logo isranews

logo small 2

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่ 3 เครือข่าย‘เจ๊นก’ รับเงินคืนภาษีอีก 71 ล้าน

เกาะติดขบวนการคืนภาษี 2 พันล.! คิวบริษัทที่ 3 จ.สมุทรปราการ ‘ทริปเปิ้ลเอ็ม’ตัวละครใหม่ ‘ชวลิต’ โยงเครือข่าย ‘เจ๊นก ดลฤทัย’ อ้างรายได้ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กว่าพันล. ฟันเงินคืน 71 ล. ‘อิศรา’ ลงพื้นที่เป็นเพียงตึกแถวเก่า ไม่มีป้ายชื่อ รับสอนพิเศษเด็กนักเรียน

 151258 mmm 000

ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท กรณีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน จ.สมุทรปราการ สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้ว่า การจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด เมื่อ 16 ธ.ค. 53 และ บริษัท นิวบล๊อค จำกัด เมื่อ 11 ม.ค. 54 (ทั้งสองแห่งได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 136 ล้านบาท) นางดลฤทัย สะพานแก้ว ชื่อเล่น ‘นก’ (ต่อมา เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็น ‘ธนิดา ธนาดุลดำรงสุข) กรรมการและหุ้นใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องคนหนึ่งของขบวนการนี้ ได้มอบอำนาจให้ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ

ขณะที่ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นบุคคลคนเดียวกับ “ผู้รับมอบอำนาจ” จากนางดลฤทัยในการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท ดี คอนเซ็ปต์ จำกัด (ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนางดลฤทัยที่ตั้งอยู่ในห้างพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ) เมื่อ 14 ธ.ค. 53    

และ นายธนันท์ชัย เป็นบุคคลคนเดียวกับ “ผู้รับมอบอำนาจ” ในการยื่นจดทะเบียนบริษัทที่จัดตั้งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร คือ บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด เมื่อ 26 ต.ค. 54 และ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด เมื่อ 27 ต.ค. 54  ซึ่งทั้งสองบริษัทขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 62 ล้านบาท (กลุ่มนี้มี 5 บริษัท) ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้  

(อ่านประกอบ:ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์ ‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. .)

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่า บริษัทที่อ้างว่าส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรอีกอย่างน้อย 1 บริษัท คือ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด และพบว่า นายธนันท์ชัย เป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช่นเดียวกัน  

ทั้งนี้ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 19 เม.ย. 54 ทุน 1 ล้านบาท ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถือหุ้น 3 คน  

1.นายชวลิต จันทน์คราญ อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 /3 หมู่ที่ 2 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

2.นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/2000 หมู่ที่ 10 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี             

3.นายสุคนธ์ ทิพย์มาก อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/56 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ          

โดยมี นายชวลิต จันทน์คราญ เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน นายชวลิต จันทน์คราญ และ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร เป็นกรรมการ นายชวลิต จันทน์คราญ ถือหุ้นใหญ่            

ผู้ปรากฏชื่อเกี่ยวข้องประกอบด้วย  

น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ และ น.ส.อัญชลี พรมมา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (ทั้งสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจัดตั้งบริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด พื้นที่ จ.สมุทรสาคร  บริษัท นิวบล๊อค จำกัดจ.สมุทรปราการ)             

นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี (เป็นคนเดียวกับผู้สอบบัญชี บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด  บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด และ บริษัท นิวบล๊อค จำกัด) 

7 ธ.ค. 54 นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร ออกจากกรรมการ (มอบอำนาจนายธนันท์ชัยยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง) 30 เมษายน 2556 นายชวลิต จันทน์คราญ ถือหุ้นใหญ่ นางสาวพิชามญชุ์ วินโกมินทร์ และ นายยม นาคกรอง ร่วมถือหุ้น  

แจ้งผลประกอบการ รอบปี 2554 รายได้รวม 360,093,253 บาท ต้นทุนขาย 355,453,677 บาท กำไรสุทธิ 1,821,832 บาท ปี 2555 รายได้รวม 687,933,720 บาท ต้นทุนขาย 681,701,090 บาท กำไรสุทธิ 3,229,864 บาท (รวมรายได้ 2 ปี 1,048,026,973 บาท) 

ไม่ปรากฏส่งงบการเงินปี 2556-2557 

151258 mmm 07

151258 mmm 06

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังที่ตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า มีลักษณะเป็น อาคารพาณิชย์ ขนาด 3 ชั้นครึ่ง (มู่ลี่เหล็กสีเหลือง) หน้าบ้านมีจักรยานยนต์จอดอยู่ ปรากฏเลขที่ตั้งชัดเจน แต่ไม่ปรากฏป้ายชื่อบริษัท และพบว่า บ้านหลังดังกล่าว เปิดสอนพิเศษ ระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย วิชาวิทย์ ฯ ,คณิต ฯ ,ฟิสิกส์ ,เคมี และมีสติ๊กเกอร์รูปมดปิดไว้ที่ประตูกระจกทางเข้าบ้าน 

จากการสอบถามเพื่อนบ้านในละแวกรายหนึ่ง บอกว่า เจ้าของเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนวัดทรงธรรม เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณ 1 ปี ส่วนเจ้าของเก่า ไม่ทราบว่าเป็นใคร ไม่เคยเห็นเปิดเป็นบริษัท 

มีข้อมูลระบุว่า บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ (สท.สมุทรปราการ 2) และได้รับเงินคืนปี 54 จำนวน 24 ล้านบาท ปี 55 จำนวน 47 ล้านบาท รวม 71 ล้านบาท  

และเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นร่วมขบวนการ

สำนักข่าวอิศราจะนำข้อมูลมาเสนอในลำดับถัดไป

151258 mmm 04

151258 mmm 01

151258 mmm 02

 

ชื่อ
จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็มซัพพลาย จำกัด

19 เม.ย.54

1 ล้าน 

1436

ถ.ทรงธรรม

ต.ตลาด

อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ

ส่งออก,จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

กรรมการ  

- นายชวลิต จันทน์คราญ

- นางวิบูลย์ลัษณ์ ศรีขจร  

หุ้นส่วน

-นายชวลิต จันทน์คราญ

-นางวิบูลย์ลัษณ์ ศรีขจร  

-นายสุคนธ์ ทิพย์มาก  

7ธ.ค.54  

-นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร  ออกจากกรรมการ  (มอบอำนาจธนันท์ชัย) 

หุ้นส่วน  

-นายชวลิตจันทน์คราญ

-นางสาวพิชามญชุ์วินโกมินทร์

-นายยม นาคกรอง

-น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ 

-น.ส.อัญชลี พรมมา  

ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง

-นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์

พยาน

-นายเจนลิ้ว ทอง  

ผู้สอบบัญชี

-นายสวัสดิ์ พึ่ง

 

อ่านประกอบที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล. 

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์ ‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.  

เจอแล้ว! 'เจ๊นก' เจ้าของ 2 บ.รับเงินคืนภาษี 136 ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม 2  

ทาวน์เฮ้าส์ ทุ่งครุ บ้านหญิงสาว 'หุ้นใหญ่' บ.ท็อปส์ไรเดอร์ รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.  

เปิดตัว 'เจ๊นก'เจ้าของ 2 บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี 136 ล้าน 

พบ ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’ เป็นที่ตั้ง 2 บริษัท รับเงินคืนภาษี 136 ล้าน  

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ 74 ล้าน  

เปิดหนังสือ 26 ฉบับ 'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง 5 บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี 122.4 ล.   

สรุปปมขบวนการ ‘คืนภาษี’ 5 บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน 122.4 ล้าน   
บริษัทที่ 5 รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว   
‘ห้องเช่า’ บริษัทที่ 4 ได้เงินคืนภาษี 26 ล้าน ใช้ ‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน   
‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี 2 พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน   
ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน   
เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล.   

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.   

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท   
พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ   
ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง   
ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?