logo isranews

logo small 2

พบ ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’ เป็นที่ตั้ง 2 บริษัท รับเงินคืนภาษี 136 ล้าน

เกาะติดขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่มใหม่ 2 พันล.! ชำแหละ บ.ที่สอง จ.สมุทรปราการ ชื่อ ‘นิวบล๊อค’ ใช้ห้องเช่าแห่งเดียว กรรมการคนเดียวกับ ‘ไฮ-เดฟ’ อ้างมีรายได้ 2 ปีเกือบ 900 ล้าน รับเงินคืนอีก 62 ล. รวม 2 ราย ฟัน 136.1 ล. 

581209 new block 00

การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของเอกชนกลุ่มใหม่วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท กรณีพื้นที่ จ.สมุทรปราการ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org  รายงานไปแล้วว่า กรณี บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ผู้ขอเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 74.1 ล้านบาท นั้นมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทผู้ขอคืนภาษี จ.สมุทรสาคร  เงื่อนงำประการสำคัญ  ที่ตั้งเลขที่ 25/27 ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4  ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ของบริษัทดังกล่าว เป็นเพียงห้องแถวเช่า  ปัจจุบัน ไร้ป้ายชื่อ ไม่มีตัวตนที่แน่ชัด  

ล่าสุดจากการสืบค้นข้อมูลพบว่า  ‘ห้องแถวเช่า ไร้ป้ายชื่อ’ ดังกล่าวถูกใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท นิวบล๊อค จำกัด อีกแห่ง และ ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนมากเช่นกัน  

มีรายละเอียดดังนี้   

บริษัท นิวบล๊อค จำกัด  จดทะเบียนวันที่  11  ม.ค.54  (หลังก่อตั้งบริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ประมาณ 25 วัน)   ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด    ที่ตั้งเลขที่ 25/27 ซอยสุขสวัสดิ์ 39 หมู่ที่ 4  ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

มีผู้ถือหุ้น 3 คน 

1.นางดลฤทัย สะพานแก้ว  อายุ 43 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่  85/588  ซอยประชาอุทิศ 79  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ   (เป็นกรรมการคนเดียวกับ บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด) 

2.นายสุขี ไชยดี อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 7 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร   

3.นายสุรกิตร์ เที่ยงธรรม  อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 4 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  

นางดลฤทัย สะพานแก้ว  เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน  

น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ  และ น.ส.อัญชลี พรมมา  เป็นผู้ลงลายมือเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) (ทั้งสองคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจัดตั้งบริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด พื้นที่ จ.สมุทรสาคร)  

นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ   (เป็นคนเดียวกับผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด)  

นายพีระพล ว่องวุฒิ เป็นพยาน  

นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นผู้สอบบัญชี (คนเดียวกับผู้สอบบัญชี บริษัท ริชเทค เทคโนโลยี จำกัด  บริษัท เซ้าท์เอเบิล จำกัด และบริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด)    

581209 new block 01

581209 new block 02

581209 new block 03

แจ้งผลประกอบการ 

ปี 2554 รายได้ 363,964,720   บาท  ต้นทุนขาย 358,572,002  บาท  กำไรสุทธิ  1,639,538 บาท  

ปี 2555 รายได้  534,734,630  บาท   ต้นทุนขาย  530,039,875  บาท  กำไรสุทธิ  2,362,555  บาท   

สินทรัพย์   5,283,843 บาท  หนี้สิน  281,748 บาท      

ไม่พบข้อมูลนำส่งงบการเงินปี 2556-2557  

รวมรายได้สองปี 898,699,350 บาท (ขณะที่บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ซึ่งมีที่ตั้งเดียวกันอ้างว่ามีรายได้ 3 ปีรวม 1,077,307,660 บาท  รวมรายได้ 2 บริษัท 1,976,007,010 บาท)  

จากการตรวจสอบพบว่า  บริษัท นิวบล๊อค จำกัด   จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 (สท สมุทรปราการ 2 )ปี 2554 จำนวน  25    ล้านบาท  ปี 2555 จำนวน  37 ล้านบาท    รวมทั้งสิ้น  62 ล้านบาท  (รวม 2 บริษัท 136.1 ล้านบาท)  

และพบว่า ผู้เกี่ยวข้องในบริษัทนี้เชื่อมโยงกับบริษัทอื่นที่สำนักข่าวอิศรานำเสนอก่อนหน้านี้และยังมิได้นำเสนออีกหลายแห่ง  

ต้องติดตามกันต่อไป  

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท นิวบล๊อค จำกัด 

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท)  ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

 ผู้ถือหุ้น 

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ 

บริษัทนิวบล็อก จำกัด

ฉ.6ส.ค.56

11ม.ค.54 – 

1ล้าน  

25/27ซอยสุขสวัสดิ์39หมู่ที่4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ   ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

กรรมการ

นางดลฤทัย สะพานแก้ว

หุ้นส่วน

นางดลฤทัย สะพานแก้ว  

นายสุขี ไชยดี

นายสุรกิตร์ เที่ยงธรรม  

30เม.ย.56 

นางธนิดาธนาดุลดำรงสุข

นายสุขี ไชยดี

นายสุรกิตร์ เทียงธรรม 

พยานจด  

น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ  

น.ส.อัญชลี พรมมา  

ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง

นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์  

พยาน นายพีระพล ว่องวุฒิ  

ผู้สอบบัญชี-นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว  

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

อ่านประกอบ

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ 74 ล้าน
เปิดหนังสือ 26 ฉบับ 'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง 5 บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี 122.4 ล. 
สรุปปมขบวนการ ‘คืนภาษี’ 5 บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน 122.4 ล้าน 
บริษัทที่ 5 รับเงินคืนภาษี 4.4 ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว 
‘ห้องเช่า’ บริษัทที่ 4 ได้เงินคืนภาษี 26 ล้าน ใช้ ‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ ชุดเดียวกัน 
‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี 2 พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน 
ตามไปดู! บ.ห้องแถว 'หญิงสาว'แห่ง 3 โผล่รับเงินคืนภาษี 27 ล. -โยกที่ตั้ง 3 หน 
เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล 'ห้องแถว' จ.สมุทรสาคร 'ที่ตั้งเดียว' ริชเทคฯ คืนภาษี 32 ล. 
ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'! 'สรรพากร' ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล. 
เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี 33 ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง 5 บริษัท 
พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี 2 พันล.!โยงขุมข่าย 40 บ.-3 บิ๊ก ขรก. ‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ 
ยังมีอีก! ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง 
ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?