logo isranews

logo small 2

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ 74 ล้าน

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม 2558 เวลา 20:50 น.
เขียนโดย
isranews

เกาะติดขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล.! คิวเปิดโปงบริษัทกลุ่ม จ.สมุทรปราการ ประเดิม บ.ไฮ-เดฟ รับเงิน 74.1 ล้าน ‘อิศรา’ ลงพื้นที่พิสูจน์ พบเป็นตึกแถว ไม่มีตัวตน ไร้ป้ายชื่อ ผู้อาศัยปัจจุบันระบุเช่ามาอีกทอด

pich03i9 12 15

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนออย่างต่อเนื่อง กรณี 5 บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (เป็นเพียงตึกแถวให้เช่า) ได้รับคืนเงินภาษีประมาณ 122.4 ล้านบาท และมีความเชื่อมโยงกับเอกชนที่ขอคืนภาษีในพื้นที่จังหวัดอื่น ตามรายงานก่อนหน้านี้

ล่าสุดสำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด นายฐิติวัฒน์ กังแฮ และ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ ผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ อบจ.2) ปรากฏชื่อเป็นผู้รับมอบจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ผู้ขอเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จำนวนมาก

ทั้งนี้ บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค.53 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 25/27 ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

pichi9 12 150

มีผู้ถือหุ้น 3 คน คือ

1.นางดลฤทัย สะพานแก้ว อายุ 43 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 85/588 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
2.น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์สว่างธรรม อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 998/584 หมู่ที่ 4 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงทพฯ
3.นางปรินดา ศรีจันทร อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85/588 ซอยประชาอุทิศ 79 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ (ที่อยู่เดียวกับ นางดลฤทัย สะพานแก้ว )

pich01i9 12 150

นางดลฤทัย สะพานแก้ว เป็นผู้ขอจดทะเบียน และเป็นกรรมการ

นายฐิติวัฒน์ กังแฮ และ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานในเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (แบบ บอจ.2)

นางดลฤทัย เป็นผู้ขอจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ

นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ

นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นผู้สอบบัญชี (คนเดียวกับผู้สอบบัญชี บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด)

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อ้างว่า

ปี 2553 รายได้ 16,266,880 บาท ต้นทุนขาย 15,842,900 บาท กำไรสุทธิ 237,560 บาท

ปี 2554 รายได้ 496,440,730 บาท ต้นทุนขาย 487,538,890 บาท กำไรสุทธิ 2,896,688 บาท 

ปี 2555 รายได้ 564,600,050 บาท ต้นทุนขาย 559,295,656 บาท กำไรสุทธิ 2,765,911 บาท สินทรัพย์ 7,286,291 บาท หนี้สิน 386,131 บาท กำไรสะสม 5,900,159 บาท

ไม่พบข้อมูลนำส่งงบการเงินปี 2556-2557

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2 ) ปี 2553 จำนวน 1.1 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 34 ล้านบาท ปี 2555 จำนวน 39 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 74.1 ล้านบาท

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้สื่อข่าวเมื่อ 8 ธ.ค.58 พบว่า ที่ตั้ง 25/27 ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง ด้านหน้ามีรถยนต์จอดอยู่ 1 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน ปรากฏเลขที่ชัดเจน

แต่ไม่ปรากฏป้ายชื่อบริษัท แต่อย่างใด

081258 HD 021

081258 HD 020

สอบถามบุคคลภายในบ้านบอกว่า เป็นบ้านพักอาศัย ไม่ใช่ที่ทำการบริษัท และเช่าต่อมาจากบุคคลอื่นได้ประมาณ 4 เดือน

เมื่อถามว่า เจ้าของผู้ใช้ ชื่ออะไร ?

บุคคลดังกล่าวตอบว่าไม่รู้จักชื่อ รู้แต่ว่าอยู่แถวพระราม 3

จากการตรวจสอบ ที่ตั้ง และ ตัวบุคคล ตามที่ปรากฎในเอกสารการจดทะเบียน บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด พบว่าเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลผู้ขอคืนภาษีอีกอย่างน้อย 1 ราย

ต้องติดตามกันต่อไป

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

 ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด 16 ธ.ค.53  -1 ล้าน 25/27  ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์

กรรมการ

นางดลฤทัย สะพานแก้ว

หุ้นส่วน

นางดลฤทัย สะพานแก้ว

น.ส.ศิริรัตน์ วงศ์สว่างธรรม

นางปรินดา ศรีจันทร

พยานจด

นายฐิติวัฒน์ กังแฮ

น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์

ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง

นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์

พยาน-นายพีระพล ว่องวุฒิ

ผู้สอบบัญชี-นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา รวบรวม 

อ่านประกอบ:

เปิดหนังสือ 26 ฉบับ 'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง 5 บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี 122.4 ล.
สรุปปมขบวนการ ‘คืนภาษี’ 5 บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน 122.4 ล้าน

บริษัทที่ 5 รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว
‘ห้องเช่า’ บริษัทที่ 4 ได้เงินคืนภาษี 26 ล้าน ใช้ ‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน
‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี 2 พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน
ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน
เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล.
ที่แท้! 2 หญิงสาว'หุ้นใหญ่' บ.ขอคืนภาษี 33 ล.เป็นลูกจ้าง อยู่ทาวน์เฮาส์ จ.ปทุมฯ
ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.
เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท
พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ
ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง
ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?