logo isranews

logo small 2

ซ้ำรอย สนช.! สปช.นับสิบรายตั้งคน“สกุลเดียวกัน”ช่วยงาน

ซ้ำรอย สนช. ! เผยรายชื่อล่าสุด สปช. 12 ราย ยังตั้งคน “สกุลเดียวกัน” เป็นผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงานอยู่ รับเงิน 1.5-2.4 หมื่น/เดือน “เทียนฉาย” ไร้คนช่วยงาน

PIC tienchai 17 3 58 1

เป็นอันว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว สปช. แก่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

โดยข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยเป็นเพียงตารางสรุปรายชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก สปช. ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 12 มี.ค. 2558 เท่านั้น

ส่วนก่อนหน้านี้จะมี สปช. คนใดโยกย้ายหรือสลับสับเปลี่ยนใครเข้ามาบ้าง มิอาจทราบได้ !

(อ่านประกอบ : สำนักเลขาฯสภาเบี้ยว! ไม่ให้คำสั่งตั้งผช.สปช.“อิศรา”-เอาข้อมูลเรียงใหม่เป็นตาราง)

อย่างไรก็ดีตามข้อมูลล่าสุดที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ “จัดเรียง” มาให้ ก็พบว่ายังมี สปช. บางราย ที่ยังคงแต่งตั้ง “เครือญาติ” เข้ามาดำรงตำแหน่งช่วยงานอยู่ดีนับสิบราย

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลล่าสุด จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ รายชื่อบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่ สปช. ที่พบว่า “นามสกุลเดียวกัน” มาเสนอให้เห็นกันชัด ๆ ดังนี้

1.นายกิตติภณ ทุ่งกลาง แต่งตั้ง น.ส.ภัสสร ทุ่งกลาง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

2.นางกูไชหม๊ะวันชาฟีหน๊ะ มนูญทวี แต่งตั้ง นายอาบีดีน มนูญทวี เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

3.นายจรัส สุทธิกุลบุตร แต่งตั้ง นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว รับเงินเดือน 2 หมื่นบาท

4.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ แต่งตั้ง นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว รับเงินเดือน 2.4 หมื่นบาท

5.นายทิวา การกระสัง แต่งตั้ง นายสกนธ์ การกระสัง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

6.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ แต่งตั้ง นายณัฐชนน พานิชวิทย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

7.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร แต่งตั้ง นายวัชรเดช รูปขจร เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

8.นายวันชัย สอนศิริ แต่งตั้ง น.ส.ฉัตรทิพย์ สอนศิริ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว รับเงินเดือน 2 หมื่นบาท

9.นายสยุมพร ลิ่มไทย แต่งตั้ง นายอิศร์ ลิ่มไทย เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

10.นายสุวัช สิงหพันธุ์ แต่งตั้ง พ.ต.หญิง ธัญนุช สิงหพันธุ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

11.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ แต่งตั้ง น.ส.พนิดา สอนหลักทรัพย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

12.นางอุบล หลิมสกุล แต่งตั้ง น.ส.พนมดา หลิมสกุล เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว รับเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อที่น่าสนใจ เช่น “เทียนฉาย กีระนันนท์” หัวขบวน สปช. รวมไปถึง สปช. อีก 4-5 ราย ที่ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้ามาช่วยงานเลยแม้แต่คนเดียว !

เรียกได้ว่า “ทำงานแบบหัวเดียวกระเทียมลีบ” ก็ว่าได้

ทั้งหมดคือรายชื่อ “ล่าสุด” ของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ “ป้อน” มาให้ ซึ่งเหลือ สปช. ที่แต่งตั้งเครือญาติเพียงเท่านี้

แต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้มีมากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ไม่ยอมให้คำสั่งฉบับเต็ม

ท่ามกลางเสียงซุบซิบที่สำนักงานสภาผู้แทนฯว่า ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มี สปช. “บางราย” ดำเนินการสับเปลี่ยนโยกย้ายให้ “เครือญาติ-คนใกล้ชิด” พ้นตำแหน่งกันเป็นว่าเล่น หลังจากที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ถูกนำข้อมูลมาเปิดเผยไปก่อนหน้านี้

ผนวกกับคำพูดของ “เทียนฉาย” ที่ว่า หากพบ สปช. รายใดแต่งตั้ง “เครือญาติ” เข้ามาช่วยงาน จะดำเนินการตามมติของคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) คือขอให้ “เชิญออก” ทันที

ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะสามารถทำได้อย่างที่เอ่ยไว้หรือไม่ ?

พร้อมกับต้องย้ำชัด ๆ ดัง ๆ อีกครั้งว่า เมื่อท่านพูดเราจะฟัง เมื่อท่านลงมือทำเราถึงจะเชื่อ !

อ่านประกอบ : 
กก.ข้อมูลข่าวสาร สภาฯไฟเขียวเปิดคำสั่งแต่งตั้ง ผช. สปช.ให้“อิศรา”

กก.ข่าวสารถกปม"อิศรา"ขอคำสั่งตั้งผช.สปช.-“เทียนฉาย”ย้ำใช้มาตรฐานเดียวสนช.
อ้างเปิดเผยไม่ได้! “อิศรา”ยื่นพ.ร.บ.ข้อ มูลข่าวสารฯขอคำสั่งตั้งผช.สปช.