logo isranews

logo small 2

4 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ‘อินฟินิตี้-แทงค์กิ้วฯ’ อยู่ใน‘บ้านร้าง’หลังเดียว

ขุดลึก!ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพ ฯ พบบ้านหลังเดียวไร้ผู้อาศัยย่านทุ่งครุถูกใช้ที่ตั้ง 4 บริษัท! ‘แทงค์กิ้ว แอนด์โอ.เค.’ราย ล่าสุด เปลี่ยนแค่ กก. ตัวละครอื่นชุดเดียวกันหมด เชื่อมโยงแห่งอื่นอีกเพียบ (มี Infographic)  

190159 vat 00

เงื่อนปมประการหนึ่งของเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท ก็คือหลายบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอ้างวัตถุประสงค์ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศ ใช้ที่ตั้งเดียวกันเป็นสำนักงาน เช่น กรณีบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 

บริษัท ไฮ-เดฟ จำกัด ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกับ บริษัท นิวบล๊อค จำกัด             

บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกับ บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด              

บริษัท เอชเค (2012) จำกัด ใช้ที่ตั้งและกรรมการชุดเดียวกับ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด จำกัด ฯลฯ                 

กรณีพื้นที่กรุงเทพ ฯ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ไร้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ เลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ (สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้) มิใช่เป็นสำนักงานที่ตั้งเฉพาะแค่ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด ,บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด หากยังเป็นที่ตั้งบริษัทที่ 4 ชื่อบริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด อีกด้วย โดยมีตัวละครชุดเดียวกัน ยกเว้นกรรมการ (3 บริษัทย้ายที่ตั้งมาจากห้องเช่าในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)               

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด จดทะเบียน 20 มีนาคม 2556 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ 28 ข้อ อาทิ รับเหมาก่อสร้าง นำเข้าส่งออกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 555/169 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร               

มีผู้ถือหุ้น 3 คน           

1.นายศศิ อุดมชัย อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3/328 หมู่ที่ 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ จำนวน 8,000 หุ้น 

2.น.ส.วิมลลักษณ์ ดาบเพ็ชรมณี อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 261 หมู่ที่ 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวน 1,000 หุ้น 

3.น.ส.หนึ่ง บุณรักษ์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที 12 หมู่ที่ 6 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร จำนวน 1,000 หุ้น            

รวม 1,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท  

นายศศิ อุดมชัย เป็นกรรมการผู้เริ่มก่อการ/จดทะเบียน และ และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

190159 vat 1

190159 vat 3

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)    

2.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2)    

3.นางอำไพนรี ศรีดารณภพ ผู้สอบบัญชี    

4.น.ส.ภูริตา แซ่เตียว อยู่บ้านเลขที่ 1/142 ซอยพุทธบูชา 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก นายศศิ อุดมชัย ในฐานะกรรมการ ยื่นขอจดทะเบียน หนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี (หนังสือมอบอำนาจ 18 มี.ค. 56)  

5.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารหนังสือมอบอำนาจ  

190159 vat 4

ต่อมา 10 มี.ค. 57 ได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ เป็น 30 ข้อ ได้แก่ รับจ้างขนดิน รับเหมาถมที่ดิน และงานปรับพื้นที่ทุกชนิด  

ผู้ถือหุ้น ณ 3 ก.ค. 57 นายศศิ อุดมชัย 7,000 หุ้น นายกิตติภพ ชาญญาเกียรติ 

น.ส.วิมลลักษณ์ ดาบเพ็ชรมณี และ น.ส.หนึ่ง บุญรักษ์ คนละ 1,000 หุ้น       

ไม่พบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                  

การตรวจสอบพบว่า ‘ผู้เกี่ยวข้อง’ ตามที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน  ได้แก่               

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ล้วนเป็น ‘ตัวละคร’ ชุดเดียวกับ 3 บริษัทข้างต้น และเชื่อมโยงกับบริษัทในพื้นที่สมุทรสาคร สมุทรปราการ และอีกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพ ฯ (ดูภาพกราฟิก ประกอบ)                

190159 vat 2

จากการตรวจสอบพบว่า นายกิตติภพ ชาญญาเกียรติ เป็นเครือญาติ นายณภพ ชาญญาเกียรติ โดย นายณภพ มีชื่อเป็นกรรมการหลายบริษัท 

รายการจดทะเบียน บริษัท แทงค์กิ้ว แอนด์ โอ.เค. จำกัด     

ชื่อ

 

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แทงค์กิ้วแอนด์ โอ.เค. จำกัด 

 

ฉ.18ส.ค.58

 

 

20 มี.ค. 56 - 

1 ล้าน 

555/169 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

1. รับจ้างขนอิฐ หิน ดิน ทราย เศษปูน ถมลุกรัง ถมถนน และขนเศษวัสดุก่อสร้างทุกชนิด  

2. รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย  

3.นำเข้าส่งออกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

กรรมการ

นายศศิ อุดมชัย

หุ้นส่วน

นายศศิ อุดมชัย

นายกิตติภพ ชาญญาเกียรติ

นางสาว วิมลลักษณ์ ดาบเพ็ชรมณี

นางสาว หนึ่ง บุญรักษ์

นายฐาณุพงศ์แสงวราพิพัฒน์  

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก

ผู้รับมอบอำนาจ  

น.ส.ภูริตา แซ่เตียว    

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยาน

นางอำไพนรี ศรีดารณภพ ผู้สอบบัญชี  

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

หมายเหตุ : Infographic จาก นายนัฐกานต์ ยุบลมูล

อ่านประกอบ

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’

เปิดคำสั่ง ‘สรรพากร’ 86 ฉบับ ไล่สอบตามหลัง 12 บ.คดี 2 พันล. ค้างจ่ายภาษี

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’   

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล้าน 'เจ๊นก'กับพวก  

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง  

ลุยค้นหาที่ตั้ง 2 แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี 11.6 ล.   

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม 2 พันล.   

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ   

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง! เครือข่ายคืนภาษี จ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน   

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล. บริษัทที่11   

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10   

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง'   

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.      

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน3ปท.-สมุทรปราการ9ราย โผล่3จว.ชายแดนอีสาน     

เจาะทุจริตคืนภาษี4.3พันล. ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่2พันล. หน้าที่ปกติ‘สื่อ-อิศรา’     

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ2เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี2พันล.     

แกะรอย อธิบดี -ขรก.ซี9สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.?     

พบบริษัทที่8!สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร52.2ล้าน     

ขุมข่ายธุรกิจ2ตัวละคร บ.คืนภาษี21ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน10บริษัท     

เปิดบริษัทที่7สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง6ครั้ง ฟัน21ล้าน     

'ห้องเดียว'ตั้ง3บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ขบวนการคืนภาษี2พันล.โผล่กรุงเทพฯ     
สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ6บริษัท334ล.โยง‘5บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร     

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่2บ.คืนภาษี61ล. อาชีพ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ     

2บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน61ล.!เปิดแห่งที่6สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี2พันล.     

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก49ล.!เครือข่ายคืนภาษี2พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่5     

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต'รับเงิน137ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี2พันล.     

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น     

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ตั้ง2บริษัท ฟันเละ137ล้าน     

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่3เครือข่าย‘เจ๊นก’รับเงินคืนภาษีอีก71ล้าน     

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี2พันล.     

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม2พันล.     

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2     

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.     

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน     

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน     

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน     

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.       

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน       

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว       

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน       

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน       

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน       

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.     

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.       

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท       

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ       

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง       

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.?