logo isranews

logo small 2

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’

ยิ่งสาวยิ่งลึก-ซับซ้อน!ขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่กรุงเทพ ฯ พบ‘บ้านไร้ผู้อาศัย’ย่านทุ่งครุ หลังเดิม ถูกใช้เป็นที่ตั้งบริษัทเครือข่ายอีกแห่งชื่อ‘ฟูลออฟชั่นฯ’ มิหนำ‘กก.-ตัวละคร’ชุดเดียวกับ 2 บ.ก่อนหน้ามัด 3 รายอยู่หลังเดียว  

170159 VAT 00

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ไร้ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ธนบุรีรมย์ เลขที่ 555/169 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ มิใช่เป็นสำนักงานที่ตั้งขบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล้านบาท ได้แก่ บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปก่อนหน้านี้เท่านั้น

หากแต่พบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นที่ตั้งของ บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เครือข่ายคืนภาษี อีกหนึ่งแห่งด้วย (รายที่สามอยู่ที่เดียวกัน) โดยย้ายมาจากห้องเช่าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  

ทั้งนี้ บริษัท ฟูลออฟชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 12 ก.ย. 55 ที่ตั้งเลขที่ 99 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้องเลขที่ ทีบี 085 ชั้น 3 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน (บริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด อยู่ห้องเลขที่ ทีบี 075 บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด อยู่ห้องเลขที่ ทีบี 032 ชั้น 3)     

มีผู้ถือหุ้น 3 คน  

1.นายไพรัช ทองสินธุ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ถือจำนวน 8,000 หุ้น

2.น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 10 ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 1,000 หุ้น

3.นายเหมือนหมาย แดงแก้ว อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 14 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1,000 หุ้น  

นายไพรัช ทองสินธุ์ และ น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ เป็นกรรมการ นายไพรัช ทองสินธุ์ เป็นกรรมการผู้ขอจดทะเบียน และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1.นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (บอจ.2)

2. น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.ฉะเชิงเทรา ลงลายมือชื่อเป็นพยาน (บอจ.2)

3.นางอำไพนรี ศรีดารณภพ ผู้สอบบัญชี

4.นายสันติ รัตคาม อยู่บ้านเลขที่ 41/385 หมู่ที่ 7 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก นายไพรัช ทองสินธุ์ ในฐานะกรรมการ ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จ.ปทุมธานี

5.น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารหนังสือมอบอำนาจ (ลงวันที่ 11  ก.ย. 55)

ต่อมาได้จดทะเบียนแก้ไขกรรมการและที่ตั้ง

17 มิ.ย.56  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ    น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ    ออกจากกรรมการ เหลือนายไพรัช ทองสินธุ์ เป็นกรรมการเพียงคนเดียว  พร้อมจดทะเบียนย้ายที่ตั้ง เลขที่ 555/169 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  โดยมี  น.ส.ภูริตา แซ่เตียว เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายไพรัช กรรมการ ในการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก ลงชื่อเป็นพยานในเอกสารมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2556 นายไพรัช ทองสินธุ์ ถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น นายมนตรี อินสว่าง ,นายเหมือนหมาย แตงแก้ว คนละ 1,000 หุ้น รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

แจ้งผลประกอบการรอบปี 2555 รายได้ 5,475.42 บาท ขาดทุนสุทธิ 6,729.58 บาท สินทรัพย์ 997,570.42 บาท หนี้สิน 4,300 บาท ไม่ปรากฏงบการเงินปี 2556-2557

การตรวจสอบพบว่า ‘ผู้เกี่ยวข้อง’ ตามที่ปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน ได้แก่  

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ ,นายสันติ รัตคาม ,น.ส.เยาวภา กิ่งนอก และ น.ส.ภูริตา แซ่เตียว ล้วนเป็น ‘ตัวละคร’ ชุดเดียวกับบริษัท อินฟินิตี้ เวิลด์ จำกัด และบริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด และเชื่อมโยงกับบริษัทขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่สมุทรสาคร สมุทรปราการ และอีกหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ดังที่สำนักข่าวอิศรารายงานก่อนหน้านี้

ปัจจุบัน นายไพรัช ทองสินธุ์ นอกจากมีชื่อเป็น กรรมการ บริษัท ฟูลออฟชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ,บริษัท มิลเลนเนี่ยม ซิสเต็มส์ จำกัด ยังเป็นกรรมการบริษัทเครือข่ายคืนภาษีอีกหนึ่งแห่งด้วย

170159 VAT 01

170159 VAT 02

170159 VAT 03

170159 VAT 04

170159 VAT 05

รายการจดทะเบียนบริษัท ฟูลออฟชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ฟูลออฟชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด 

12 ก.ย. 55 -  

1ล้าน  

ที่ตั้ง 99 ม.8 อาคารศูนย์การค้าเชียร์รังสิต ชั้น 3 ห้องทีบี 085 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

17มิ.ย.56 ย้าย 

555/169 ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขต ทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 

ที่ตั้งสนง.บช.

99 ม.8 อาคารศูนย์การค้าเชียร์รังสิต ชั้น 3 ห้องทีบี 085 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  

ค้าคอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เน็ทเวิร์ค รวมทั้งอะไหล่ 

นายไพรัช ทองสินธุ์

น.ส.ภรพิมล จงเจริญไพสิฐ

(ออก17มิ.ย.56) 

หุ้นส่วน

นายไพรัช ทองสินธุ์

นายมนตรี อินสว่าง

นายเหมือนหมาย แตงแก้ว

พยาน

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์         

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก

ผู้รับมอบอำนาจจดฯ

นายสันติ รัตคาม     

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก

ลงชื่อเป็นพยาน

นางอำไพนรี ศรีดารณภพ

ผู้สอบบัญชี

  

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

อ่านประกอบ

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล้าน 'เจ๊นก'กับพวก

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง

ลุยค้นหาที่ตั้ง 2 แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี 11.6 ล. 

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม 2 พันล. 

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ 

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง! เครือข่ายคืนภาษี จ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน 

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล. บริษัทที่11 

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10 

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง' 

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.    

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน3ปท.-สมุทรปราการ9ราย โผล่3จว.ชายแดนอีสาน   

เจาะทุจริตคืนภาษี4.3พันล. ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่2พันล. หน้าที่ปกติ‘สื่อ-อิศรา’   

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ2เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี2พันล.   

แกะรอย อธิบดี -ขรก.ซี9สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.?   

พบบริษัทที่8!สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร52.2ล้าน   

ขุมข่ายธุรกิจ2ตัวละคร บ.คืนภาษี21ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน10บริษัท   

เปิดบริษัทที่7สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง6ครั้ง ฟัน21ล้าน   

'ห้องเดียว'ตั้ง3บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ขบวนการคืนภาษี2พันล.โผล่กรุงเทพฯ   

สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ6บริษัท334ล.โยง‘5บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร   

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่2บ.คืนภาษี61ล. อาชีพ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ   

2บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน61ล.!เปิดแห่งที่6สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี2พันล.   

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก49ล.!เครือข่ายคืนภาษี2พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่5   

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต'รับเงิน137ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี2พันล.   

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น   

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ตั้ง2บริษัท ฟันเละ137ล้าน   

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่3เครือข่าย‘เจ๊นก’รับเงินคืนภาษีอีก71ล้าน   

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี2พันล.   

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม2พันล.   

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2   

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.   

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน   

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน   

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน   

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.     

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน     

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว     

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน     

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน     

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน     

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.   

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.     

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท     

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ     

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง     

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.?