logo isranews

logo small 2

ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน

เกาะติดขบวนการคืนภาษีกลุ่มใหม่  2 พันล.!ตามไปดูบริษัท‘ห้องแถว’รายที่  3 ‘เจ เอ็กซิมฯ’ เปลี่ยนที่ตั้ง 3 หน วนเวียนไปมาใกล้ๆ  บ.ริชเทคฯ-เซ้าท์เอเบิล  ฉลุยรับเงินคืนภาษี 27 ล.  พบตัวละครโยงอีกเพียบ

031258 vatjexim 00

บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 33 ล้านบาท และ บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด  ผู้รับเงินคืน 32 ล้านบาท นั้นมีความเกี่ยวข้องกันทั้ง สำนักงานที่ตั้ง (ปัจจุบันเป็นห้องแถวปิดร้าง) ตัวบุคคล (ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนจัดตั้งคนเดียวกันคือ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์) และผู้สอบบัญชี (นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว คนเดียวกัน) ตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้  

ล่าสุด พบความเชื่อมโยงระหว่าง บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ไปยังเอกชนรายที่สาม และพบว่า ได้รับเงินคืนภาษีด้วย รายละเอียด ดังนี้  

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด เมื่อ 10 พ.ค. 55 (จาก น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง เป็น น.ส.อัญญารัตน์ กรังพานิช) พบว่า เป็นคนเดียวกับผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด   

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด จดทะเบียนวันที่ 16 ก.พ. 55 ทุน 1 ล้าน ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งเลขที่ 189/801 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มี น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม เป็นกรรมการผู้ก่อการจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น 3 คน 

1.น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210/8 หมู่ที่ 2 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ จำนวน 8,000 หุ้น  

2.น.ส.ณัฐรมย์ เอียงประยูร อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 ซอยประชาอุทิศ 91/3 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพฯ จำนวน 1,000 หุ้น  

3.น.ส.อรวรรณ รุ่งเนียม อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 124 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น  

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  (ดูเอกสาร)  

031258 vatjexim 02

031258 vatjexim 01

นายสมชาติ อุตราช และ น.ส.รณเจริญ สีดาโคตร ลงชื่อในคำรับรองลายมือชื่อของพยาน (แบบ บอจ.2) นายสมชาติ อุตราช เป็นผู้รับมอบอำนาจ จดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

จากนั้นเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้ง 2 ครั้ง  

19 มี.ค. 55 แจ้งย้ายสำนักงานเป็น เลขที่ 189/273 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (มอบอำนาจ นายสมชาติ อุตราช ยื่นจดทะเบียน)  

29 พ.ค. 55 แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ เป็นนายสมชาย วรวงษ์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/11 หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม มอบอำนาจให้ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบจดทะเบียน  

20 มี.ค. 56 แจ้งย้ายสำนักงานที่ตั้งเป็น 189/731 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร(มอบอำนาจ  น.ส.ภูริตา  แซ่เซียว ยื่นจดทะเบียน)

16 ธ.ค. 56 แจ้งเปลี่ยนกรรมการเป็น นายณภพ ชาญญาเกียรติ มีนายณภพ ชาญญาเกียรติ ถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น นางสาวบุญเกื้อ มีจำรัส 1,000 หุ้น และ นางละเอียด ทองบุญเกิด 1,000 หุ้น  

ไม่ปรากฏว่า นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

สำนักข่าวอิศราเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสำนักงานที่ตั้งบริษัททั้ง 3 แห่งพบเป็นห้องแถวอยู่ในอาคารพาณิชย์บริเวณเดียวกันกับ บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด สามารถเดินติดต่อถึงกันได้  

เลขที่ 189/801 หมู่ 5 มีสภาพถูกปิดร้าง (ดูภาพ)  

031258 vat801 03         

031258 vat801 02

เลขที่ 189/273 หมู่ 5 ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ตั้ง โรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่ง  (ดูภาพ)

031258 vat273 03

031258 vat273 02

และ เลขที่ 189/731 หมู่ 5 เป็นห้องแถวเช่นเดียวกันแต่ยังเปิดทำการ จากการสอบถามชายคนหนึ่งระบุว่าเช่าต่ออีกทอดหนึ่งแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเช่ามาจากใคร

031258 vat731 01

031258 vat731 02

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด  ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรรอบปี 2555 จำนวน 27 ล้านบาท และ ที่ตั้งทั้ง 3 แห่งดังกล่าวถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทในเครือข่ายอีกอย่างน้อย 1 แห่งด้วย 

รายการจดทะเบียน บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด

ชื่อ
จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ
กรรมการ
ผู้ถือหุ้น

พยาน

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เจเอ็กซิม(2012) จำกัด 
16ก.พ.55 – 1ล้าน 

189/801 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

189/273 หมู่ 5 (19 มี.ค.55) มอบอำนาจนายสมชาติ อุตราช 

189/731หมู่5 (20มี.ค.56) มอบอำนาจ น.ส.ภูริตา แซ่เซียว 

ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งออก

กรรมการ

- น.ส.อัญชลี  รุ่งเนียม

- นายสมชาย วรวงษ์ (1มิ.ย.55)

มอบอำนาจ

- นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์

ผู้ถือหุ้น

- น.ส.อัญชลี รุ่งเนียม   

- น.ส.ณัฐรมย์ เอียงประยูร

- น.ส.อรวรรณรุ่งเนียม

-16ธ.ค.56

นายณภพ ชาญญาเกียรติ  

นายณภพ ชาญญาเกียรติ8,000 หุ้น 

นางสาวบุญเกื้อ มีจำรัส1,000 หุ้น

นางละเอียด ทองบุญเกิด1,000 หุ้น 

พยานจดจัดตั้ง  

นายสมชาติ อุตราช

น.ส.รณเจริญ สีดาโคตร  

ผู้รับมอบอำนาจ

นายสมชาติ อุตราช

พยาน

นายสมชาย แซ่จึง  

ผู้ทำบัญชี

น.ส.ศศวรรณวราห์สิน

อ่านประกอบ : ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล.

 ที่แท้! 2 หญิงสาว'หุ้นใหญ่' บ.ขอคืนภาษี 33 ล.เป็นลูกจ้าง อยู่ทาวน์เฮาส์ จ.ปทุมฯ

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ

ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?

ป.ป.ช.เชือด'สาธิต-ศุภกิจ'คดีทุจริตคืนภาษี-พบเอาเงินไปซื้อทองคำแท่ง 179 ล.

โชว์หนังสือ ป.ป.ช. แจ้งข้อหาลอตแรกคดีคืนภาษี 4.3 พันล.‘วีรยุทธ-พวก’

อนุฯ ป.ป.ช.แจ้งข้อหาซี 8 กรมสรรพากร - วีรยุทธกับพวก คดีคืนภาษี 4.3 พันล.

ป.ป.ช.จ่ออายัดทรัพย์เพิ่ม! อดีต ขรก.กรมสรรพากรพันคดีคืนภาษีฯ“มีอีกเป็นพรวน”

'สาธิต'เข้ารับทราบข้อหาพันคดีโกงแวตแล้ว-'ภักดี'ยันความเสียหายเยอะ

ป.ป.ช.อายัดทอง“สาธิต” 179 ล.ยันชัดพันคดีคืนภาษี-เปิดโอกาสชี้แจงเต็มที่

“วิชา”รับอนุฯป.ป.ช.อายัดทรัพย์ทอง 600 ล.“สาธิต”-จ่อนำถกที่ประชุม

“สาธิต”อดีตอธิบดีกรมสรรพากรถูก ป.ป.ช.อายัดทรัพย์ทองคำ 600 ล.

ป.ป.ช.สาวเส้นทางเงิน ขรก.อีก 3 คนส่อรวยผิดปกติโยงคืนภาษี 4.3 พันล.

ป.ป.ช.อายัดทรัพย์“ศุภกิจ-พวก”คดีโกงแวต 4.3 พันล.-สอบรวยผิดปกติ

โชว์ใบหุ้น“ศุภกิจ”ซี 9 สรรพากรคดีโกงภาษี 4.3 พันล.-พวกขนเงินตั้งบริษัท 5 ล.

ป.ป.ช.สอบ“ซี8-สรรพากร”คนที่2รวยผิดปกติคดีโกงแวต-เงินหมุนในบัญชี 227 ล.

พลิกปูม'สุวัฒน์'ซี 8 สรรพากรถูก ป.ป.ช. สอบ'รวยผิดปกติ'เงินโผล่ในบัญชี 227 ล.

เปิดพฤติกรรม 4 ‘ขรก.-บิ๊ก’พันคดี 4.3 พันล. สังเวยคมดาบ“ประยุทธ์”-ไร้ชื่อ 13 คน

“ศุภกิจ”ซี9สรรพากรคดีโกงภาษีไม่รอด! ก.คลัง สั่งลงโทษไล่ออก ขรก.แล้ว

ขมวดปมคืนภาษีฉาว 4 พันล.“จุดเริ่มต้น-เด้งอธิบดี”ก่อนถึงมืออัยการ-ป.ป.ช.

“ศุภกิจ”ซี9สรรพากรคดีโกงภาษีไม่รอด! ก.คลัง สั่งลงโทษไล่ออก ขรก.แล้ว

พลิกปูมข่าวเจาะ“โกงแวต 4 พันล.-ทรัพย์สินแซม” ก่อนคว้าช่อสะอาด

บรรทัดสุดท้าย!!คดีฉ้อโกงภาษี VAT รัฐสูญแน่ 4.3 พันล.