logo isranews

logo small 2

ขมวดปมฉาว!จัดสอบท้องถิ่น อบต.-มหาสารคาม คำถามถึงความโปร่งใส ?

เขียนวันที่
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17:00 น.
เขียนโดย
isranews

“...ประเด็นที่ต้องตั้งคำถามคือ ! ไฉน มรภ.กาฬสินธุ์ ที่ตรวจผลคะแนนของ อบต. ทั้ง 3 แห่งข้างต้น ระบุว่า ผู้เข้าสอบทั้งหมดไม่มีใครผ่านเกณฑ์กำหนดเลย แต่ อบต. ทั้ง 3 แห่ง กลับประกาศให้มีผู้สอบแข่งขันได้เป็นจำนวนรวมเกินกว่าครึ่งร้อย…”

PIC-kokkoh-21-11-57 1

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าที่ถูกพูดถึงกันกระหึ่มในจังหวัดมหาสารคาม !

ภายหลังสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ก.อบต.มหาสารคาม) จัดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ของ อบต. ทั้ง 31 แห่ง รวมทั้งสิ้น 207 อัตรา

มี อบต. อย่างน้อย 3 แห่ง คือ อบต.โคกก่อ อบต.ลาดพัฒนา และ อบต.ห้วยแอ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม ประกาศผู้สอบแข่งขันได้ โดยที่คะแนนไม่ตรงตามเกณฑ์กำหนดที่ ก.อบต.มหาสารคาม กำหนด

เพื่อทำความเข้าใจให้กระจ่างชัดขึ้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ขมวดปมรายละเอียดการจัดสอบ และข้อสังเกตต่าง ๆ มานำเสนอ ดังนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ก.อบต.มหาสารคาม มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2557 ให้ อบต.ในจังหวัดมหาสารคาม จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานตำบล จำนวน 31 แห่ง รวม 207 อัตรา กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานกลางออกข้อสอบและตรวจผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข) 19 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 12 แห่ง
โดยหลักเกณฑ์กำหนด ก.อบต.มหาสารคาม คือ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ได้คะแนนในแต่ละภาค ก และภาค ข เกินกว่าร้อยละ 60

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 อบต. ในจังหวัดมหาสารคาม ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยพบว่ามีอย่างน้อย 3 อบต. ที่ประกาศผลสอบ โดยที่ผู้สอบแข่งขันได้ คะแนนไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ อบต.โคกก่อ อบต. จำนวน 35 คน อบต.ลาดพัฒนา จำนวน 30 คน และ อบต.ห้วยแอ่ง จำนวน 6 คน

(อ่านประกอบ : ร้องปมสอบบรรจุพนักงาน อบต.โคกก่อ-มหาสารคาม ไม่โปร่งใส-โยง ขรก.บิ๊ก)

โดยในส่วนของ อบต.ลาดพัฒนา นั้น น่าสังเกตว่า ในการเซ็นชื่อส่งผลคะแนนให้กับคณะกรรมการรับ-มอบ ระหว่าง อบต.ลาดพัฒนา กับ มรภ.กาฬสินธุ์ ปรากฏชื่อของนายวันชัย มะเสนา รองปลัด อบต.ลาดพัฒนา หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เป็นกรรมการผู้รับมอบ โดยคะแนนของผู้เข้าสอบ ไม่มีใครผ่านตามเกณฑ์กำหนดทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดีในแบบสรุปบัญชีคะแนนสอบแข่งขันบรรจุเป็นพนักงานของ อบต.ลาดพัฒนา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 พบว่า มีการประกาศผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 30 คน โดยปรากฏชื่อของนายวันชัย เป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ประกาศด้วย

แต่ผลสรุปคะแนนของ มรภ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานกลางออกข้อสอบและตรวจผลสอบ กับประกาศผู้สอบแข่งขันได้ของ อบต.ลาดพัฒนา ไม่ตรงกัน !

(อ่านประกอบ : พบอีก 2 อบต.-มหาสารคาม บรรจุพนักงาน 36 คนไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ )

เมื่อสอบถามไปยังนายนพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.กาฬิสินธุ์ ถึงกรณีดังกล่าว นายนพพร ยืนยันชัดเจนว่า ผลสอบที่มาจาก มรภ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 19 แห่ง ถูกต้อง นอกจากนี้ในการตรวจผลสอบยังได้ขอกำลังตำรวจจาก สน.นามูล ที่ดูแลพื้นที่บริเวณ มรภ.กาฬสินธุ์ มาเป็นพยานอยู่ด้วย

(อ่านประกอบ : อธิการฯมรภ.กาฬสินธุ์ยันผลสอบ อบต.-มหาสารคามถูกต้อง-ไม่รู้โดนเปลี่ยนคะแนน)

ต่อมา นายธารณ ภักดีสุวรรณ นายก อบต.โคกก่อ หนึ่งใน อบต. ที่ประกาศชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดได้ติดต่อสำนักข่าวอิศรา เพื่อขอเข้ามาชี้แจง พร้อมกับเตรียมเอกสารหลักฐานไว้เรียบร้อยหมดแล้ว เนื่องจากไม่สบายใจที่เรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าว และมีชื่อของตัวเองเข้าไปพัวพันอยู่ด้วย

ล่าสุด ตรวจสอบพบว่า ในเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.มหาสารคาม มีผู้ร้องเรียนกรณีนี้ในส่วนตำบลบรบือ อ.บรบือ รวมอยู่ด้วย

(อ่านประกอบ : นายกอบต.โคกก่อ-สารคามหอบหลักฐานขอแจง“อิศรา”ปมจัดสอบพนักงานท้องถิ่น )

ทั้งหมดคือข้อมูลเบื้องต้น ที่สำนักข่าวอิศรานำมาเรียบเรียงให้เห็นถึงรายละเอียด-ที่มาที่ไปของการจัดสอบบรรจุพนักงานในส่วนของ อบต. ในจังหวัดมหาสารคาม

แต่ประเด็นที่ต้องตั้งคำถามคือ !

ไฉน มรภ.กาฬสินธุ์ ที่ตรวจผลคะแนนของ อบต. ทั้ง 3 แห่งข้างต้น ระบุว่า ผู้เข้าสอบทั้งหมดไม่มีใครผ่านเกณฑ์กำหนดเลย แต่ อบต. ทั้ง 3 แห่ง กลับประกาศให้มีผู้สอบแข่งขันได้เป็นจำนวนรวมเกินกว่าครึ่งร้อย

นอกจากนี้ในส่วนของ อบต.ลาดพัฒนา พบว่า มีนายสุธรรม วงษ์แก้ว และนายสนั่น บุญคะสีทา ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.มหาสารคามทั้งคู่ ถูกแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ขณะเดียวกันในหนังสือร้องเรียนไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ตรวจสอบไปยังกรณีนี้ ปรากฏชื่อของนายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ซึ่งเป็นเลขานุการ ก.อบต.มหาสารคาม ปรากฏเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง ทั้งที่องค์กรที่เกี่ยวพันในเรื่องนี้โดยตรงคือ ก.อบต.มหาสารคาม

เป็นคำถามที่ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตามดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็ว !