logo isranews

logo small 2

พบคุณสมบัติเอกชนไม่ถูกต้อง!สตง.รุกสอบรถเมล์NGV สั่ง ขสมก. แจงภายใน15วัน

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 07:00 น.
เขียนโดย
isranews

สตง.รุกสอบโครงการรถเมล์ NGV หลังพบคุณสมบัติเอกชนบางรายที่เข้าร่วมประกวดราคาไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศ พ่วงกรณีสำแดงแหล่งกำเนิดเป็นเท็จ หวั่นกระทบการรับมอบสินค้าตามสัญญา ร่อนหนังสือสั่ง ขสมก. ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งเอกสารหลักฐานภายใน 15 วัน 

picnhhddddddd28 12 16

แหล่งข่าวจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของเอกชนที่เข้าร่วมการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV)พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสารจำนวน 489 คัน รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการส่งมอบรถที่มีการสำแดงแหล่งกำเนิดเป็นเท็จ 

หลังจาก สตง. ตรวจสอบข้อมูลพบว่า เอกชนรายหนึ่งมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศ ขสมก. เลขที่ 04/2559 ลงวันที่ 23 พ.ค.2559 ข้อ 1.10 และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2.10 ที่กำหนดว่า "นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาตต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ"

ขณะที่รถโดยสารปรับอากาศฯ ที่จะส่งมอบมีการสำแดงแหล่งกำเนิดเป็นเท็จอาจกระทบต่อการตรวจรับมอบรถโดยสารตามสัญญา 

เบื้องต้น สตง. จึงอาศัยอำนาจการตรวจสอบตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 ขอให้ ขสมก.ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมจัดส่งสำนวนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและรับรองสำเนาถูกต้องให้ สตง. ภายใน 15 วัน (ดูหนังสือประกอบท้ายข่าว) 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในวันที่ 29 ธ.ค.2559 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายที่ ขสมก. กำหนดให้ บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ชนะการประมูลรถเมล์ NGV 489 คัน ล็อตแรก จำนวน 100 คัน หลังจากที่กรมศุลกากร ตรวจสอบพบปัญหาการเลี่ยงจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอากรนำเข้ารถล็อตแรก จำนวน 100 คันดังกล่าว พร้อมสั่งปรับเงินและภาษีเป็นจำนวนกว่า 370 ล้านบาท 

(อ่านประกอบ : เงียบกริ๊บ ! ผอ.ขสมก.ลุ้นวันสุดท้าย 29 ธ.ค.เบสท์ริน กำหนดส่งมอบรถ NGV ล็อตแรก)

picbhggddd28 12 16

อ่านประกอบ : 

บอร์ดขสมก. เลื่อนพิจารณา เบสท์ริน กรุ๊ป ชนะประมูลรถเมล์ NGV 489 คัน

เปิดงบการเงิน'เบสท์ริน-ซุปเปอร์ซาร่า' พอไหมจ่ายค่าปรับ-ภาษีรถเมล์NGV 370 ล.?

ที่แท้!'เบสท์ริน-ซุปเปอร์ซาร่า'กลุ่มเดียวกัน-ไขปริศนายอมจ่ายภาษีรถเมล์NGV 370 ล.?

บอร์ด ขสมก.ไฟเขียว อนุมัติซื้อรถเมล์ NGV จากเบสท์ริน กรุ๊ป

ขสมก.ซื้อรถเมล์NGV 489 คัน สัญญา10 ปี จ่ายกว่า 4พันล้าน

ผอ.ศุลกากรฯ แหลมฉบัง เร่งเบสท์รินจ่ายภาษีนำเข้าเมล์ NGV