logo isranews

logo small 2

หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิ-สารคามพันปมจัดสอบฉาว! ก่อนสั่งยุติหาข้อเท็จจริง

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08:30 น.
เขียนโดย
isranews

“…เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงข้างต้น สิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยคือ สาเหตุที่ในที่ประชุม ก.อบต.มหาสารคาม ส่อแววมีมติให้ “ยุติ” การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เกิดจากอะไรกันแน่ ? …”

PIC-kokkoh-25-11-57 1

ยังคงเป็นคำถามที่ค้างคาใจใครหลายคน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ จ.มหาสารคาม !

ภายหลังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มหาสารคาม (ก.อบต.มหาสารคาม) มีมติจัดสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่ อบต. จ.มหาสารคาม 31 แห่ง 207 อัตรา โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นผู้ออกแบบข้อสอบ-ตรวจผลสอบ จำนวน 19 แห่ง

อย่างไรก็ดี พบว่า มีอย่างน้อย 3 อบต. ในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม ที่มีประกาศผู้สอบแข่งขันได้ ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.อบต.มหาสารคาม กำหนด

(อ่านประกอบ : ขมวดปมฉาว!จัดสอบท้องถิ่น อบต.-มหาสารคาม คำถามถึงความโปร่งใส ?)

แม้นว่าจะมีคนร้องเรียนไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว โดย คสช. มีมติชงเรื่องให้กับทางนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ โดยนายชยาวุธ ได้ส่งเรื่องให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.มหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการ และส่งให้ ก.อบต. เป็นผู้ลงมติผลการตรวจสอบ

แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลับส่งผลรายงานการตรวจสอบที่ไม่สมบูรณ์ ขาดการสอบพยานหลายปาก ให้กับ ก.อบต. ลงมติว่า จำเป็นจะต้องตรวจสอบต่อหรือไม่ ซึ่งกรรมการ ก.อบต. หลายราย ต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องการให้ยุติการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เอาไว้ก่อน ?

ขณะที่ทั้งนายชยาวุธ และนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าฯ ต่างไม่ชี้แจงในกรณีดังกล่าว แต่โยนไปให้ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.มหาสารคาม เป็นผู้ชี้แจงแทน

(อ่านประกอบ : ก.อบต.มหาสารคามจ่อหยุดหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว-รองผู้ว่าฯปัดแจง)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.มหาสารคาม เข้าไปเกี่ยวข้องในกรณีนี้ อย่างน้อย 2 ราย

โดยในเอกสารคำสั่ง อบต.ลาดพัฒนา หนึ่งใน 3 อบต. ที่ถูกตั้งข้อสงสัยกรณีนี้ มีคำสั่งที่ 53/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวนทั้งสิ้น 7 คน

จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.มหาสารคาม เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย 2 คน คือ นายสุธรรม วงษ์แก้ว และนายสนั่น บุญคะสีทา

มีหน้าที่ อำนวยการสอบและดำเนินการสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้เท่าที่จำเป็น โดยไม่ขัดต่อหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน และวิธีการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ตลอดจนกำกับดูแลหน่วยงานกลางที่ดำเนินการสอบแข่งขันที่ ก.อบต. กำหนด ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

PIC-เอกสารตง-กก.จดสอบ-1

เมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงข้างต้น สิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยคือ สาเหตุที่ในที่ประชุม ก.อบต.มหาสารคาม ส่อแววมีมติให้ “ยุติ” การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เกิดจากอะไรกันแน่ ?

รวมไปถึงสาเหตุที่ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ ต่างไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีนี้ทั้งคู่ แต่กลับโยนไปให้ทางสำนักงานส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ่นชี้แจงแทน ทั้งที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้จาก คสช. โดยตรง

ที่สำคัญกรณีแบบนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เช่นการจัดสอบโรงเรียนนายอำเภอ ซึ่งท้ายสุดก็เกิดเหตุการณ์ทุจริตขึ้น และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงมติชี้มูลความผิดไปแล้วในช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงในกรมการปกครองโดนหางเลขไปด้วย

(อ่านประกอบ : ป.ป.ช.มติเอกฉันท์! ฟัน “วงศ์ศักดิ์” คดีโกงสอบ รร.นายอำเภอ)

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงของ จ.มหาสารคาม อย่างผู้ว่าฯ-รองผู้ว่าฯ หรือแม้แต่ ก.อบต.มหาสารคามเอง ต้องมีคำตอบ !

อ่านประกอบ : 
ร้องปมสอบบรรจุพนักงาน อบต.โคกก่อ-มหาสารคาม ไม่โปร่งใส-โยง ขรก.บิ๊ก
พบอีก 2 อบต.-มหาสารคาม บรรจุพนักงาน 36 คนไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ
อธิการฯมรภ.กาฬสินธุ์ยันผลสอบ อบต.-มหาสารคามถูกต้อง-ไม่รู้โดนเปลี่ยนคะแนน
นายกอบต.โคกก่อ-สารคามหอบหลักฐานขอแจง“อิศรา”ปมจัดสอบพนักงานท้องถิ่น