีแคชเชียร์เช็คจำนวน 40 ฉบับ จำนวนเงินประมาณ 1,868,029,241 บาท มาจากเงินในบัญชีของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด และนายสุธี เชื่อมไธสง (คนสนิทของนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ ‘เสี่ยเปี๋ยง’)

“คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ความผิดและเป็นพยานหลักฐานที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ จึงใช้อำนาจตามความในมาตรา 25 (1) ประกอบมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. มีคำสั่งให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเก็บรักษาเงินจำนวนกว่า 1.8 พันล้านบาท เพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ป.ป.ช. ประกอบมาตรา 132 แห่ง ป.วิอาญา ยึดและอายัดเงินจำนวนนี้ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด และเนื่องจากสัญญาที่ผู้ถูกกล่าวหาทำกับรัฐวิสาหกิจจีนไม่ใช่สัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจี และเงินจำนวนดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด กรมการค้าต่างประเทศ ย่อมไม่สามารถที่จะดำเนินการส่งมอบข้าวตามจำนวนเงินดังกล่าวได้” นายสรรเสริญ กล่าว

เมื่อถามว่า ในการไต่สวนคดีข้าวจีทูจีล็อตแรกในชั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง บริษัท สยามอินดิก้าฯ อ้างว่า ซื้อข้าวมาจากเอกชนจากประเทศสิงคโปร์ ป.ป.ช. จะขยายผลสอบเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ นายสรรเสริญ กล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาฯ ป.ป.ช. จึงไม่มีอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงการกล่าวอ้างของบริษัท สยามอินดิก้าฯ เป็นอำนาจของศาลฎีกาฯที่จะดำเนินการไต่สวนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการไต่สวน ได้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติสั่งไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม จำนวน 33 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรกบริษัทเอกชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกาทำสัญญาซื้อขายข้าวและผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทจีน 18 แห่ง

1.บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co., Ltd. โดย Mr. Han Liang General Manager ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ
2.Mr.Han Liang
3.บริษัท อินเตอร์ลิงค์ฯ โดย Mr.Zhou Guoxiong หรือนายโจว กั๋วเซียง กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Haikou Liangmaoฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว
4.Mr.Zhou Guoxiong หรือนายโจว กั๋วเซียง
5.น.ส.กรรณิกา เพชรสุวรรณ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ฯ ให้เป็นผู้ชำระเงินและรับมอบข้าว
6.บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co., Ltd โดย Mr.Lin Haihui General Manger ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ
7.Mr.Lin Haihui
8.บริษัท คอมพาวด์ฯ โดยนายลิตร พอใจ กรรมการผู้จัดการ ผู้รับมอบอำนาจจาก Haikou Liangyunlaiฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว
9.นายลิตร พอใจ
10.บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation โดย Mr.Huang Jian Qin General Manager ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ
11.Mr.Huang Jian Qin
12.บริษัท แคปปิตอลซ์ เทรดดิ้งฯ โดย Mrs.Shaoyan Gong หรือนางเชายาง กง ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Hainan Provinceฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว
13.Mrs.Shaoyan Gong หรือนางเชายาน กง
14.บริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co., Ltd. โดย Mr.Liang Dingquan General Manager ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสํญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ
15.Mr.Liang Dingquan
16.Mr.Yang Pokai President บริษัท Hainan Landฯ ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้บริษัท ซิมเปิ้ล เบสทฯ
17.บริษัท ซิมเปิ้ล เบสท์ฯ โดยนายเฉิน ยี่ถง ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Hainan Landฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว
18.นายเฉิน ยี่ถง

กลุ่มบุคคล/นิติบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการชำระเงินค่าข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวจีทูจี 15 ราย เช่น ผู้ขอซื้อแคชเชียร์เช็ค เจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค รวมถึงประธานหรือเจ้าของ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด ได้แก่

1.บริษัท สยามอินดิก้าฯ
2.นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง)
3.น.ส.รัตนา แซ่เฮง กรรมการบริษัท สยามอินดิก้าฯ
4.น.ส.เรืองวัน เลิศศลารักษ์ กรรมการบริษัท สยามอินดิก้าฯ
5.น.ส.สุธิดา จันทะเอ หรือสุทธิดา ผลดี กรรมการบริษัท สยามอินดิก้าฯ
6.บริษัท สิราลัย จำกัด หรือบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
7.น.ส.ธันยพร จันทร์สกุลพร (บุตรสาวเสี่ยเปี๋ยง) กรรมการบริษัท สิราลัยฯ
8.นายสุธี เชื่อมไธสง
9.นายสมคิด เอื้อสุภา
10.บริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด
11.นายชู หมิง เช็น กรรมการบริษัท เอลัชฯ
12.น.ส.ลิอุ ยุก หมิง ไอลีน กรรมการบริษัท เอลัชฯ
13.นายชู หมิงคิน กรรมการบริษัท เอลัชฯ
14.น.ส.ณิชาภา วาณิชวรานนท์
15.นายประหยัด ติ๊บมุ่ง

อ่านประกอบ :

คลี่ปมเช็ค 9.6 หมื่นล.ซื้อขายข้าวในประเทศ-วนเอกชนหน้าเดิม ชนวนจีทูจีเก๊?

เช็คพันใบ 9.6 หมื่นล.! มัดคดีข้าวจีทูจีรอบใหม่ส่อเก๊-ป.ป.ช.สาวลึกบิ๊กเอกชน

ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบเพิ่ม 4 บริษัทจีนส่อขายข้าวจีทูจีเก๊-“ปราณี”โดนด้วย