logo isranews

logo small 2

เปิดบริษัทที่ 7 สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง 6 ครั้ง ฟัน 21 ล้าน

ยิ่งสาวยิ่งลึกกรณีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พบบริษัทที่ 7 พื้นที่ สมุทรปราการ เปลี่ยน กก.4 คน โยกที่ตั้ง 6 ครั้ง ก่อนใช้ตึกแถวห้องเดียว บ. ทริปเปิ้ลเอ็ม - ทัพ อินเตอร์เทรด เป็นออฟฟิศใหญ่ รับเงินเบาะๆ 21 ล้าน

picgdtgddddeeeee

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้เอกชนขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสรรพากรกลุ่มใหม่ 2 พันล้านบาท กรณีในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จำนวน 6 ราย ได้แก่

1.บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด 2. บริษัท นิวบล๊อค จำกัด 3.บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด
4.บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 5.บริษัท เอชเค (2012) จำกัด และ 6.บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทที่ 1 กับ 2 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน
บริษัทที่ 3 กับ 4 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน
บริษัทที่ 5 กับ 6 ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกัน

โดย บริษัทที่ 5 กับ บริษัทที่ 6 ใช้ที่ตั้งเลขที่ 280/1 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแห่งหนึ่ง และพบว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทในเครือข่ายอีกแห่งหนึ่งด้วย คือ บริษัท ไอทีทริปเปิลพลัส จำกัด (เท่ากับใช้ที่ตั้งเดียวกัน 3 บริษัท) แต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีจากกรมสรรพากร

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า ที่ตั้ง เลขที่ 1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (เป็นตึกแถว ปัจจุบันเปิดสอนพิเศษวิชาเรียนให้แก่เด็กนักเรียน) ถูกใช้เป็นที่ตั้งของบริษัทขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 แห่งชื่อ บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด และยังได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย (เท่ากับที่ตั้งแห่งเดียวเป็นที่ตั้ง 3 บริษัท)

ขอนำข้อมูลมารายงานดังนี้

บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนวันที่ 27 ก.ย. 53 ทุน 1 ล้าน ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เน็ทเวิร์ค รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ ที่ตั้ง เลขที่ 1271 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ผู้ถือหุ้น 3 คน

picdw0424 12 15

1.นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ อายุ 52 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 1251 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  ถือหุ้นใหญ่จำนวน 5,000 หุ้น  และบุคคลอืื่นอีก 2 คน  รวมทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

picdw0124 12 15

นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ เป็นกรรมการจดทะเบียน

ผู้เกี่ยวข้อง (ตามที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน) ประกอบด้วย

นางอัปสร สงฤทธิ์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125/55 หมู่ที่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี และ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร์ อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/381 หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)

นางปิยะพร บันลือสิน เป็นผู้สอบบัญชี

นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ มอบอำนาจให้นางณัฏฐา ธนสกุลวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 153/15 หมู่ที่ 4 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ และ จัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร นางอัปสร สงฤทธิ์ พยาน

หลังจากก่อตั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานและกรรมการหลายครั้ง

1 พ.ย.53 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งเลขที่ 90/490 ซอยพระยาสุเรนทร์ 26 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ (นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ มอบอำนาจให้นางณัฏฐา ธนสกุลวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มีนางอัปสร สงฤทธิ์ พยาน )

8 ธ.ค.53 จดทะเบียนย้ายที่ตั้งเลขที่ 28/137 ซอยรามคำแหง (มูลทรัพย์ 1) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ (ย้ายครั้งที่ 3) ซึ่งเป็นที่อยู่ของนายธเนศร์ ธนสุภพ หุ้นส่วน (นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ มอบอำนาจให้นางณัฏฐา ธนสกุลวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน นางอัปสร สงฤทธิ์ พยาน )

26 พ.ค.54 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายอภิรมย์ พลมาตย์ อยู่บ้านเลขที่ 54/7 หมู่ 6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นกรรมการ แทน นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ (นายพหล เรืองปัญญาโรจน์ มอบอำนาจให้นายชวลิต ศรีวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน นายอำนาจ เตชะอุดมสักดิ์ พยาน)

picdw0324 12 15

14 พ.ย.54 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายปู่ แซ่ตั๊ง อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เป็นกรรมการ แทน นายอภิรมย์ พลมาตย์ (นายอภิรมย์ มอบอำนาจให้นายชวลิต ศรีวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน นายไพศาล เชชเอม พยาน)

21 พ.ย.54 จดทะเบียนย้ายที่ตั้ง (ครั้งที่ 4) เลขที่ 310 ถ.เพชรบุรี แขวงราชเทวี กรุงเทพฯ (นายปู่ แซ่ตั๊ง มอบอำนาจให้นายชวลิต ศรีวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)

29 ก.พ.55 จดทะเบียนย้ายที่ตั้ง (ครั้งที่ 5) เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1805 ซอยเลิศปัญญา ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (นายปู่ แซ่ตั๊ง มอบอำนาจให้นายชวลิต ศรีวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน)

27 เม.ย.55 จดทะเบียนเพิ่มสำนักงาน ‘ที่ตั้งสาขา’ เลขที่ 900/12 หมู่ที่ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย (นายปู่ แซ่ตั๊ง มอบอำนาจให้นายชวลิต ศรีวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน นายณรงค์ ศรีรุ่งเรือง พยาน)

14 พ.ค.55 จดทะเบียนสำนักงานใหญ่แห่งเดียว เลขที่ 41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1805 ซอยเลิศปัญญา ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ไม่มีสาขา (นายปู่ แซ่ตั๊ง มอบอำนาจให้นายชวลิต ศรีวงศ์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน นายไพศาล เชชเอม พยาน)

14 ธ.ค.55 จดทะเบียนย้าย สำนักงานที่ตั้ง (ครั้งที่ 6) เลขที่ 1436 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (นายปู่ แซ่ตั๊ง มอบอำนาจให้นายพูลทวี เอนกศิลปพจน์ ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยาน)

16 ก.พ.56 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ น.ส.หทัยกาญจน์ แตงแก้ว อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 14 ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นกรรมการ แทน นายปู่ แซ่ตั๊ง (นายปู่ แซ่ตั๊ง มอบอำนาจให้ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยาน)

24 ก.ค.56 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นายปู่ แซ่ตั๊ง เข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง น.ส.หทัยกาญจน์ แตงแก้ว ออกจากกรรมการ

picgtgg1

กระทั่งปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น ณ 1 กรกฎาคม 2556 นายปู่ แซ่ตั๊ง ถือ 9,998 หุ้น (99.98%) บุคคลอื่น 2 คน คนละ 1 หุ้น

สรุป บริษัท ออล เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 6 แห่ง และเปลี่ยนแปลงกรรมการ 4 คน

สำหรับ สำนักงานที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 1436 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นที่ตั้งเดียวกับ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด (จดทะเบียน 19 เม.ย.54) กับ บริษัท ทัพ อินเตอร์เทรด จำกัด ( จดทะเบียน 19 เม.ย.54 ) เป็นตึกแถว ปัจจุบันเปิดสอนพิเศษวิชาเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสำนักงานสรรพากรสมุทรปราการ 2 รวม 137 ล้านบาท

151258 mmm 04

151258 mmm 01

จากการตรวจสอบพบว่า บุคคลปรากฏชื่อเอกสารการจดทะเบียน อาทิ นายอภิรมย์ พลมาตย์ นายไพศาล เชชเอม นายชวลิต ศรีวงศ์ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว (กรรมการบริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ จ.สมุทรสาคร) น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ล้วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร หลายแห่ง

แจ้งผลประกอบการ ปี 2554 รายได้ 37,970,440 บาท ต้นทุนขายหรือบริการ 36,927,930 บาท กำไรสุทธิ 816,732 บาท ไม่ปรากฏส่งงบการเงินปี 2555-2557

และพบว่า บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 รวม 21 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามช่วงบ่ายวันที่ 24 ธ.ค.58 ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 089 134-21XX ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของนายพหล เรืองปัญญาโรจน์  ตามที่ระบุในเอกสารการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณีการประกอบธุรกิจและขอคืนภาษี  แต่หมายเลขดังกล่าวระงับการใช้งานชั่วคราว

ขณะที่หมายเลขโทรศัพท์ของนายธเนศร์ ธนสุภพ 02 973- 1961 เป็นหมายเลขว่าง ยังไม่เปิดใช้บริการ

บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

 ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ออล เอเซีย อินเตอร์เทรด จำกัด

27 ก.ย. 53-

1 ล้าน

1436 ถนนทรงธรรม ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สนง.บัญชี

41 อาคารเลิศปัญญา ห้อง 1805 ซอยเลิศปัญญา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นำเข้า ส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ เน็ทเวิร์ค รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่

กรรมการ-

นายพหล เรืองปัญญาโรจน์  (ก่อตั้ง)

นายภิรมย์ พลมาตย์

(26 พ.ค.54)  

นายปู่ แซ่ตั๊ง      

 ( 14  พ.ย.54 )

น.ส.หทัยกาญจน์ แตงแก้ว           (16 ก.พ.56)

นายปู่ แซ่ตั๊ง        (24 ก.ค.56)

หุ้นส่วน

นาย ปู่ แซ่ตั้ง

นาย ธเนศร์ ธนสุภาพ

นางอัปสร สงฤทธิ์  

นายสมชาย ฝั่งชลจิตร์  

ผู้รับมอบอำนาจ

นางณัฏฐา ธนสกุลวงศ์ 

พยาน

 นางอัปสร สงฤทธิ์

นางปิยะพร บันลือสิน ผู้สอบบัญชี

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , สำนักข่าวอิศรารวบรวม

อ่านประกอบ:

'ห้องเดียว'ตั้ง 3 บริษัทรวด! ‘ตัวละคร’ ขบวนการคืนภาษี 2 พันล.โผล่กรุงเทพฯ
สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ 6 บริษัท 334 ล.โยง‘5 บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่ 2 บ.คืนภาษี 61 ล. อาชีพ ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ

2 บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน 61 ล.!เปิดแห่งที่ 6 สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก 49 ล.!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่ 5

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต' รับเงิน 137 ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี 2 พันล.

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53 ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ ตั้ง 2 บริษัท ฟันเละ 137 ล้าน

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่ 3 เครือข่าย‘เจ๊นก’ รับเงินคืนภาษีอีก 71 ล้าน

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี 2 พันล.

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’ โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.  

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน  

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว  

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน  

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน  

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน  

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.  

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท  

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ  

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง  

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.?