logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Investigative
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • เปิดผลสอบ อปท.6จว.ถลุงงบซื้อเรือผักตบ 8 หมื่น/ลำ ยุคบิ๊กตู่ ขนาดใหญ่กว่าคลอง-ไม่ค่อยใช้ปย.!