logo isranews

logo small 2

ประหยัดงบแผ่นดิน! สปช.“สุวัช”แจงตั้งคนสกุลเดียวกันช่วยงานไม่รับเงินเดือน

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 07:00 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

“สุวัช สิงหพันธุ์” สปช. แจงทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ขอตั้ง “ธัญนุช สิงหพันธุ์” นั่งผู้ช่วยประจำตัวฟรี! ไม่ได้รับเงินเดือน ชี้เพื่อประหยัดงบแผ่นดิน

PIC suwat 18 3 58 1

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 12 ราย แต่งตั้งคนนามสกุลเดียวกันเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว สปช. รับเงินเดือน 1.5-2.4 หมื่นบาทนั้น

(อ่านประกอบ : ซ้ำรอย สนช.! สปช.นับสิบรายตั้งคน“สกุลเดียวกัน”ช่วยงาน )

ล่าสุด นายสุวัช สิงหพันธุ์ สมาชิก สปช. ได้ชี้แจงกรณีการแต่งตั้ง พ.ต.หญิง ธัญนุช สิงหพันธุ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว โดยได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2557 ระบุว่า ได้ขอตัว พ.ต.หญิง ธัญนุช จากแผนกกรมยุทธโยธาทหารบก มาปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว โดยกรมยุทธโยธาทหารบก ได้อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดีตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ สปช. และสมาชิก สปช. พ.ศ.2557 ข้อ 5 (3) กำหนดให้ผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท

“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ข้าพเจ้าจึงขอแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเงินค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว และได้แจ้งให้ พ.ต.หญิง ธัญนุช ทราบพร้อมแสดงความยินยอมแล้ว” นายสุวัช ระบุ

PIC สวช 1

อ่านประกอบ :
สำนักเลขาฯสภาเบี้ยว! ไม่ให้คำสั่งตั้งผช.สปช.“อิศรา”-เอาข้อมูลเรียงใหม่เป็นตาราง 
กก.ข้อมูลข่าวสาร สภาฯไฟเขียวเปิดคำสั่งแต่งตั้ง ผช. สปช.ให้“อิศรา”
กก.ข่าวสารถกปม"อิศรา"ขอคำสั่งตั้งผช.สปช.-“เทียนฉาย”ย้ำใช้มาตรฐานเดียวสนช.
อ้างเปิดเผยไม่ได้! “อิศรา”ยื่นพ.ร.บ.ข้อ มูลข่าวสารฯขอคำสั่งตั้งผช.สปช.

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายสุวัช จาก naewna