logo isranews

logo small 2

เปิด‘ตัวละครใหม่-บริษัทที่ 9’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-โยง 9 บ. 3 จังหวัด

ยิ่งสาวยิ่งลึก!เปิดตัวละครใหม่-บริษัทที่ 9 ‘เบสท์ไอที แอนด์ เทคโนโลยี’เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่กรุงเทพฯ เปลี่ยนที่ตั้ง- กก. 2 หน หลังสุดชื่อ ‘ณภพ’ โยงแห่ง 9 บ. พื้นที่ 3 จังหวัด  

250159 vat 00

ขบวนการจัดตั้งบริษัท อ้างว่า ส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปต่างประเทศแล้วขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรกลุ่ม 2 พันล้านบาท กรณีพื้นที่กรุงเทพ ฯ มิได้มีเพียง 8 บริษัท ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้ง ‘ตัวบุคคล’ และ ‘ที่ตั้ง’ สำนักงาน ตามที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมา รายงานก่อนหน้านี้   

ทว่า จากการตรวจสอบพบอีก 1 บริษัท คือ บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทที่ 9) เกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อนหน้านี้  

บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด จดทะเบียน 14 พ.ค. 55 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องดิจิตอล กล้องวงจรปิด ที่ตั้งเลขที่ 253/911 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ มีผู้ถือหุ้น 3 คน 

1.นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38/11 หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 8,000 หุ้น  

2.น.ส.ณัฐนันท์ สอนแก้ว อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 5 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ จำนวน 1,000 หุ้น 

3.น.ส.จันทิมา ธีรภาพธนสาร อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 130/24 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น 

นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน  

250159 vat 07

250159 vat 08

250159 vat 05

250159 vat 06

ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย

นายชวลิต ศรีวงศ์ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 189 หมู่ที่ 4 ต.กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ลงลายมือรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นผู้รับมอบอำนาจจาก นายธรรมวิชญ์ วรวงษ์พัฒนพร กรรมการบริษัท ฯ ยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (หนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 7 พ.ค.55)  

นายเอกพงษ์ อมรสุขุมจิตต์ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139/140 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ ลงลายมือรับรองเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียน 

นายสุพจน์ เรืองเมธานนท์ ผู้สอบบัญชี  

13 ธ.ค. 56 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเป็น นายณภพ ชาญญาเกียรติ พร้อมย้ายที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 432/4 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ

ไม่ปรากฏงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

นายชวลิต ศรีวงศ์ ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนฯ  ก่อนหน้านี้ปรากฏชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจในการยื่นจดทะเบียน บริษัท ซี.เอ.ที.คอมพิวเตอร์ จำกัด เมื่อ 23 ม.ค. 55 บริษัท ซี.เจ.เอ็กซิม (2012) จำกัด เมื่อ 19 ม.ค. 55 บริษัท เจเคพี อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (2012) จำกัด  เมื่อ 29 มี.ค. 55   และ  บริษัท เจเคพีเอ็กซ์ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด  เมื่อ  29 มี.คม. 55

ขณะที่ นายณภพ ชาญญาเกียรติ ปัจจุบันมีชื่อเป็นกรรมการ 9 บริษัท ในจำนวนนี้ คือ บริษัท เจ เอ็กซิม (2012) บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เทรด บริษัท ท็อปส์ไรเดอร์ เครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มใน จ.สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้  

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่ตั้งบริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจค้า ระบุที่ตั้งเลขที่ 253/911 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ พบที่ตั้งดังกล่าวอยู่ในหมู่บ้านพูนสินธานี 3 ซ.23/5 มีลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ปรากฏเลขที่ตั้งชัดเจน และพบป้ายชื่อ 'บริษัท ที.ที.บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด' แต่ไม่พบป้ายชื่อบริษัทดังกล่าว แต่อย่างใด 

และจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ที.ที.บิสซิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด เกี่ยวโยงกับเครือข่ายคืนภาษีด้วย 

250159 vat 01

250159 vat 02

250159 vat 04

รายการจดทะเบียน บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด 

ชื่อ

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท เบสท์ไอทีแอนด์เทคโนโลยี จำกัด

14 พ.ค. 55

1 ล้าน 

253/911 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ  

13 ธ.ค. 56 

432/4 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 (13 ธ.ค. 56)  

ประกอบกิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องดิจิตอล กล้องวงจรปิด

กรรมการ  

นายธรรมวิชญ์ วรพงษ์พัฒนพร  

ผู้ถือหุ้น  

นายธรรมวิชญ์ วรพงษ์พัฒนพร  

น.ส.ณัฐนันท์ สอนแก้ว   

น.ส.จันทิมา ธีรภาพธนสาร   

13ธ.ค.56

กก.-นายณภพ ชาญญาเกียรติ

ผู้ถือหุ้น

นายณภพชาญญาเกียรติ

นางสาวจันทิมา ธีรภาพธนสาร

น.ส.ณัฐนันท์ สอนแก้ว 

พยาน

นายเชาวลิต ศรีวงศ์

นายเอกพงษ์ อมรสุขุมจิตต์

ผู้สอบบช

นายสุพจน์ เรืองเมธานนท์   

ผู้รับมอบอำนาจจดจัดตั้ง

นายเชาวลิต ศรีวงศ์

พยาน  นายเอกพงษ์ อมรสุขุมจิตต์   

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

อ่านประกอบ

INFOGRAPHIC:ชัดๆ ขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. 8 บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม 2 จว. 

พยานอื้อ100 ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน 

ให้‘หนุ่ม 20 ปี’เป็น กก.! เปิด‘เจเคพี เอ็กซ์ซิมฯ’เครือข่ายคืนภาษี กรุงเทพฯรายที่ 8 

บ.เจเคพี อิมพอร์ต ฯ! จิ๊กซอว์ล่าสุด ขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.  

‘ห้องเช่า’ ห้างดังรังสิต!ที่ตั้งเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-ซี.เอ.ที.คอมฯรายที่ 4   

4 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ‘อินฟินิตี้-แทงค์กิ้วฯ’ อยู่ใน‘บ้านร้าง’หลังเดียว    

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’     

เปิดคำสั่ง ‘สรรพากร’ 86 ฉบับ ไล่สอบตามหลัง 12 บ.คดี 2 พันล. ค้างจ่ายภาษี     

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’        

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล้าน 'เจ๊นก'กับพวก       

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง    

เผยโฉม ห้องเช่า-บ้านร้าง! ลุยค้นหาที่ตั้ง 2 แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี 11.6 ล.    

บริษัทที่ 2 โผล่! 11.6 ล้าน‘อินฟินิตี้ เวิลด์’ เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ 2 พันล.  

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม 2 พันล.        

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ        

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง! เครือข่ายคืนภาษี จ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน        

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล. บริษัทที่11        

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10        

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง'        

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.           

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน3ปท.-สมุทรปราการ9ราย โผล่3จว.ชายแดนอีสาน          

เจาะทุจริตคืนภาษี4.3พันล. ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่2พันล. หน้าที่ปกติ‘สื่อ-อิศรา’          

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ2เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี2พันล.          

แกะรอย อธิบดี -ขรก.ซี9สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.?          

พบบริษัทที่8!สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร52.2ล้าน          

ขุมข่ายธุรกิจ2ตัวละคร บ.คืนภาษี21ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน10บริษัท          

เปิดบริษัทที่7สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง6ครั้ง ฟัน21ล้าน          

'ห้องเดียว'ตั้ง3บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ขบวนการคืนภาษี2พันล.โผล่กรุงเทพฯ          
สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ6บริษัท334ล.โยง‘5บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร          

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่2บ.คืนภาษี61ล. อาชีพ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ          

2บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน61ล.!เปิดแห่งที่6สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี2พันล.          

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก49ล.!เครือข่ายคืนภาษี2พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่5          

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต'รับเงิน137ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี2พันล.          

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น          

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ตั้ง2บริษัท ฟันเละ137ล้าน          

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่3เครือข่าย‘เจ๊นก’รับเงินคืนภาษีอีก71ล้าน          

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี2พันล.          

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม2พันล.          

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2          

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.          

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน          

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน          

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน          

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.            

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน            

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว            

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน            

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน            

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน            

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.          

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.            

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท            

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ            

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง            

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.?