logo isranews

logo small 2

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง ‘เพอร์เฟคโต้ฯ’ เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. บริษัทที่ 11

เปิดโฉมหน้าเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. พื้นที่ จ.สมุทรปราการ บริษัทที่ 11 ‘เพอร์เฟคโต้ฯ’ โยงรายที่ 9 บ.กรีนเทค  คอมพิวเตอร์  ใช้ตัวละครชุดเดียวกัน  อ้างรายได้ 15 ล. ปัจจุบันเป็นห้องเช่าร้านขายรถเข็นเด็กแรกเกิด  

070159 perfecto 00

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่า บริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท รายที่ 10 คือ บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 326/70 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็น ‘ห้องปิดร้าง’ นั้น ห้องข้างเคียง ‘เลขที่  326/71’ ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทเครือข่ายอีกแห่งหนึ่ง                 

ล่าสุดตรวจสอบพบว่า  เลขที่  326/71 หมู่ที่ 10 ตำบลในคลองบางกด ดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานที่ตั้ง บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด         

บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียน 10 ก.ค. 55 (วันเดียวกับ บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด) ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ที่ตั้งเลขที่ 326/70 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ผู้ถือหุ้น 3 คน                

1.น.ส.สุดสวาท พุทธา อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 ถ.สฤษฏ์ยุทธศิลป์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 9,980 หุ้น               

2.น.ส.เกศกร พศิกา อายุ 27 อยู่บ้านเลขที่ 51/1 หมู่ที่ 4 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 หุ้น              

3.น.ส.หนึ่งฤทัย ทัศน์ไพร อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 299/140 หมู่ที่ 4  ต.ในคลองปลากด อ.พะสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 10 หุ้น              

รวม 10,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 100 บาท น.ส.สุดสวาท พุทธา เป็นกรรมการผู้จองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจดทะเบียนจัดตั้ง             

070159 perfecto 02  

070159 perfecto 03

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย                

1.นายฐิติวัฒน์ กังแฮ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/240 หมู่ที่ 1 ต.ขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี                

2.น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 70/5 ถ.หลังตลาดเทศบาล ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)                

3.นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ อยู่บ้านเลขที่ 98/28 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.สุดสวาท พุทธา ยื่นจดทะเบียนบริคณห์สนธิและทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ              

4.นายประณีต อุตตโท เป็นพยาน                

5.นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว ผู้สอบบัญชี               

ทั้งนี้ น.ส.สุดสวาท พุทธา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด (บริษัทที่ 9) ผู้ขอคืนภาษี 46 ล้านบาท               

ขณะที่ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายฐิติวัฒน์ กังแฮ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว เป็นกลุ่มเดียวกับผู้เกี่ยวข้องการจดทะเบียน บริษัท กรีนเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด (บริษัทที่ 9) และ หลายบริษัทก่อนหน้านี้               

จากการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด แจ้งผลประกอบการรอบปี 2555 รายได้ 15,403,630 บาท ต้นทุนขาย 15,311,900 บาท กำไรสุทธิ 87,730 บาท               

มีข้อมูลระบุว่า ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 ประมาณ 1 ล้านบาท ต่อมา ถูกตรวจพบความผิดปกติและกรมสรรพากรมีคำสั่งตรวจสอบการเสียภาษีย้อนหลังเช่นเดียวกับ บริษัท ออล ไอที ซัพพลาย จำกัด (บริษัทที่ 10)               

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตั้งบริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสยามนิเวศน์ ติดถนนประชาอุทิศ-วัดคู่สร้าง มีลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ปัจจุบันเปิดเป็นร้านขายรถเข็นเด็กแรกเกิด ปรากฏเลขที่ตั้งชัดเจน แต่ไม่ปรากฏป้ายชื่อบริษัท ฯ             

จากการสอบถามบุคคลภายในบ้าน ชายคนหนึ่งระบุว่า เพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณ 1 ปี โดย เช่าต่อมาอีกทอดหนึ่ง เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เป็นบริษัทอะไร?

บุคคลดังกล่าว ตอบว่า  เคยเป็นร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น             

เมื่อถามว่า  ร้านดังกล่าวเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไม่?               

บุคคลดังกล่าว ตอบว่า ไม่ทราบเหมือนกัน แต่บ้านข้าง ๆ เคยเปิดเป็นร้านซ่อมคอม ฯ แต่นานมาแล้ว              

ตอนหน้าว่าด้วยการจัดตั้งบริษัทเครือข่ายคืนภาษีในพื้นที่กรุงเทพฯ     

070159 perfecto 01

070159 perfecto 05

รายการจดทะเบียน  บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เพอร์เฟคโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด

10 ก.ค. 55 

ทุน 1 ล้าน 

326/71หมู่ที่10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  ส่งออกและจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด

กรรมการ

น.ส.สุดสวาท พุทธา

ผู้ถือหุ้น

น.ส.สุดสวาท พุทธา

น.ส.เกศกร พศิกา

.ส.หนึ่งฤทัย ทัศน์ไพร 

1.นายฐิติวัฒน์ กังแฮ   

2.น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์  

นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ เป็นผู้รับมอบ  

นายประณีต อุตตโท เป็นพยาน  

นายสวัสดิ์ พึ่งแก้ว ผู้สอบบัญชี  

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

อ่านประกอบ:

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.บริษัทที่ 10

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี 98.2 ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง' 

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่ 9' สมุทรปราการฟัน 46 ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2 บ. 100 ล.   

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน 3 ปท.-สมุทรปราการ 9 ราย โผล่ 3 จว.ชายแดนอีสาน  

เจาะทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล. ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่ 2 พันล. หน้าที่ปกติ ‘สื่อ-อิศรา’   

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ 2 เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี 2 พันล.  

แกะรอย อธิบดี - ขรก.ซี 9 สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่ 2 พันล.?  

พบบริษัทที่ 8! สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร 52.2 ล้าน  

ขุมข่ายธุรกิจ 2 ตัวละคร บ.คืนภาษี 21 ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน 10 บริษัท  

เปิดบริษัทที่ 7 สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง 6 ครั้ง ฟัน 21 ล้าน  

'ห้องเดียว'ตั้ง 3 บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ ขบวนการคืนภาษี 2 พันล.โผล่กรุงเทพฯ  

สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ 6 บริษัท 334 ล.โยง‘5 บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร  

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่ 2 บ.คืนภาษี 61 ล. อาชีพ ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ  

2 บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน 61 ล.!เปิดแห่งที่ 6 สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.  

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก 49 ล.!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่ 5  

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต' รับเงิน 137 ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี 2 พันล.  

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53 ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น  

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ ตั้ง 2 บริษัท ฟันเละ 137 ล้าน  

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่ 3 เครือข่าย‘เจ๊นก’ รับเงินคืนภาษีอีก 71 ล้าน  

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล.  

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.  

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2  

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.  

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน  

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน  

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน  

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.    

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน    

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว    

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน    

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน    

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน    

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.  

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.    

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท    

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ    

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง    

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.?