logo isranews

logo small 2

ไขสัมพันธ์‘พานทองแท้-ลูกสาว‘เสี่ยวิชัย’ นอกคำวินิจฉัยศาลฎีกาฯคดีเงินกู้ กรุงไทย

เขียนวันที่
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 20:40 น.
เขียนโดย
isranews

พลิกสัมพันธ์ธุรกิจ‘พานทองแท้ ชินวัตร’ - ลูกสาว และเมีย ‘เสี่ยวิชัย’ บิ๊ก บ.กฤษดามหานคร นอกคำวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ในคดีปล่อยกู้แบงก์กรุงไทยหมื่นล้าน ร่วมก่อตั้ง 2 บริษัท ห้วงใกล้เคียงอนุมัติสินเชื่อ

PIC oakoak 26 10 58 1

คดีทุจริตปล่อยกู้เงินธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คดี หมายเลขแดงที่ อม.55/2558 ระหว่างอัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร.ท.สุชาย เชาว์วิศิษฐ อดีตประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย กรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทในเครือกฤษดามหานคร และ 3 บริษัทในเครือกฤษดามหานคร เป็นจำเลยที่ 1-27 ในความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ ความเสียหายประมาณหมื่นล้านบาท โดยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 26 ส.ค.58

แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่กระจ่างชัดว่า ‘ซุเปอร์บอส’ หรือ ‘บิ๊กบอส’ ผู้สั่งการ คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) จำเลยที่ 1 สนับสนุนให้ทุจริต

กระนั้นข้อเท็จจริงประการหนึ่งคือครอบครัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ กับ นายวิชัย กฤษดาธานนท์ จำเลยที่ 25 เจ้าของบริษัท กฤษดามหานคร (จำเลยที่ 20) มีความสนิมสนมกัน

ดังคำให้การของพยาน (นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ กรรมการธนาคารกรุงไทย) เบิกความว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร เป็นเพื่อนกับบุตรของจำเลยที่ 25 (นายวิชัย กฤษดาธานนท์) ครอบครัวมีความสนิทสนมกัน เพราะจำเลยที่ 25 จะต้องขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนด้านธุรกิจจากจำเลยที่ 1

และปรากฏหลักฐานข้อเท็จจริงว่ามีเส้นทางการโอนเงินเข้าบัญชีนายพานทองแท้ บุตรของจำเลยที่ 1 จากบัญชีจำเลยที่ 25 จำนวน 10 ล้าน บาท และยังเคยมีการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คจากบัญชีจำเลยที่ 25 จ่ายนายพานทองแท้อีก 26 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ไขความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสองตระกูลมาเสนอดังนี้

ถ้าพลิกธุรกิจของนายพานทองแท้ ชินวัตร ทั้งที่จดทะเบียนเลิกการและยังดำเนินการในปัจจุบัน จำนวน 10 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ จำกัด บริษัท วอยซ์ ครีเอชั่น จำกัด บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด บริษัท ฮาวคัม มีเดีย จำกัด (เลิกกิจการ) บริษัท มาสเตอร์ โฟน จำกัด (เลิกกิจการ) บริษัท โอคานิท จำกัด บริษัท เทมส์ วัลลี่ย์ เขาใหญ่ โฮเต็ล จำกัด บริษัท นิวโอ๊ค จำกัด (เลิกกิจการ) บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด และ บริษัท ฮาวคัม เอวี จำกัด (เลิกกิจการ)

พบว่านายพานทองแท้ถือหุ้นร่วมกับกลุ่มนายวิชัย กฤษดาธานนท์ อย่างน้อย 2 บริษัท

1.บริษัท มาสเตอร์ โฟน จำกัด ประกอบธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือ (ราคาสูง) จดทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ 28 เมษายน 2554 มี หุ้นใหญ่ 4 คน

1.นายไอยคุปต์ กฤตบุญญาลัย (ลูกชายนางดารุณี กฤตบุญญาลัย) จำนวน 199,999 หุ้น (40%)

2.นาย ศิธา ทิวารี (อดีตประธานบอร์ด การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย) จำนวน 100,000 หุ้น (20%)

3.นางสาว สิรอักษร กฤษดาธานนท์ (ลูกสาวนายวิชัย กฤษดาธานนท์ จำเลยที่ 25) จำนวน 100,000 หุ้น (20%)

4.นายพานทองแท้ ชินวัตร จำนวน 99,999 หุ้น (19.99%)

นายก้องเกียรติ แก้วโอภาส และ นางสาวสุภา แจ่มจิราวรรณ พนักงานบริษัท ฮาวคัม ของนายพานทองแท้ คนละ 1 หุ้น รวม 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

นายพานทองแท้ ชินวัตร นายศิธา ทิวารี นายเฉลิม แผลงศร เป็นกรรมการ นายพานทองแท้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ

แจ้งผลประกอบการ 31 ธ.ค.53 รายได้ 1,744 บาท ขาดทุนสุทธิ 60,315 บาท สินทรัพย์ 206,890 บาท ขาดทุนสะสม 4,805,109 บาท ในปี 2550 มีรายได้ 25,489,251 บาท ขาดทุนสุทธิ 3,115,515 บาท ปี 2549 รายได้ 20,692,622 บาท ขาดทุนสุทธิ 3,493,613 บาท

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555

2. บริษัท ฮาวคัม สตูดิโอ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 ทุน ปัจจุบัน 30 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ ผลิตและรับจ้างผลิตป้ายโฆษณา ที่ตั้งเลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 นายพนทองแท้ถือหุ้นใหญ่ 1,739,995 หุ้น (57.99%) บริษัท โอคานิท จำกัด (ของนายพานทองแท้) จำนวน 750,000 หุ้น (25%) นางเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ 210,000 หุ้น (ภรรยานายวิชัย) (7%) นาย มนัสชัย พรโสภากุล จำนวน 150,000 หุ้น (5%) และนายเฉลิม แผลงสร 150,000 หุ้น (5%) รวม 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท นายพานทองแท้ ชินวัตร

นายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร นายเฉลิมแผลงศร เป็นกรรมการ นายพานทองแท้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ แจ้งผลประกอบการปี 2557 รายได้ 41,884,042 บาท ขาดทุนสุทธิ 3,816,626 บาท สินทรัพย์ 32,558,416.20 บาท ขาดทุนสะสม 1,958,261 บาท

น่าสังเกตว่าการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสองบริษัทดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 500 ล้านบาท ระหว่าง 8 ก.ย.46 - 11 ก.ย.46 และการอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ จำนวน 9,900 ล้านบาท ระหว่าง 7 พ.ย.46-26 ก.พ.47

อย่างบังเอิญ!

อ่านประกอบ:
ใช้ข้อมูล ธปท.สาวลึกเส้นทางเงินคดีกรุงไทย เอี่ยว 50 ราย-เครือนักการเมืองด้วย
ดีเอสไอคัดคำพิพากษาสอบเส้นทางเงินคดีกรุงไทย-ปัดตอบโยง“พานทองแท้”

คำพิพากษาศาลฎีกาฯมัด! เส้นทางเงินคดีกรุงไทยโยงถึง“พานทองแท้”
นำเสนอ 15 นาที ก่อนปล่อยกู้ 9.9 พันล.!คำพิพากษามัด 'วิโรจน์-พวก' คดีกรุงไทย
เหตุผลศาลฎีกาฯคดีกรุงไทย ไม่รู้ใคร“บิ๊กบอส”-สาวไม่ถึง“พานทองแท้”ฟอกเงิน?
ดีเอสไอยันคตส.ไม่กล่าวหา'พานทองแท้' ฟอกเงินคดีกรุงไทย-รับของโจรไม่มีมูล
“แก้วสรร”สวนดีเอสไอ ยัน คตส.ให้เอาผิด “พานทองแท้-พวก”ฟอกเงินคดีกรุงไทย
แก้วสรร อติโพธิ : คดีทุจริตเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ภาค 2
ขยายปม อสส.ไม่ฟ้อง“พานทองแท้-พวก”รับของโจรคดีกรุงไทย ใครรับผิดชอบ? 
อัยการยัน“พานทองแท้-พวก”ไม่ใช่ จนท.รัฐ ชนวนไม่ฟ้องปมรับของโจรคดีกรุงไทย
จำแนกจำเลย-โทษเรียงตัวคดีกรุงไทย ไขปริศนา? ไฉนไม่มีชื่อ“พานทองแท้”
ข้อมูลลับความเชื่อผู้บริหาร "เอคิว" ก่อนศาลฯ พิพากษาชดใช้กรุงไทยหมื่นล.! 
คำให้การมัดคดีกรุงไทยโผล่เว็บศาลฯ ชื่อ 2 กก.บริหาร "อุตตม-รมว.ไอซีที" รอด!
พิพากษาจำคุก “ร.ท.สุชาย-วิโรจน์” 18 ปี ทุจริตปล่อยกู้กรุงไทย ชดใช้หมื่นล.

หมายเหตุ : ภาพประกอบนายพานทองแท้ จาก f.ptcdn.info, ภาพธนาคารกรุงไทยจาก static.panoramio.com