logo isranews

logo small 2

สอบภาษี-ระงับจดทะเบียน บ.ขายคอมฯใหญ่ อดีต รมว.คลัง นั่ง กก.- ขอคืน 21 ล.

บ.ขายคอมพิวเตอร์รายใหญ่ จ.นนทบุรี ชื่อติดกลุ่มถูกสรรพากรสอบภาษี-ระงับจดทะเบียนเสร็จฯ ลอตเดียวเครือข่าย‘ฐาณุพงศ์’ ขอคืน 21 ล. พบ ‘ทนง’อดีต รมว.คลัง นั่งกรรมการ โดนแช่แข็ง 6 ครั้งตั้งแต่ปี 56 แจ้งรายได้หมื่นล. ขณะที่ พนักงานฝ่ายบัญชีแจงซื้อขายสินค้าจริง

050459 thaireumka 0

เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กลุ่มนายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์ กับพวก  มิใช่เป็นเพียงนิติบุคคลกลุ่มเดียวที่ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีอากรนิติบุคคล ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ : สอบภาษี บ.สรยุทธ-เครือแลนด์ฯ-แสนสิริ บิ๊กอสังหาฯ สรรพากรส่งหนังสือบี้อสมท.ด้วย)

หากแต่ว่า นิติบุคคลรายอื่นก็ถูกตรวจสอบภาษีด้วยเช่นกัน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2557 สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีนิติบุคคล 17 ราย ในจำนวนนี้ 10 รายเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนายฐาณุพงศ์กับพวก อาทิ บริษัท ควอลิตี้ คอมโปร จำกัด ,บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด ,บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ,บริษัท นิวบล็อค จำกัด ,บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด เป็นต้น อีก 7 ราย เป็นบริษัทนอกกลุ่ม ซึ่งในจำนวนนี้ปรากฏชื่อ บริษัท ไทยร่วมค้า เดอะซิสเต็มส์ จำกัด รวมอยู่ด้วย

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า กรมสรรพากรได้ทำหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจ ขอให้ระงับรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีรายบริษัท ไทยร่วมค้า เดอะซิสเต็มส์ จำกัด อย่างน้อย 6 ครั้ง ครั้งแรก 13 ก.พ. 2556 ครั้งที่สอง 6 ส.ค. 2556 ครั้งที่สาม 12 ก.พ. 2557 ครั้งที่สี่ 21 พ.ย. 2557 ครั้งที่ห้า 20 ม.ค. 2558 และ ครั้งที่หก 3 ธ.ค. 2558

กรณีครั้งที่หก เมื่อ 3 ธ.ค. 2558 นั้น สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร โดย น.ส.สลักจิต พงษ์ศิริจันทร์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอหลักฐานทางทะเบียนและดำเนินการกับบุคคล ระบุว่า กรมสรรพากรได้ทำการตรวจสอบภาษีอากรและเร่งรัดภาษีอากรค้างนิติบุคคล จำนวน 86 ราย ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ระงับการขีดชื่อออกจากการจดทะเบียน จนกว่าการตรวจสอบและเร่งรัดภาษีอากรค้างจะแล้วเสร็จ

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ร่วมค้าเดอะซิสเต็ม จำกัด ต่อมา 18 ม.ค.2553 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยร่วมค้า เดอะซิสเต็ม จำกัด) จดทะเบียน 13 ก.ค. 2552 ทุน 1 ล้านบาท ปัจจุบัน 150 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 552/6 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น กรุงเทพ ฯ (ปัจจุบัน 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 24 กันยายน 2558 บริษัท แอดไวซ์ แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 1,450,000 หุ้น (96.66%) นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ 10,000 หุ้น นายอมร ทาทอง 10,000 หุ้น (0.66%) นายณัฐวุฒิ พิริยะจีระอนันต์ นายปรเมษฐ์ เอกอุ่น นายปรีชา สินอาภา นายเยี่ยม พลูผล นายรัฐนันท์ อัครปัญจรัตน์ นายสิทธิชัย รอดเที่ยง คนละ 5,000 หุ้น รวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท มี นายทนง พิทยะ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเป็นกรรมการ 23 ก.ค. 2558 ) นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ นายอมร ทาทอง นายสิทธิชัย รอดเที่ยง นายปรเมษฐ์ เอกอุ่น นายเยี่ยม พูลผล และ นายรัฐนันท์ อัครปัญจรัตน์ เป็นกรรมการ

แจ้งว่า มีรายได้รอบปี 2557 กว่า 1.1 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิกว่า  62 ล้านบาท

มีข้อมูลระบุว่า บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 21 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 11.00 น.วันที่ 5 เม.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 02-547-0000 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อขอสัมภาษณ์ นายณัฎฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ พนักงานแจ้งว่า นายณัฎฐ์ ติดประชุม ส่วนเลขา ฯ ของ นายณัฎฐ์ ไม่อยู่ ผู้สื่อข่าวได้แจ้งเบอร์โทร.ให้ผู้บริหารติดต่อกลับ ต่อมา เวลา 12.00 น. พนักงานคนหนึ่งโทร.กลับมาหาผู้สื่อข่าว และผู้สื่อข่าวแจ้งความประสงค์ขอสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท ฯ กรณีปรากฎชื่อถูกกรมสรรพากรสอบภาษี พนักงานคนดังกล่าวแจ้งว่า จะให้ผู้รับผิดชอบโทร.ติดต่อกลับ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ต่อมา เวลา 14.30 น. พนักงานฝ่ายบัญชีบริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด คนหนึ่ง ซึ่งเจ้าตัวขอไม่เปิดเผยชื่อ โทร.ชี้แจงสรุปว่า ยอมรับว่า บริษัท ฯ ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีนิติบุคคลจริงตั้งแต่ปี 2554 ทางบริษัท ฯ ได้นำข้อมูลชี้แจงต่อกรมสรรพากร เรื่อยมา

พนักงานคนดังกล่าว ชี้แจงว่า บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีสาขาจำนวนมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เป็นการทำธุรกิจภายในประเทศ ไม่ได้ส่งออก และได้ซื้อขายสินค้ากับบริษัทในกลุ่มผู้ประกอบการ แต่เป็นการซื้อขายสินค้าจริง แต่เนื่องจากบริษัท ฯ มีสาขาจำนวนมากก็อาจเป็นไปได้ที่ใบซื้อขายสินค้าของบริษัท ฯ ถูกนำไปใช้ หรือนำไปใช้เป็นหลักฐานในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร แต่ยืนยันว่า บริษัท ฯ ทำธุรกิจซื้อขายสินค้ากันจริงอย่างตรงไปตรงมา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ทางบริษัท ฯ ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่ พนักงานคนดังกล่าวปฏิเสธว่าไม่ได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้สื่อข่าวถามว่า ยืนยันหรือไม่ เพราะมีข้อมูลว่าทางบริษัท ฯ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 20 ล้านบาท พนักงานคนดังกล่าวกล่าวว่า อาจมีผู้นำชื่อของบริษัท ฯ ไปใช้ขอคืนภาษี อาจเป็นบริษัทสาขา นานมาแล้ว เพราะมีสาขาจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวถามว่า บริษัท ฯ มีอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการด้วยใช่หรือไม่ พนักงานคนดังกล่าวยอมรับว่า นายทนง เข้ามาเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท ฯ เนื่องจาก มีแผนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ในอีก 1-2 ปี

050459 thaireumka 001

อ่านประกอบ:

INFOGRAPHIC: 3 จุดเชื่อมโยงกลุ่ม'คัมภีรดา'- 39 บ.เครือข่าย'ฐาณุพงศ์'คดีคืนภาษี

ไม่ใช่แค่รับจดทะเบียน!พบชื่อ ‘สุวิมล’ เป็น ‘ผู้สอบ-ทำบัญชี’ 4 บ.กลุ่ม 'คัมภีรดา' 

9 บริษัท 42 ครั้ง! เปิดหนังสือสรรพากร ‘สอบภาษี-แช่แข็ง’ เครือข่าย ‘คัมภีรดา’ 

4 ตัวละคร สนง.บัญชีบางบอน โผล่จดฯ ตั้ง บ.ที่ 13 'กลุ่มคัมภีรดา' -ไร้ชื่อถูกสอบ 

เปิดตัว บ.เจไอทีการบัญชี ผู้รับจ้างจดทะเบียนกลุ่มคัมภีรดา-'เจ้าของ'ยันไม่รู้เห็น 
เห็นตัวกว่า 20 ราย!ผบ.ดีเอสไอเผยคดีคืนภาษี 2 พันล.สอบแล้ว 50 ปาก-เม.ย.หมายจับ 

แกะรอย 5 ตัวละคร 12 บ.กลุ่มคัมภีรดา ที่แท้ ‘ผู้ถือหุ้น’ ใน สนง.บัญชีย่านบางบอน 

INFOGRAPHIC : ชัดๆ โครงข่าย 12 บริษัทส่งออกคอม ฯ 'กลุ่มคัมภีรดา' 

อ้างรายได้ 74.1 ล.! ‘เอดดิฟิช’ เครือข่ายส่งออกคอมฯ ‘คัมภีรดา’ ไร้ชื่อถูกสอบ 

หญิงสาว กก. เครือข่ายส่งออกคอมฯคัมภีรดา บ.ที่ 11-บ้านหลังเดิม ‘ที่ตั้ง’ 6 แห่ง 

เปิดตัว บ.ที่ 10 'กลุ่มคัมภีรดา' ชาวเยอรมันหุ้นส่วน -ไม่มีในรายชื่อถูกสอบภาษี 

ล่าภาษี บ.ชิปปิ้ง กลุ่มสุริยัน-คัมภีรดา สรรพากรส่งหนังสือแช่แข็ง 7 ฉบับ   

บ้านไม้กึ่งปูน บึงกุ่ม! ที่อยู่ ‘สุริยัน’ หุ้นใหญ่ 5 บ.เครือข่ายภาษีฯ กลุ่ม ‘คัมภีรดา’   

พบ 'บ.ชิปปิ้ง' สมุทรสาคร โยงเครือข่ายภาษีกลุ่ม ‘คัมภีรดา-สุริยัน’   

ของจริง หรือ ปั้นแต่ง? 8 บ.กลุ่มคัมภีรดา แจ้งรายได้ 2,486.4 ล้าน    

หนังสือสรรพากร 10 ฉบับสอบภาษี บ.มัลติลิ้งค์ ฯ‘คัมภีรดา’ -อ้างรายได้ 312 ล.    

เปิดเครือข่ายภาษี'คัมภีรดา' บ.ที่ 8 ‘ณภพ’ กลุ่มฐาณุพงษ์ โผล่ร่วม กก.-อ้างรายได้อื้อ     

ดูชัดๆ! บ.พาร์ตเนอร์ อิมพอร์ตฯกลุ่มคัมภีรดาถูกสรรพากร ‘แช่แข็ง’สอบภาษี 7 ฉบับรวด 

เจอแล้ว!บ.พาร์ตเนอร์อิมพอร์ตฯ เครือข่ายกลุ่ม‘คัมภีรดา’ ขอคืนภาษี 5 ล.        

เปิดหนังสือ ‘สรรพากร’ สอบภาษี ‘อินเตอร์ดรีม-เอ็ม.วาย.ไอ.อี’ - แจ้งรายได้ 619 ล.         

อ้างรายได้ 337.3 ล.! ‘อินเตอร์ ดรีม ดอท คอม’ เครือข่ายภาษีกลุ่ม ‘คัมภีรดา’          

ผัง 20 ตัวละคร 39 บ.เครือข่ายคดีคืนภาษี 2 พันล. ใครคนพักเงิน?          

เปิดข้อมูล บ.ที่ 5 ‘เอ็ม.วาย.ไอ.อี’ เครือข่ายภาษีกลุ่ม ‘คัมภีรดา’ อ้างรายได้ 281.9 ล.   

บ.เครือข่ายภาษี‘คัมภีรดา’ไม่รอด!สรรพากรแจ้งระงับจดฯเสร็จชำระบัญชี 9 ราย             

ตามไปดู 2 บ.เครือข่ายภาษี 'อาริฟอร์ม-ไอทีออลฯ' ปล่อยเช่า-ทำร้านอาหารญี่ปุ่น              

เปิด‘อาริฟอร์ม’บ.แรกเครือข่ายภาษี‘คัมภีรดา’โยก‘ที่ตั้ง-กก.’11 รอบ โผล่เกาะสมุย 

เปิดชื่อ 16 ตัวละคร พัน 39 บ.เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. -ใช้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’7 คน     

พบอีก บ.เครือข่ายคืนภาษีส่งออกคอมฯย่านสะพานสูงโยง 2 แห่ง-ชาย 74 ปีนั่ง กก.  

โยงเกือบสิบ! บ.ไอทีพาร์ท เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’- ถูกสรรพากรสอบหนัก                 

ใช้ผู้สอบบัญชีชุดเดียวกัน!‘ไอที พาร์ท’เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’ แจ้งรายได้ 221 ล. 

ลุยพิสูจน์ บ.พลัสทูฯลาดกระบัง ถูกสรรพากรสอบ ที่แท้บ้าน 2 ชั้นหลังเดียว 3 บริษัท             

น้องสาวผู้ถือหุ้น บ.พลัสทูฯลาดกระบัง แจงไม่ได้รับเงินคืนภาษี-ปัดเกี่ยวกลุ่ม 2 พันล. 

สรรพากรบี้ติด 3 ปี บ.พลัสทูฯ เครือข่ายภาษี ‘ลาดกระบัง’-แจ้งรายได้แค่ 7.5 ล้าน              

พบอีกเครือข่าย ‘ลาดกระบัง’ บ.พลัสทู อิมพอร์ทฯ ‘ผู้ถือหุ้น’ ชุดใหม่ โยงกลุ่ม 2 พันล.