logo isranews

logo small 2

หยามสีกากี!2 สหกรณ์"ตร."ส่อสูญพันล้าน!ผลพ่วงคดียักยอกยูเนี่ยนคลองจั่น

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 05 มีนาคม 2558 เวลา 18:00 น.
เขียนโดย
isranews

"..หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า หากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นต้อง "ล้มลง" จากปัญหาคดีการยักยอกเงินครั้งประวัติศาสตร์นี้ นอกเหนือจากบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ต้องได้รับความเสียหายในทันทีแล้ว  ยังมีสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน อีกหลายแห่งที่นำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่จะได้รับผลกระทบจากคดีนี้ด้วยเช่นกัน.."

ooeeedfffff

ในขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) อยู่ระหว่างการเรียกตัว "พระธมมชโย" เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และกลุ่มพระในวัดพระธรรมกาย ที่มีรายชื่อปรากฎรับเช็คจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน โดยมีการจัดลำดับการเข้าให้ปากคำ เริ่มจากวันที่ 10 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

หลังมีการตรวจพบเส้นทางการเงินมีการโอนเช็คจำนวนกว่า 15 ฉบับ มูลค่าเงินกว่า 800 ล้านบาท จากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยอ้างว่าเป็นการบริจาคเงินให้กับวัดพระธรรมกาย

ขณะที่ตัวเลขความเสียหายที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นที่เกิดขึ้น ทั้งจากการบริจาคเงินให้วัดพระธรรมกาย รวมไปถึงการนำเงินไปลงทุนในเอกชนหลายแห่งแบบไม่ถูกต้อง

ปัจจุบัน มีจำนวนมากนับหมื่นล้านบาท!

แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า หากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นต้อง "ล้มลง" จากปัญหาคดีการยักยอกเงินครั้งประวัติศาสตร์นี้ 

นอกเหนือจากบรรดาสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ต้องได้รับความเสียหายในทันทีแล้ว  ยังมีสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน อีกหลายแห่งที่นำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่จะได้รับผลกระทบจากคดีนี้ด้วยเช่นกัน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น อยู่ระหว่างการยื่นเรื่องเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ หลังจากเกิดคดียักยอกเงิน

โดยเมื่อวันที่ 2 มี.ค.58 ที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลาย เพื่อแจ้งให้ศาลฯ รับทราบว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่ง ที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้ทำหนังสือยืนยันสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อไม่ให้เข้าสู่ขั้นตอนการถูกฟ้องล้มละลาย

ทั้งนี้ ในคำร้องที่ยื่นเรื่องต่อศาลมีการระบุถึงวงเงินจำนวน 2,514 ล้านบาท ที่สหกรณ์เจ้าหนี้หลายแห่ง นำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

จากการตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนที่ร่วมทำหนังสือยืนยันการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยู่เนี่ยนคลองจั่น พร้อมจำนวนเงินที่นำมาฝากไว้ จำนวน 2,514 ล้านบาท มีดังนี้

-สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็มบีซี 60 ล้านบาท

-สหกรณ์ออมทรัพย์สสวท.4.79 ล้านบาท

-สหกรณ์ออมทรัพย์สพบ. 65.63 ล้านบาท

-สหกรณ์เครดิตมงคลเศรษฐกิจ 364.16 ล้านบาท

-สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปเกษตรกรรม 101.87 ลานบาท

-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 542.33 ล้านบาท

-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง 159.65 ล้านบาท

-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด 213.08 ล้านบาท

-สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ 862 ล้านบาท

-สหกรณ์เครดิตครูดอกสะเก็ด 199.08 ล้านบาท

(ดูเอกสารประกอบ)

piiddwee

ทั้งนี้ หากพิจารณาวงเงินของสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้งหลายที่นำมาไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จะพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ มีจำนวนมากที่สุด 862 ล้านบาท

แต่หากนับรวมเงินของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด อีก 213.08 ล้านบาท เข้าไปด้วย ยอดเงินส่วนนี้จะอยู่ที่ 1,075.08 ล้านบาท

ส่วนอันดับสอง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา วงเงิน 542.33 ล้านบาท

จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ และ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด มีประธานคนเดียวกัน คือ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร

piydssdsdsdfff

ขณะที่ปัจจุบัน พล.ต.อ.นิพจน์ ปรากฎรายชื่อเป็นตัวแทนเจ้าหนี้ ในการพิจารณาแผนฟื้นฟู สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นด้วย  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 มี.ค.58 ที่ผ่านมา ได้ติดต่อไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด เพื่อขอสัมภาษณ์ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝากเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อได้

โดยได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า พล.ต.อ.นิพจน์ ติดประชุมอยู่

จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด มีการระบุประวัติของ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ว่าเป็น ข้าราชการบำนาญ เกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2490 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสถิติ (เทียบเท่าปริญญาตรี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยผ่านการสืบสวนสอบสวนจาก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรม (BKA) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และการวิจัยข่าวกรองด้านอาชญากรรมจาก หน่วยปราบปรามยาเสพติดให้โทษสหรัฐอเมริกา (D.E.A.)

ส่วนงานราชการเคยมีตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน) ปัจจุบันเป็นรองประธานอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

เริ่มทำงานสหกรณ์ครั้งแรกโดยเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อปี 2532 (ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ - ตำรวจสอบสวนกลาง สันติบาล และพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำกัด)

ส่วนประวัติการทำงานนอกจากราชการตำรวจ มีดังนี้

- กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

- คณะทำงาน รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) 7 ต.ค. 2545 - 15 ส.ค. 2548

- ผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2540

- นายกสมาคมชาวกาญจนบุรี

- นายกสมาคมศิษย์เก่าท่าม่วงราษฎร์บำรุง

- ประธานคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

- รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหารบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด

- กรรมการมูลนิธิบุญยะจินดา เพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว

ส่วนหลักและข้อคิดในการทำงานที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ  คือ 

“ทำอะไรให้ทำจริงและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน”

ท่ามกลางสถานการณ์ ที่น่าเป็นห่วงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในปัจจุบัน ว่าจะกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ หรือ "ล้มลง"

น่าสนใจว่า พล.ต.อ.นิพจน์ และ คนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งสองแห่ง จะหาทางออกกับเรื่องนี้อย่างไร

เพราะถ้าติดตามเงินที่ถูกยักยอกไปกลับคืนมาไม่ได้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ต้องล้มละลายลงไป

นั้น ก็หมายความว่า เงินฝากของสหกรณ์ 2 แห่ง ของตำรวจ มูลค่า 1,075.08 ล้านบาท ก็จะได้รับผลกระทบ "สูญหาย" ตามไปด้วย (ต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นอีกครั้ง) 

ส่วนใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบบ้างจากความเสียหายในเกิดขึ้น เมื่อตำรวจถูก "ลบคม" "ล้วงคองูเห่า" แบบนี้

โปรดติดตามต่อไปแบบห้ามกระพริบตา!

#เชิญชวนติดตามข่าวสารสำนักข่าวอิศรา ได้ด้วยการกด "Like" ที่ แฟนเพจ "I love isranews"

 อ่านประกอบ :

 โชว์เช็ค 11 ใบพันล.! “ศุภชัย”เซ็นจ่ายถึง“ธมมชโย-ธรรมกาย-เครือข่าย” 

บ้าน2หลัง"ศุภชัย"ก่อนเซ็นจ่ายเช็ค 4 ใบ ให้"ธมมชโย-ธรรมกาย" 316ล้าน

ขุมธุรกิจ "วัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์" โผล่รับเช็ค450 ล.ล็อตเดียว“ธมมชโย”

 บ.อดีตพระธรรมกาย ก่อน ปปง.เจาะตู้เซฟ ทำธุรกิจเกษตร มีเงินให้กู้ 5.1 พันล.

เจาะคำสั่งอายัดทรัพย์ "ศุภชัย-พวก" 4.4พันล. เหลือ "ธรรมกาย" ตามคืนไม่ได้

ย้อน4 คำถามยุครบ."ชวน" ผ่านไป16 ปี ทำไมล้ม "ธมมชโย-ธรรมกาย" ไม่ได้

ตามไปดู!บ.อดีตพระธรรมกาย หลังโดนเจาะเซฟ อายุแค่ 28 มีเงินลงทุนพันล.

หลักฐานมัด"ศุภชัย"ขนเงินสด1.1 พันล.จ่ายบ.อดีตพระธรรมกาย ก่อนโดนอายัด

เผยโฉมตึก"ธรรมกาย" ทุ่มสร้าง3พันล. โยงเงินบริจาค"ศุภชัย-ธมมชโย" 714ล.

แกะรอย"อดีตพระธรรมกาย"เพิ่งสึกใหม่!ไฉนมีเงินสด3.8พันล.ตั้งบ.อสังหาฯ

1.64 หมื่นล้าน! ขุมธุรกิจ "อดีตพระธรรมกาย" ขนเงินลงทุน7บริษัท

ข้อมูลใหม่! อดีตพระธรรมกาย ใช้ชื่อ"พ่อแม่"ถือเงินสดเพิ่มทุนบริษัท 1,022 ล.

"อดีตพระวัดธรรมกาย" ให้ข้อมูล ปปง.ขาย"อัญมณี" ได้เงินก้อนใหญ่ลงทุนธุรกิจ

"อดีตพระธรรมกาย"รวย1.64หมื่นล. ใช้ตึกแถวร้างนครปฐมเป็นที่อยู่(มีคลิป)

หุ้นส่วนธุรกิจ"อดีตพระธรรมกาย" รวย410ล. แจ้งที่อยู่หอพักนศ.ธรรมศาสตร์