logo isranews

logo small 2

หลักฐาน-ชื่อ'หญิงสาว'มัด! 8 ผู้ขายยาปราบศัตรูพืช 1.4 พันล. ที่แท้‘เครือข่ายเดียวกัน’

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

ที่แท้ ‘2 บ.-6 หจก.’ผู้ขายยาปราบศัตรูพืชหลายอำเภอในจังหวัดอีสาน 1.4 พันล.เป็นเครือข่ายเดียวกันหมด พบ 7 ใน 8 ราย ใช้ชื่อ‘หญิงสาว’ เป็นพยานจดทะเบียนเลิกกิจการ คนเดียวถือหุ้นมากกว่า 1 แห่ง-นามสกุลเดียวกัน

PIC yakamalang 16 6 58 1

กรณีที่ทำการปกครองอำเภออย่างน้อย 4 จังหวัดภาคอีสานได้ทำสัญญาจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชประเภทต่างๆจาก เอกชนอย่างน้อย 8 ราย อย่างน้อย 229 ครั้ง สัญญา วงเงิน 1,438,713,170 บาท (ขณะที่รายได้ที่ปรากฏในงบการเงินของเอกชน 8 รายยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่ามีรายได้รวมกว่า 4.2 พันล้านบาท) แท้ที่จริงแล้วผู้ขายดังกล่าวอาจเป็นกลุ่มเดียว

ประการแรก ในการจดทะเบียนเลิกกิจการของเอกชนทั้ง 8 รายในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2555 มีผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเลิกกิจการ 3 คน คือ

1.นายมิตรภาพ เสียงดัง อยู่บ้านเลขที่ 75/300 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราสีมา เป็นผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียนเลิก บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง หจก. นำทรัพย์เจริญ

iuy3

2.น.ส.ธนนันท์ บวรพาณิชย์ อยู่บ้านเลขที่ 2 ถ.เจริญสุข อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเลิก หจก.ศ.ศุภฤกษ์ หจก. นัติชดา หจก. โชติชนิด และ บริษัท มินถาพร จำกัด

3. นางลัดดา รัตนมงคล อยู่บ้านเลขที่ 98/3 หมู่ที่ 8 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเลิกกิจการ หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง

iuy4

ประการที่สอง การจดทะเบียนเลิกกิจการของเอกชน 7 ใน 8 ราย มีบุคคลลงชื่อเป็นพยานคนเดียวคือ น.ส.พาขวัญ พิเศษ ส่วน กรณี หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง ซึ่งมี นางลัดดา รัตนมงคล เป็นผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเลิกกิจการ ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานคือ นางอริยา พลพิมพ์ 

ประการที่สาม บางรายมีผู้ถือหุ้นซ้ำกัน และนามสกุลเดียวกัน

น.ส.ศิริพร อุดมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด และ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง iuy2

iuy1

นางขวัญตา ยิ้มฟุ้งเฟื่อง และ นายฉัตรชัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง ผู้ถือหุ้น บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด นามสกุลเดียวกับ นายวินัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. นำทรัพย์เจริญ

นางถาวร ดอนน้อยโม้ ผู้ถือหุ้น บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด นามสกุลเดียวกับ น.ส.อรทัย ดอนน้อยโม้ หุ้นส่วน หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง

น.ส.ชฎาพร ศุภสรรพตระกูล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ศ.ศุภฤกษ์ นามสกุลเดียวกับ นายศุภชัย ศุภสรรพตระกูล หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. โชติชนิด น.ส.ณัฎฐพร ศุภสรรพตระกูล หุ้นส่วน หจก. โชติชนิด และ นางสาววิลาวัณย์ ศุภสรรพตระกูล หุ้นส่วนและกรรมการ บริษัท มินถาพร จำกัด

น.ส.นัติชดา สายทองคำ (อายุ 23 ปี) หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. นัติชดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท มินถาพร จำกัด

ทั้งนี้ เอกชนทั้ง 8 รายจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2552-2554 และเลิกกิจการในปี 2555

บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 มกราคม 2552 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจค่าวัสดุก่อสร้าง ที่ตั้งเลขที่ 280 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หจก.ศ.ศุภฤกษ์ จดทะเบียนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 250/13 หมู่ที่ 5 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ทุน 5 แสนบาท ที่ตั้งเลขที่ 54 หมู่ที่ 7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หจก. นำทรัพย์เจริญ จดทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2553 ทุน 600,000 บาท ที่ตั้งเลขที่ 8 หมู่ที่ 15 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นางณุธษา พลเขต นายมานะ ดีจะมาลา นายวินัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง ร่วมเป็นหุ้นส่วน นายวินัย ยิ้มฟุ้งเฟื่อง เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง จดทะเบียนวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ทุน 5 แสนบาท ที่ตั้งเลขที่ 559 หมู่ที่ 5 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

หจก. นัติชดา จดทะเบียนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 171 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หจก. โชติชนิด จดทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2554 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 188/70 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริษัท มินถาพร จำกัด จดทะเบียนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ทุน 2 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 3/446 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 7 มกราคม 2552 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 280 หมู่ที่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านประกอบ:
2 บ.-6 หจก.ยาปราบศัตรูพืช โชว์รายได้ 4.2 พันล.-ส่งหนุ่มวัย 22 ปีแจ้งเลิกกิจการ
พบ‘หุ้นใหญ่’หจก.ขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’อายุแค่ 22-25 ปี รับ 446.3 ล้าน 
เปิดชื่อขรก.-เอกชนยกจ.บึงกาฬ! ป.ป.ช.ลุยสอบพันปมจัดซื้อสารป้องเชื้อราข้าว
พบ บ.ที่ 8 ฟันขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’ 524 ล. -ลาม สนง.เกษตรฯด้วย 43 ล. 
เปิดอีก 3 บ. พันคดี'ยาปราบศัตรูพืช’ ฟันอื้อ 469.9 ล - แจ้งเลิกกิจการ ‘วันเดียวกัน’
เปิด 4 หจก.ซื้อขาย‘ยาฆ่าแมลง’ 87 ครั้ง 490 ล. ชนวนสอบผู้ว่าฯกับพวก 41 ราย