logo isranews

logo small 2

โยงเกือบสิบ! บ.ไอทีพาร์ท เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’- ถูกสรรพากรสอบหนัก

สาวลึก บ.ไอที พาร์ท เครือข่ายกลุ่ม ‘คัมภีรดา’ โยงใยเกือบสิบแห่ง ใช้ตัวละครกลุ่มเดียวกัน ถูกสรรพากรสอบภาษี ส่งหนังสือกรมพัฒนา ฯ ให้ระงับจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี พบปมแจ้งรายได้ 2 ปีกว่า 210 ล. วูบเหลือ 5 ล. ช่วงปี 57 เพิ่งจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ รับเหมาขุดคลอง

030359 vat 2

บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด (IT PART) ซึ่งมี น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ และ นายสุริยัน จันทรวิเศษ เป็นกรรมการ และมีที่ตั้งเป็นบ้านในย่าน ถนนเคหะร่มเกล้า เลขที่เดียวกับ บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด ของนายณัฐธนพงษ์ ปิติรัตนกำชัย เครือญาติ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ผู้ถือหุ้นบริษัทส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลเกือบสิบแห่ง

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า กลุ่มตัวละครในบริษัทดังกล่าวปรากฎชื่อในบริษัทนิติบุคคลรวมเกือบสิบแห่ง อาทิ น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ นายสุริยัน จันทรวิเศษ มีชื่อถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในกรุงเทพฯและ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร อีกอย่างน้อย 5 แห่ง ขณะที่ ผู้รับมอบอำนาจในการจดทะเบียน พยาน และผู้สอบบัญชี ปรากฏชื่อในบริษัทอื่นอย่างน้อย 5 แห่ง เช่นเดียวกัน

บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด (IT PART) จดทะเบียน 17 ก.ค. 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ที่ตั้งเลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอ ตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ ถือหุ้นใหญ่ และเป็นกรรมการ ต่อมา 4 ส.ค. 2557 นายสุริยัน จันทรวิเศษ เข้าเป็นกรรมการแทน

ขณะเดียวกัน พบว่า บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด (IT PART) ถูกกรมสรรพากรสอบการชำระภาษีตั้งแต่ปี 2556

ทั้งนี้ เมื่อ 17 มิ.ย. 2556 สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร โดย นายจักรกฤษณ์ พันธุ์รักษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีราย  บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด (IT PART)  ที่ตั้งเลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอ ตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ระบุว่า 

“บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อสำนักข้อมูลธุรกิจหรือไม่ เมื่อใด ถ้าจดทะเบียนเลิกแล้ว แต่อยู่ในระหว่างการชำระบัญชี ขอทราบชื่อและที่อยู่ของผู้ชำระบัญชีหรือกรรมการผู้จัดการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น และขอระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้ก่อน”

ต่อมา วันที่ 2 เม.ย. 2557 สำนักตรวจสอบภาษีกลางได้ทำหนังสือถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ระงับการจดทะเบียนอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง และวันที่ 20 ต.ค. 2558 เป็นครั้งที่สาม

บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด แจ้งผลประกอบการปี 2555 (31 ธ.ค. 2555) มีรายได้ 43,830,836 บาท ( 6 เดือนหลังก่อตั้ง) กำไรสุทธิ  54,756 บาท ปี 2556 รายได้ 173,002,001 บาท กำไรสุทธิ 45,504.48 บาท ปี 2557 รายได้  5,102,337 บาท กำไรสุทธิ 6,143 บาท สินทรัพย์ 3,581,232 บาท กำไรสะสม 106,404 บาท (รวมรายได้ 3 ปี 221,935,174 บาท)

น่าสังเกตว่า ในช่วงที่บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด ถูกกรมสรรพากรตรวจสอบครั้งแรกปี 2556 ต่อมารอบ ปี 2557 แจงว่า มีรายได้เพียง  5 ล้านบาทเศษ หลังจากปีก่อนหน้านี้ ปี 2556 แจ้งว่า มีรายได้กว่า 173 ล้านบาท และปี 2555 กว่า 43 ล้าน

ก่อนหน้านี้ บริษัทอีก 2 แห่ง คือ บริษัท เอวันพลัส อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต และ บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด  ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ได้ถูกสรรพากรสอบการชำระภาษีและขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระงับการจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีรวมกันหลายครั้ง

และ น่าสังเกตอีกว่า บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ รับเหมาขุดลอกคูคลอง เมื่อ 13 มี.ค. 2558 เช่นเดียวกับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม และเกิดขึ้นภายหลังจากถูกตรวจสอบการชำระภาษี

2บรษทเชอม นครปฐม

หมายเหตุ : Infographic โดย นายนัฐกานต์ ยุบลมูล

อ่านประกอบ:

ใช้ผู้สอบบัญชีชุดเดียวกัน!‘ไอที พาร์ท’เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’ แจ้งรายได้ 221 ล.

ลุยพิสูจน์ บ.พลัสทูฯลาดกระบัง ถูกสรรพากรสอบ ที่แท้บ้าน 2 ชั้นหลังเดียว 3 บริษัท

น้องสาวผู้ถือหุ้น บ.พลัสทูฯลาดกระบัง แจงไม่ได้รับเงินคืนภาษี-ปัดเกี่ยวกลุ่ม 2 พันล. 

สรรพากรบี้ติด 3 ปี บ.พลัสทูฯ เครือข่ายภาษี ‘ลาดกระบัง’-แจ้งรายได้แค่ 7.5 ล้าน 

พบอีกเครือข่าย ‘ลาดกระบัง’ บ.พลัสทู อิมพอร์ทฯ ‘ผู้ถือหุ้น’ ชุดใหม่ โยงกลุ่ม 2 พันล.  

INFOGRAPHIC : โครงข่าย 39 บ. คดีคืนภาษี 2 พันล. 4 จ. ‘กรุงเทพฯ-นครปฐม’   

33 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ใช้‘ผู้สอบบัญชี’4 คน-รายเดียวโผล่ 13 แห่ง   

สรรพากรส่งหนังสือ 6 ฉบับบี้ บ.เอวันพลัสฯคืนภาษี นครปฐม-พบโยงใยนับสิบแห่ง   

บ.ส่งออกคอมฯ กลุ่มคืนภาษี 2 พันล. นครปฐม ที่แท้!ห้องเช่า-ร้านขายข้าวสาร   

โผล่นครปฐม!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ‘ตัวละคร’กลุ่มเดียวกัน ตั้ง บ.ส่งออกคอมฯ    

เจอแล้ว!ตัวละครเอกคดีคืนภาษี 2 พันล. ‘คนเดียว’ 22 บริษัท ติดโผ ดีเอสไอ?    

INFOGRAPHIC: โครงข่ายเชื่อมโยง 15 บ.คืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. สมุทรปราการ     

ลุยค้นความจริง บ.กลุ่มคืนภาษี 2 พันล.สมุทรสาคร ที่แท้!ห้องเช่า-ร้านนวดแผนไทย      

แกะรอย ‘ฐาณุพงศ์’ ตัวละครเอก 14 บ.คดีคืนภาษี - ‘โฮเนสท์ คอมฯ’รายล่าสุด      

หนังสือ‘สรรพากร’ 45 ฉบับ ‘แช่แข็ง-สอบภาษี’ตามหลัง 15 บ.เครือข่ายกลุ่ม 2 พันล.       

เผยแพร่ให้‘สาธิต’อดีตอธิบดีสรรพากรพ้นตำแหน่ง ถูกไล่ออกคดีโกงภาษี 4 พันล.        

พบอีก!อีเมลปริศนา 'ลิงน้อย' ตั้ง บ.เครือข่ายคืนภาษี สมุทรสาคร กลุ่ม‘ฐาณุพงศ์’        

แกะรอย 'อีเมล' ปริศนา! ตั้ง 6 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ใครบงการ?         

บ.แฝดรายที่ 3 ‘ควอลิตี้ คอมโปร’ เครือข่ายฯ 2 พันล.สมุทรปราการ ‘ฐาณุพงศ์-ณภพ’          

INFOGRAPHIC โครงข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพฯ 16 บริษัท          

เปิด'สกายฟิวเจอร์ฯ' คู่แฝด บ.พาวเวอร์ดิจิตอล เครือข่ายภาษี 2 พันล.สมุทรปราการ          

ยึดสมุทรปราการ!ตั้งเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.แห่งที่ 13 -กก.หน้าใหม่กลุ่ม ‘ฐาณุพงศ์’          

เปิด‘ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์’เครือข่าย2พันล. โยกที่ตั้ง2หน-ตัวละครใหม่โผล่            

ตามไปดู บ.คอมฯบ้าน3ชั้นห้วยขวาง'เจ้าของ'อ้างถูกตรวจค้นโยงคืนภาษี2พันล.             

บ้าน‘ณภพ’อีกแล้ว! ที่ตั้ง บ.เครือข่ายคืนภาษี2พันล. โยก‘สนง.-กก.’อุตลุด8รอบ              

เปิดตัว-ปูมหลัง'บุญเสริม'ซี9สรรพากรพื้นที่ กทม.21ช่วงคดีคืนภาษีกลุ่ม2พันล.              

พบ‘มาเจสติคฯ’บ.ที่14เครือข่ายภาษี2พันล. ใช้บ้านหุ้นใหญ่'ท็อปส์ไรเดอร์'ที่ตั้ง            

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ21ยันคดีคืนภาษี2พันล.ส่งกรมฯแล้ว-เผยชื่อซี9ปี54-56    

เปิดทาวน์เฮาส์ที่ตั้ง'เฮงดีฯ'เครือข่ายคืนภาษี-เจ้าของแฉชายหน้าตี๋เช่าจด บ.แล้วหนี             

เฮงดีฯ!บริษัทล่าสุดเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล. กรุงเทพฯ ใช้'ตัวละคร'ใหม่             

‘ที.ที.บิสซิเนสฯ’ธุรกิจแรก‘ธรรมวิชญ์-ฐาณุพงศ์’คู่หูขบวนการคืนภาษีกลุ่ม2พันล.              

เปิดชื่อบิ๊กขรก.สรรพากรพันกรณีคืนภาษีกลุ่ม2พันล. สมุทรปราการ               

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรีที่ตั้ง2บ.เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ-เปิด‘เอแอนด์เอฯ’ราย11                

พูดไม่ได้!สรรพากรสมุทรปราการปิดปากคดีภาษี2พันล.-หน.ส่วนฯยันส่งกรมฯ8บ.               

หนุ่มวัย20ปีโผล่อีกแห่ง นั่ง กก.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.-‘หน้าเดิม’ครบ                

เผยโฉม'ณภพ'ตัวละครใหญ่9บริษัท คดีคืนภาษีกลุ่ม2พันล. อยู่บ้าน3ชั้น                

เปิด‘ตัวละครใหม่-บริษัทที่9’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.-โยง9บ.3จังหวัด                 

INFOGRAPHIC:ชัดๆขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.8บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม2จว.                  

พยานอื้อ100ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม2พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน                  

ให้‘หนุ่ม20ปี’เป็น กก.! เปิด‘เจเคพีเอ็กซ์ซิมฯ’เครือข่ายคืนภาษี กรุงเทพฯรายที่8             

บ.เจเคพีอิมพอร์ตฯ!จิ๊กซอว์ล่าสุดขบวนการคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                   

‘ห้องเช่า’ห้างดังรังสิต!ที่ตั้งเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.-ซี.เอ.ที.คอมฯรายที่4                    

4บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.‘อินฟินิตี้-แทงค์กิ้วฯ’อยู่ใน‘บ้านร้าง’หลังเดียว                     

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.ใช้‘บ้านร้าง’หลังเดิม‘ที่ตั้ง’                      

เปิดคำสั่ง‘สรรพากร’ 86ฉบับ ไล่สอบตามหลัง12บ.คดี2พันล. ค้างจ่ายภาษี                      

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.ใช้‘บ้านร้าง’หลังเดิม‘ที่ตั้ง’                        

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม2พันล้าน'เจ๊นก'กับพวก                        

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี2พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง                     

เผยโฉม ห้องเช่า-บ้านร้าง! ลุยค้นหาที่ตั้ง2แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี11.6ล.                     

บริษัทที่2โผล่!11.6ล้าน‘อินฟินิตี้เวิลด์’เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ2พันล.                   

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม2พันล.                         

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม8.7ล. โยงสมุทรปราการ                         

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง!เครือข่ายคืนภาษีจ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน                         

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่11                         

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10                         

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง'                         

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.                            

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน3ปท.-สมุทรปราการ9ราย โผล่3จว.ชายแดนอีสาน                           

เจาะทุจริตคืนภาษี4.3พันล.ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่2พันล.หน้าที่ปกติ‘สื่อ-อิศรา’                           

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ2เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี2พันล.                           

แกะรอย อธิบดี -ขรก.ซี9สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.?                           

พบบริษัทที่8!สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร52.2ล้าน                           

ขุมข่ายธุรกิจ2ตัวละคร บ.คืนภาษี21ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน10บริษัท                           

เปิดบริษัทที่7สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง6ครั้ง ฟัน21ล้าน                           

'ห้องเดียว'ตั้ง3บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ขบวนการคืนภาษี2พันล.โผล่กรุงเทพฯ                           

สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ6บริษัท334ล.โยง‘5บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร                           

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่2บ.คืนภาษี61ล. อาชีพ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ                           

2บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน61ล.!เปิดแห่งที่6สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี2พันล.                           

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก49ล.!เครือข่ายคืนภาษี2พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่5                           

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต'รับเงิน137ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี2พันล.                           

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น                           

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ตั้ง2บริษัท ฟันเละ137ล้าน                           

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่3เครือข่าย‘เจ๊นก’รับเงินคืนภาษีอีก71ล้าน                           

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี2พันล.                           

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                           

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2                           

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.                           

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน                           

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน                           

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน                           

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.                             

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน                             

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว                             

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน                             

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน                             

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน                             

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.                           

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.                             

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท                             

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ                             

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง                            

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?