logo isranews

logo small 2

ล้วงบทสนทนา! ก.อบต.สารคามโหวต 24 เสียงยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00 น.
เขียนโดย
isranews

แง้มห้องประชุม! ก.อบต.มหาสารคาม ดูเหตุผลไฉนลงมติยุติการหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว “ยุทธเดช” ประธานกก.สอบ ลั่นชัดผลคะแนนสอบ อบต.-มรภ.กาฬสินธุ์ ตรงกัน ที่ประชุมขานรับ 24 เสียง งดออกเสียง 2

PIC-kokkoh-16-12-57 1

หลายคนอาจทราบมติณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมหาสารคาม (ก.อบต.มหาสารคาม) ที่ให้ยุติการสอบข้อเท็จจริง กรณีการจัดสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบล อบต. ใน จ.มหาสารคาม ถูกเคลือบแคลงถึงความโปร่งใส เนื่องจากพบว่า มี อบต. อย่างน้อย 3 แห่ง ที่ประกาศผลผู้สอบแข่งขันได้ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด

(อ่านประกอบ : เปิดหมด! เอกสารประชุม ก.อบต.สารคามสั่งยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว)

ทั้งนี้ ในเอกสารการประชุม ก.อบต.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ที่มีมติให้ยุติการสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ พบว่า มีการระบุคำพูดในการประชุมของคณะกรรมการสอบสวนไต่สวนข้อเท็จจริง มีการยกประเด็นเรื่องผลสอบมาถกเถียงกันด้วย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำคำพูดบางห้วงบางตอนในห้องประชุมดังกล่าวมานำเสนอให้เห็นเหตุผลกันชัด ๆ ดังนี้

นายยุทธเดช (พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการสอบฯ) : เอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมาให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ส่งมาแล้วทางไปรษณีย์ตอบรับ มี ผช.ศ.นพพร โฆสิระโยธิน (รักษาราชการแทนอธิการบดี) เป็นผู้ลงนาม ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งมาครบแล้ว มี ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ (อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์) เป็นผู้ลงนาม

“เราต้องเชื่อเครดิตท่าน พอดีคณะกรรมการ 3 คน มีทั้งเสียงข้างน้อย เสียงข้างมาก ก็เลยออกมาอย่างนี้ สามคนนี้ผมก็บอกว่าเราน่าจะเชื่อเครดิตทางมหาวิทยาลัยเขา ถ้าเราจะไปสอบสวนก็จะไม่เหมาะสม”

“ผมดูเบื้องต้นคะแนนของที่ อบต. ส่งมากับของมหาวิทยาลัยฯตรงกัน แต่เรายังไม่ได้สรุปเป็นข้อยุติ ถ้าได้ข้อสรุปวันนี้ เราก็จะเสนอว่าเป็นไปตามที่ อบต. ได้ประกาศผล จึงเสนอเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบ ซึ่งผมได้ดูจากข้อมูล 31 แห่งส่งมาครบแล้ว”

นายสุวรรณ์ (หานาม กรรมการสอบฯ) : กรรมการได้รายงานต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการเสนอ 2 ประเด็น ว่าเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง สมบูรณ์ จึงจำเป็นที่จะต้องบันทึกถ้อยคำของ ผช.ศ.นพพร และ ศ.ศุภชัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งก็แปลว่าเรื่องยังไม่ยุติ

ก.อบต.รายหนึ่ง : หมายความว่าไม่เชื่อหนังสือ ต้องตามไปตรวจสอบเจ้าตัวว่าหนังสือเขาถูกต้องหรือไม่

นายสุวรรณ์ : จะว่าอย่างนั้นก็ใช่ ก็อยากจะไปดูต้นฉบับเหมือนกันว่าตรงกันไหม

ก.อบต.รายหนึ่ง : ในเมื่อทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯส่งประกาศมาอยู่ในมือกรรมการฯแล้ว เพื่อให้รอบคอบเสนอให้คณะกรรมการไปสรุปเอกสารแล้วเสนอให้ ก.อบต.จังหวัดพิจารณา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ได้เสีย หากมีการฟ้องร้อง เดือนหน้าให้กรรมการไปสรุปให้ก.อบต.จังหวัดพิจารณาร่วมกัน ถ้าผลออกมาตรงก็จบ

นายยุทธเดช : ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วตรงกัน ผมดูจากที่มหาวิทยาลัยส่งมา กับของ อบต. จำนวน 31 แห่ง ส่งมาตรงกัน

ก.อบต.รายหนึ่ง : ท่านท้องถิ่นจังหวัดฯยืนยันขนาดนี้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ยุติเรื่อง โดยไม่ต้องให้ไปดำเนินการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ออกข้อสอบ-ตรวจข้อสอบดังกล่าว มี มรภ.กาฬสินธ์ุ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

PIC-หองประชมสารคาม-1

PIC-หองประชมสารคาม-2

อ่านประกอบ : 
ก.อบต.สารคามยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาวแล้ว-อ้างผลคะแนนตรงกัน
โชว์หนังสือบิ๊ก มรภ.กาฬสินธุ์ปัดเอี่ยวทุจริต ปมสอบพนักงานท้องถิ่น อบต.มหาสารคาม
ร้อง“อนุพงษ์”ให้ มท.ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง ปมสอบ ก.อบต.มหาสารคามฉาว
หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิ-สารคามพันปมจัดสอบฉาว! ก่อนสั่งยุติหาข้อเท็จจริง
ขมวดปมฉาว!จัดสอบท้องถิ่น อบต.-มหาสารคาม คำถามถึงความโปร่งใส ?