logo isranews

logo small 2

เมียอดีตนายก อบจ. จดทะเบียนซื้อที่ดิน อ.เมืองอุบลฯ 16 แปลง

เขียนวันที่
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:30 น.
เขียนโดย
isranews

ไม่ใช่แค่ บ.เป็นไทฯ-ลูกสาว! พบอดีตรองนายกนครอุบลฯ-‘เมีย’อดีตนายก อบจ. จดทะเบียนซื้อที่ดิน 15 แปลง อ.เมืองอุบลฯ ปี 54-55 ไม่รวมปี 56 เจ้าของผืนใหญ่ใกล้สะพานข้ามห้วยแจระแมเจ้าปัญหา 2 ช่วง 16 แปลง 

PIC ponchaiii 14 11 59 1

โฉนดที่ดินเลขที่ 42696 เล่ม 427 หน้า 96 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 73 ไร่เศษ (ใกล้สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแจระแม สายบ้านทุ่งบูรพา หมู่ที่ 11 ต.หนองขอน-บ้านหนองมะเขื่อ หมู่ที่ 17 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ) ไม่ใช่ที่ดินแปลงเดียวที่ปรากฎชื่อ น.ส.วาสิฎฐี ศรีธัญรัตน์ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นผู้ครอบครอง จดทะเบียนซื้อเมื่อ 22 ม.ค.2556 (อ่านประกอบ:เปิดโฉนดที่ดิน‘เมีย’ นักการเมือง ใกล้โครงการตัดถนนฉาว 30 ล. อบจ.อุบลฯ)

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า น.ส.วาสิฎฐี ศรีธัญรัตน์ ได้จดทะเบียนซื้อที่ดินในช่วงปี 2554-2555 จำนวน 15 แปลง ได้แก่

1.โฉนดที่ดินเลขที่ 68951 เล่ม 690 หน้า 51 เลขที่ดิน 61 หน้าสำรวจ 5031 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-1-94 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจาก น.ส.ชลทิชา ศิริพานทอง เมื่อ 21 ก.ค.2554

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 68950 เล่ม 690 หน้า 50 เลขที่ดิน 62 หน้าสำรวจ 5036 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจาก น.ส.ชลทิดา ศิริพานทอง เมื่อ 21 ก.ค.2554

3.โฉนดที่ดินเลขที่ 68949 เล่ม 690 หน้า 49 เลขที่ดิน 74 หน้าสำรวจ 5040 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-1-67 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจากนางยุมาลี ศิริพานทอง เมื่อ 6 มิ.ย.2554

4.โฉนดที่ดินเลขที่ 26889 เล่ม 269 หน้า 89 เลขที่ดิน 60 หน้าสำรวจ 263 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจาก น.ส.สริญญา ศิริพานทองเมื่อ 21 ก.ค.2554

5.โฉนดที่ดินเลขที่ 68949 เล่ม 690 หน้า 49 เลขที่ดิน 74 หน้าสำรวจ 5040 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-1-67 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจาก นางยุมาลี ศิริพานทอง เมื่อ 6 มิ.ย.2554

6.โฉนดที่ดินเลขที่ 68951 เล่ม 690 หน้า 51 เลขที่ดิน 42 หน้าสำรวจ 5037 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-1-94 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจาก น.ส.ชลธิชา ศิริพานทอง เมื่อ 21 ก.ค.2554

7.โฉนดที่ดินเลขที่ 68950 เล่ม 690 หน้า 50 เลขที่ดิน 41 หน้าสำรวจ 5036 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-2-00 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจาก น.ส.ชลธิดา ศิริพานทอง เมื่อ 21 ก.ค.2554

8.โฉนดที่ดินเลขที่ 43810 เล่ม 439 หน้า 10 เลขที่ดิน 157 หน้าสำรวจ 1826 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 13-3-63ไร่เศษ (หลังโฉนด 3-2-20 ไร่) จดทะเบียนซื้อเมื่อ 24 ม.ค.2554

9.โฉนดที่ดินเลขที่ 73247 เล่ม 733 หน้า 47 เลขที่ดิน 14 หน้าสำรวจ 5247 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 10-1-43ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อเมื่อ 24 ม.ค.2554   (ดูเอกสารด้านล่าง) 

10.โฉนดที่ดินเลขที่ 64917 เล่ม 650 หน้า 17 เลขที่ดิน 12 หน้าสำรวจ 5860 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 2-1-34 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อจากนายประดิษฐ์ ศิริพานทอง เมื่อ 6 มิ.ย. 2554

11.โฉนดที่ดินเลขที่ 64916 เล่ม 650 หน้า 16 เลขที่ดิน 11 หน้าสำรวจ 4859 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-2-30 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อเมื่อ 6 มิ.ย. 2554

12. โฉนดที่ดินเลขที่ 66413 เล่ม 665 หน้า 13 เลขที่ดิน 20 หน้าสำรวจ 4892 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-0-24 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อเมื่อ 6 มิ.ย. 2554

13.โฉนดที่ดินเลขที่ 66412 เล่ม 665 หน้า 12 เลขที่ดิน 19 หน้าสำรวจ 4891 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-0-24 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อเมื่อ เมื่อ 6 มิ.ย. 2554

14.โฉนดที่ดินเลขที่ 66411 เล่ม 665 หน้า 11 เลขที่ดิน 18 หน้าสำรวจ 4890 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-0-24 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อเมื่อ 6 มิ.ย. 2554

15.โฉนดที่ดินเลขที่ 66410 เล่ม 665 หน้า 10 เลขที่ดิน 17 หน้าสำรวจ 4889 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เนื้อที่ 0-0-24 ไร่เศษ จดทะเบียนซื้อเมื่อ 6 มิ.ย. 2554

ถ้ารวมโฉนดที่ดินเลขที่ 42696 ข้างต้น เท่ากับเป็นเจ้าของที่ดินรวมทั้งสิ้น 16 โฉนด

อย่างไรก็ตาม หลังจดทะเบียนซื้อขายจากเจ้าของที่ดินเดิม บางแปลงได้จดทะเบียนจำนองกับธนาคารออมสินในช่วงถัดมา อาทิ โฉนดเลขที่ 68951 จดทะเบียนซื้อวันที่ วันที่ 21 ก.ค.2554 หลังจากนั้น วันที่ 8 ต.ค.2555 ได้จดทะเบียนจำนองกับธนาคารออมสิน รวมกับที่ดินแปลงอื่นรวมสิบโฉนด  

ทั้งนี้ น.ส.วาสิฎฐี ศรีธัญรัตน์ เป็นภรรยา นายพรชัย โควสุรัตน์ อดีตนายก อบจ.อุบลราชธานี เคยเป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.) และอดีตรองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

 

ก่อนหน้านี้ วันที่ 31 ต.ค.2559 ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ติดต่อขอสัมภาษณ์ น.ส.วาสิฎฐี ตามหมายเลขโทรศัพท์ ของ ‘อิงฟ้าห่วน รีสอร์ท’ หมายเลข 045-841-618 ซึ่งเป็นรีสอร์ทของ น.ส.วาสิฎฐี แต่ไม่สามารถติดต่อได้

สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้ว่า บริษัท เป็นไทแทรคเตอร์ จำกัด (ชื่อปัจจุบัน บริษัท อีสาน ริช จำกัด) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกับเครือญาติ คนใกล้ชิด นักการเมืองใน จ.อุบลราชธานี มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินใน ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี อย่างน้อย 29 แปลง เนื้อที่เกือบ 400 ไร่  

ขณะที่ น.ส.บุญญิสา โควสุรัตน์ บุตรสาว น.ส.วาสิฎฐี กับ นายพรชัย เป็นเจ้าของที่ดิน 2 แปลงในช่วงปี 2552  (รับโอนจากนายพรชัยและเครือญาติ) 

PIC ทดนพรชยอก 1

PIC ทดนพรชยอก 2

PIC ทดนพรชยอก 3

อ่านประกอบ : 

พบ‘หญิงสาว’ ผู้แทน ‘ลูก’อดีตนายก โผล่‘ถือหุ้นใหญ่’ บ.รับเหมา อบจ.อุบลฯ

‘หุ้นใหญ่’บ.เจ้าของโฉนด 29 แปลง จ.อุบลฯ ที่แท้‘ผู้แทน’อดีตนายกโอนที่ให้ลูกสาว

10 ผู้ถือหุ้นปริศนา!3 บริษัทกลุ่มเครือญาติ“พรชัย”นายก อบจ.อุบลฯ 8.8 ล้าน

‘หุ้นใหญ่’บ.เจ้าของโฉนด 29 แปลง จ.อุบลฯ ที่แท้‘ผู้แทน’อดีตนายกโอนที่ให้ลูกสา

ขมวด 9 เรื่องฉาว อบจ.อุบลฯ ‘ผล ปย.ทับซ้อน’-รก.นายก ลูกน้องผู้บริหารคนเดิม

เปิดภาพถ่ายชัดๆ ที่ดิน บ.คนใกล้ชิดนักการเมือง ใกล้อ่างเก็บน้ำ จ.อุบลฯ 29 แปลง

ล็อคสอบภาษีบิ๊กธุรกิจ 48 ราย จ.อุบลฯ-บ.เครือข่ายนักการเมือง อบจ.โดนด้วย

เปิด บ.คนใกล้ชิดนักการเมือง ซื้อที่ดิน จ.อุบลฯ บิ๊กลอต 29 แปลงเกือบ 400 ไร่

โฉมหน้า 2 บ.ถูกอ้างอิง 'ราคากลาง' รถชมวิว อบจ.อุบลฯ คันละ 1 ล.-แห่งแรก'บ้านพัก'

ผลสอบลับ! ฉบับผู้ว่าฯ จัดซื้อ 3 โครงการ 142 ล. อบจ.อุบลฯ ‘มีมูลทุจริต’

เปิดโฉนดที่ดิน‘เมีย’ นักการเมือง ใกล้โครงการตัดถนนฉาว 30 ล. อบจ.อุบลฯ

แกะรอย ‘หุ้นใหญ่’ บ.‘คู่เทียบ’ เครื่องสูบน้ำ 89 ล. ที่แท้เครือข่าย‘ลูกจ้าง’อบจ.อุบลฯ

เปิดไส้ใน ‘รถชมวิว’ฉาว อบจ.อุบลฯ คันละ 1 ล. ‘คู่เทียบ’ขายเสื้อผ้า

เผยโฉมรถชมวิว อบจ.อุบลฯ คันละ 1 ล. จาก บ.ขายรถอีแต๋น-ผู้ว่าฯสั่งสอบ

เปิดตัว บ.คู่ค้ากล้อง CCTV. อบจ.อุบลฯ 72 ล.-'หุ้นใหญ่' โต้ สตง.ปัดปลอมผลงาน

สตง.ฟัน อบจ.อุบลฯจัดซื้อกล้อง CCTV -รถดับเพลิง ใช้ผลงานปลอม-ล็อคสเปค

เปิดปม!จัดซื้อกล้อง CCTV อบจ.อุบลฯ 72 ล. จาก บ.ปริศนา ซ่อมคอมฯ

บ.‘คู่เทียบ’จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ อบจ.อุบลฯ 338 ล. โยง‘ห้องเรียนอัจฉริยะ’ 280 ล.

อบจ.อุบลฯ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบิ๊กลอต 338 ล. หจก.เครือญาตินักการเมือง

ชัดๆ 9 อปท.จัดซื้อรถบรรทุกจาก บ.ที่ตั้ง'บ้านฝาสังกะสี'- 'เครือข่าย' เป็น'คู่เทียบ'

บ.ที่ตั้ง‘บ้านฝาสังกะสี’ผู้ประกวดราคา อบจ.อุบลฯ คว้าจัดซื้อ อปท. 27 แห่ง 200 ล.

อบจ.อุบลฯโชว์ข้อมูลในเว็บฯสืบ‘ราคากลาง’รถดับเพลิง 40 ล.จากเอกชน 4 ราย

เผยโฉม บ.'คู่เทียบ' รถดับเพลิง อบจ.อุบลฯ 40 ล. ตามประกบ'ผู้ชนะ' หลายแห่ง

เปิดตัว บ.ขายรถดับเพลิง อบจ.อุบลฯ40 ล. เป็นบ้านสังกะสี 'หุ้นใหญ่'เป็น พนง.ห้างฯ

ที่แท้! สืบ‘ราคากลาง’จาก บ.ซ่อมคอมฯ! อบจ.อุบลฯ จัดซื้อรถดับเพลิง 40 ล.

โชว์ชัดๆ!‘ผู้ชนะ’จัดซื้อรถดับเพลิง อบจ.อุบลฯ 40 ล.ใช้ ‘5 ตัวละคร’ เดียว‘คู่เทียบ’

อบจ.อุบลฯ ยันสร้างถนน4เลน ไม่เอื้อปย.'เมีย'ผู้บริหาร-แค่ตัดผ่านที่ดินชายชรา

เปิดโปง! อบจ.อุบลฯจัดซื้อรถดับเพลิง40 ล. ‘ผู้ชนะ-คู่เทียบ’กลุ่มเดียวกัน

ป้ายหมู่บ้านจัดสรรโผล่ปลายถนน30 ล. อบจ.อุบลฯ ชื่อพ้อง‘เมีย’นักการเมืองใหญ่

ชำแหละ พฤติการณ์ อบจ.อุบลฯ ซิกแซกงบฯก่อสร้างถนน30 ล. เอื้อเอกชน

สตง.ส่งหนังสือเบรก! อบจ.อุบลฯตัดถนน 30 ล.ผ่านป่าสงวนฯ เข้าที่ดินนักการเมือง