logo isranews

logo small 2

บริษัทที่ 5 รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว

เกาะติดขบวนการคืนภาษีกลุ่มใหม่ 2 พันล.! เผยโฉมบริษัทที่ 5 ห้องแถวเช่า จ.สมุทรสาคร ‘ท็อปส์ไรเดอร์’ รับเงินคืนภาษี ไม่มาก 4.4 ล้าน หญิงสาว‘ตัวละคร’ใหม่เป็นกรรมการ – ใช้ที่ตั้งเดียวกับ 2 บริษัทเครือข่าย ตอนนี้เหลือแค่ตู้จดหมาย

 581204 top 00

บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 33 ล้านบาท  

บริษัท เซ้าท์ เอเบิล จำกัด ผู้รับเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 32 ล้านบาท  

บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี 27 ล้านบาท    

บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี 26 ล้านบาท    

รายที่ 1 มีความเชื่อมโยงกับ รายที่สอง ทั้ง สำนักงานที่ตั้ง(ปัจจุบันเป็นห้องแถวปิดร้าง) ตัวบุคคล (ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง คนเดียวกันคือ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์) และ ผู้สอบบัญชี (นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว คนเดียวกัน)    

รายที่ 1 มีความเชื่อมโยงกับ รายที่ 3 คือ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ ในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ  คนเดียวกัน (นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์)      

รายที่ 3 มีความเชื่อมโยงกับ รายที่ 4 (มีที่ตั้งทั้ง 3 แห่ง และ กรรมการชุดเดียวกัน) 

ลองมาดู รายที่ 5   

จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพบว่า บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด จดทะเบียน24 ส.ค. 55 ทุน 1 ล้าน ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งเลขที่ 189/731 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีผู้ถือหุ้น 3 คน  

1.น.ส.ภูริตา แซ่เตียว อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/142 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จำนวน 8,000 หุ้น 

2.น.ส.รัสรินทร์ วรวงษ์เรืองกิจ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 41/82 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น  

3.นายสมเกียรติ ศรีโรธ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64/159  หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น  

น.ส.ภูริตา แซ่เซียว เป็นกรรมการผู้ก่อการจดทะเบียน และ จองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.ธิดา บุญเกิด ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) โดยมี นางอำไพนรี ศรีดารณพ เป็นผู้สอบบัญชี และยังพบชื่อ นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ รับมอบอำนาจจาก น.ส.ภูริตา แซ่เซียว กรรมการ ยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทสมุทรสาคร   

17 ธ.ค. 56 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง น.ส.ภูริตา ออกจากกรรมการ นายณภพ ชาญญาเกียรติ เข้าเป็นกรรมการแทน และถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น น.ส.รัสรินทร์ วรวงษ์เรืองกิจ และ นาย บุญอยู่ คำสอน คนละ 1,000 หุ้น 

แจ้งผลประกอบการปี 2555 รายได้ 63,694,277 บาท ต้นทุนขาย 63,172,865 บาท กำไรสุทธิ 76,139 บาท  

จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2555 จำนวน 4.4 ล้านบาท    

ความเชื่อมโยงกับบริษัทอื่นนั้นพบว่า  

1. ที่ตั้งเลขที่ 189/731 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นที่ตั้งเดียวกับบริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี 27 ล้านบาท และ บริษัท ซีเจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับเงินคืนภาษี 26 ล้านบาท ซึ่งเป็นห้องเช่า (เท่ากับใช้ที่ตั้งเดียวกัน 3 บริษัท)  

ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ลงพื้นที่ตรวจสอบพบชายคนหนึ่งอ้างว่า เลขที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด จริง และชายคนดังกล่าวอ้างว่า ได้เช่าห้องที่เป็นที่ตั้งของบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ มาอีกทอดหนึ่ง แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า เจ้าของบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ ไปอยู่ที่ไหน ปัจจุบันมีจดหมายส่งมาถึงบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด ทิ้งอยู่ในตู้รับจดหมายจำนวนมาก  

2. นายฐานุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด เป็นคนเดียวกับผู้รับมอบอำนาจ รายที่ 1 บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) จำกัด รายที่ 3  ตามข้อมูลที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้  

3. น.ส.ภูริตา แซ่เตียว กรรมการบริษัท ฯ มีความเกี่ยวโยงกับ บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เคยมี น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง (นามสกุลเดิม ลิขิต) ร่วมถือหุ้น และ น.ส.นรินทร์ ขาวผ่อง กรรมการบริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด   

เครือข่ายนี้โยงใยกับการจัดตั้งบริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในจังหวัดอื่นด้วย  

ต้องติดตามข้อเท็จจริงกันต่อไป  

581204 top 01

581204 top 02

581204 top 03

รายการจดทะเบียน  บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด  

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท)  ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

 ผู้ถือหุ้น 

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ 

บริษัทท็อปส์ไรเดอร์ จำกัด 

24ส.ค.55-  

ทุน1 ล้าน  

189/731หมู่ที่5ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ประกอบกิจการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งออก

กรรมการ

น.ส.ภูริตา แซ่เตียว

นายณภพชาญญาเกียรติ (17ธ.ค.56) 

ผู้ถือหุ้น

น.ส.ภูริตา แซ่เตียว

น.ส.รัสรินทร์วรวงษ์เรืองกิจ

นายสมเกียรติ ศรีโรธ

พยานจดจัดตั้ง

นายฐานุพงศ์แสงวราพิพัฒน์  

น.ส.ธิดา บุญเกิด

ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน  

นายฐานุพงศ์แสงวราพิพัฒน์  

ผู้ทำบัญชี  

นางอำไพนรี ศรีดารณพ  

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม 

อ่านประกอบ

‘ห้องเช่า’ บริษัทที่ 4 ได้เงินคืนภาษี 26 ล้าน ใช้ ‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี 2 พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน 

ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน 

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล. 

ที่แท้! 2 หญิงสาว'หุ้นใหญ่' บ.ขอคืนภาษี 33 ล.เป็นลูกจ้าง อยู่ทาวน์เฮาส์ จ.ปทุมฯ 

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล. 

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท 

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ 

ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง 

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?