logo isranews

logo small 2

เปิดผลสอบ ปตท.ปมปลูกปาล์มฯ แกะรอยจ่ายค่านายหน้าซื้อที่แพง 25-40%

เจาะผลสอบ ปตท. ปมปลูกปาล์มน้ำมันอินโดนีเซีย แกะรอยพฤติการณ์จ่ายค่านายหน้าซื้อที่ดินแพงเกินจริง 25-40% ยันไม่น่าใช่รูปแบบสัญญานายหน้าอันมีลักษณะปกติทางการค้า

PIC ptttt 11 11 58 1

กรณีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบการลงทุนเข้าไปปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย 5 โครงการ ของบริษัท พีทีที.กรีนเอเนอร์ยี่ฯ (PTTGE) ที่พบว่า มีการบริหารงานที่ไม่คุ้มค่า สร้างความเสียหายให้แก่ ปตท. โดยมีผู้กระทำความผิดอย่างน้อย 5 ราย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ถูกมติของคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. และบอร์ด ปตท.สผ. ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วนั้น

(อ่านประกอบ : บอร์ด ปตท.สผ.ให้ “นิพิฐ”พ้นสภาพพนักงานปมปลูกปาล์มอินโดฯ-ฟ้องอาญาสู้)

อย่างไรก็ดีในผลการสอบสวนของ ปตท. ตอนหนึ่ง มีการระบุถึงการเรียกเก็บ “ค่านายหน้า” ในการหาที่ดินเพื่อเข้าไปปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นจำนวนที่แพงกว่าความเป็นจริง อย่างน้อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ PT.Az Zhara และ PT.KPI

พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างไร ? สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สรุปสาระสำคัญมาให้เห็น ดังนี้

โครงการ PT.Az Zhara

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ปตท. ตรวจสอบตอนหนึ่งพบว่า มีการทำสัญญา Commission Service Agreement ลงวันที่ 7 ก.พ. 2550 (ช่วงนายนิพิฐยังเป็นบอร์ด PTTGE) ทำขึ้นระหว่าง Agustiar (เจ้าของที่ดิน/สวนปาล์มที่ PTTGE จะเข้าไปซื้อหุ้น) กับ KSL (บริษัทที่ปรึกษาเรื่องจัดซื้อที่ดิน ที่ PTTGE จ้าง) ดำเนินการโดย Mr.Watchrin Suthiprapa และ witness โดย Mr.Chet Chaiwongpini

โดยพบว่า มีเนื้อหาในลักษณะของการเป็นนายหน้าจัดหาที่ดิน ซึ่งตกลงกันว่าในราคาหุ้น 550 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ ผู้ขายจะได้ส่วนแบ่ง 327.25 เหรียญสหรัฐ ส่วน KSL ได้รับส่วนแบ่ง 222.75 เหรียญสหรัฐ

โดยเป็นที่น่าสังเกตคือ ค่านายหน้าที่ทำความตกลงกัน เป็นเงิน 222.75 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดินที่ผู้ขายได้รับเพียง 327.25 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ เป็นอัตราที่สูงมาก (ประมาณ 40%) จึงไม่น่าจะเป็นรูปแบบของสัญญานายหน้าอันเป็นลักษณะปกติทางการค้าแต่อย่างใด

แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงว่ามีพนักงานของ ปตท. และหรือพนักงานของ PTTGE มีส่วนรู้เห็นหรือได้รับผลประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว

โครงการ PT.KPI

คณะกรรมการสอสบสวนข้อเท็จจริง ปตท. ตรวจสอบตอนหนึ่งพบว่า มีการลงนาม SPA เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2553 (ช่วงนายนิพิฐยังเป็นบอร์ด PTTGE) ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด PTTGE มีมูลค่าการลงทุนสูงกว่ากรอบที่บอร์ด ปตท. กำหนดไว้ในการประชุมเมื่อปี 2551 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ราคาซื้อสิทธิที่ดินเปล่า 900 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์

ข้อเท็จจริงจากหนังสือฉบับลงวันที่ 14 ม.ค. 2556 (ส่งมาภายหลังที่นายนิพิฐพ้นจากบอร์ด PTTGE แล้ว) ของ Mr.Burhan (ผู้ขายที่ดินที่ PTTGE จะซื้อ) มีการทำสัญญา Consultancy Agreement ระหว่าง Mr.Burhan กับ KSL โดย Mrs.Nancy Martasuta โดยตกลงจะให้ค่าที่ปรึกษาในอัตรา 325 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ ในราคาขาย 1,325 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2555 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโดยเป็นการลงนามระหว่าง Mr.Burhan กับ KSL โดย Mr.Thakrisna Prohmdecha ซึ่งกำหนดให้ PT.KPI (บริษัทที่ PTTGE เข้าไปลงทุนเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน) จ่ายเงินค่าที่ปรึกษาให้แก่ KSL เป็นเงิน 9,400,268 เหรียญ โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ตามการจ่ายเงินค่าหุ้นของ PTTGE

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า PTTGE ได้จ่ายเงินค่าหุ้นในราคาที่แพงเกินจริง เนื่องจากรวมเงินค่านายหน้าเป็นจำนวนประมาณ 19 ล้านเหรียญ ตามสัญญา Consultancy Service Agreement ไว้ด้วย ซึ่งจากพยานหลักฐานการชำระเงินให้แก่ KSL ที่ Mr.Burhan นำมาแสดงมีความสอดคล้องกับการจ่ายเงินของ PTTGE

คณะกรรมการสอบสวนฯจึงเห็นว่า การทำ Consultancy Agreement ระหว่าง Mr.Burhan กับ KSL ซึ่งเป็นการตกลงให้ค่าที่ปรึกษา แต่กำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาเป็นเงิน 325 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ จึงมีเนื้อหาในลักษณะของการเป็นนายหน้าจัดหาที่ดิน

อีกทั้งมูลค่าที่ปรึกษา/นายหน้า เป็นเงิน 325 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดินในราคา 1,325 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร์ ก็ยังถือเป็นสัดส่วนที่สูง (ประมาณ 25%) จึงไม่น่าจะเป็นรูปแบบของสัญญาที่ปรึกษา/นายหน้า อันเป็นลักษณะปกติทางการค้าแต่อย่างใด

แต่จากการสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงว่ามีพนักงานของ ปตท. และหรือพนักงานของ PTTGE มีส่วนรู้เห็นหรือได้รับผลประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว

ขณะเดียวกันกรณีการจ่ายเงินค่าที่ปรึกษา/นายหน้าแพงเกินจริงนั้น นายนิพิฐ เคยชี้แจงไว้แล้วตอนหนึ่งว่า เป็นเรื่องระหว่างผู้ขายที่ดินกับบริษัทที่ปรึกษา ไม่ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันอย่างไร แต่สิ่งที่มาขายให้กับ PTTGE เป็นสิ่งที่พอใจแล้ว ไม่เกี่ยวข้องว่าบริษัทที่ปรึกษาจะได้ค่านายหน้าเท่าไหร่ ไม่ทราบ

“ยกตัวอย่าง ผมบอกว่าจะไปซื้อที่ดินเกิน 900 เหรียญ/เฮกตาร์ไม่ได้ ก็จะไม่ซื้อเกิน 900 เหรียญ/เฮกตาร์ แต่ถ้าผมพอใจว่าที่ดินตรงนี้ 890 เหรียญ/เฮกตาร์ ในนั้นจะมีค่านายหน้ายังไง แต่ก็ไม่เกิน 900 เหรียญ/เฮกตาร์ ตามมติของบอร์ด ปตท.”

เป็นคำชี้แจงของนายนิพิฐ ก่อนระบุอีกว่า บางกรณีเจอที่ดินบางแห่ง แต่ไม่ใช่ที่ดินเปล่า ๆ เคยมีคนที่เขาเคยเข้าไปลงทุนอยู่แล้ว เขาซื้อสัมปทานไปส่วนหนึ่งแล้ว มีการปลูกต้นไม้หรืออะไรไว้แล้ว เราก็ต้องจ่ายค่าส่วนต่างในส่วนนี้ด้วย ซึ่งทำให้มีการพูดไปว่า ซื้อที่ดินราคาแพงเกินจริง ซึ่งมันไม่จริง ส่วนที่เกินก็คือตรงนี้ ลองไปดูในรายละเอียดของสัญญาได้

(อ่านประกอบ : “ปีนี้ปีแพะ” ลึกสุดใจ! ‘นิพิฐ’ เมื่อ ปตท. หาว่าผมปลูกปาล์มอินโดฯเจ๊ง?)

นี่คือผลสอบสวนบางส่วนจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงของ ปตท. กรณีการจ่ายค่านายหน้าที่ค่อนข้างแพงเกินจริงถึง 25-40 % หนึ่งในชนวนเหตุให้นายนิพิฐ พ้นจากสภาพพนักงาน ปตท.สผ. เมื่อช่วงปลายเดือน ก.ย. 2558 และมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวนตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเรื่องดังกล่าวแล้ว

ดังนั้นข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไร พยานหลักฐานของใครจะมีน้ำหนักมากกว่ากัน ต้องรอผลการไต่สวนจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเร็ว ๆ นี้ !

อ่านประกอบ :
(INFO) ไทม์ไลน์ปลูกปาล์มน้ำมันอินโดฯ ส่ง ป.ป.ช.สอบ-เด้ง‘นิพิฐ’พ้น ปตท.สผ.
“ปีนี้ปีแพะ” ลึกสุดใจ! ‘นิพิฐ’ เมื่อ ปตท. หาว่าผมปลูกปาล์มอินโดฯเจ๊ง?
'นิพิฐ'เปิดหน้าสู้! ร้อง'ไพบูลย์'สอบปมปลูกปาล์มอินโดฯ-ปตท.สวนผิดปกติจริง
ซีอีโอใหญ่ ปตท.ให้ถ้อยคำ ป.ป.ช.ปมปลูกปาล์มฯเจ๊งแล้ว สาวลึกใครเอี่ยวบ้าง
“นิพิฐ”ขอความเป็นธรรม ป.ป.ช. อ้างบอร์ด ปตท.ทำปลูกปาล์มฯเจ๊ง
เจาะคำแก้ต่างคดีปลูกปาล์มน้ำมันอินโดฯ “นิพิฐ”อ้างไม่เคยทุจริต-ทำเจ๊ง!
“นิพิฐ”ดอดขอความเป็นธรรม ป.ป.ช. อ้างบอร์ด ปตท.ทำปลูกปาล์มฯเจ๊ง
“นิพิฐ”อ้างบอร์ด ปตท.สมคบกันทุจริตทำโครงการปลูกปาล์มอินโดฯเจ๊ง
สั่งถอนลงทุน-ฟ้องแพ่งผู้บริหาร! ปตท.พร้อมร่วมมือสอบทุจริตปลูกปาล์มอินโดฯ
เปิดผลสอบ ปตท.ปมปลูกปาล์มอินโดฯ ชนวนทำ“บิ๊ก ปตท.สผ.”พ้นเก้าอี้
บอร์ด ปตท.สผ.ให้ “นิพิฐ”พ้นสภาพพนักงานปมปลูกปาล์มอินโดฯ-ฟ้องอาญาสู้
ป.ป.ช.ยกคำร้อง“บิ๊ก ปตท.สผ.”ค้านอนุฯสอบปมปลูกปาล์มน้ำมันอินโดฯ
“บิ๊ก ปตท.สผ.”ทำหนังสือค้าน 5 อนุฯป.ป.ช.สอบปมปลูกปาล์มน้ำมันอินโดฯ

ศาลไฟเขียว“บิ๊ก ปตท.สผ.”ขอเลื่อนคำให้การคดีปลูกปาล์มอินโดฯ 4 ก.ย.-ทนายถอนตัว
ปตท.สผ.แจงเหตุสอบช้า “บิ๊ก” คดีปลูกปาล์มฯ ยันเอกสารเยอะ-ย้ายมาส่วนกลางแล้ว

บอร์ด ปตท.มีมติไล่ออก"บิ๊ก"ปมปลูกปาล์มอินโดฯเจ๊ง2หมื่นล.-สผ.ดองข้ามปี
เจาะพฤติกรรม“บิ๊ก ปตท.สผ.”ปมถูกฟ้องเรียก 2 หมื่นล.คดีปลูกปาล์มอินโดฯ(1)
เจาะพฤติกรรม“บิ๊ก ปตท.สผ.”ปมถูกฟ้องเรียก 2 หมื่นล.คดีปลูกปาล์มอินโดฯ(จบ)
ฟ้องบิ๊ก ปตท.สผ.เรียก 2 หมื่นล.กล่าวหาทุจริตคดีปลูกปาล์ม อินโดฯ
บอร์ด ปตท.มีมติไล่ออก"บิ๊ก"ปมปลูกปาล์มอินโดฯเจ๊ง2หมื่นล.-สผ.ดองข้ามปี
ปตท.ระทึก!อนุฯ ป.ป.ช.พบปมซื้อที่ดินปลูกปาล์ม ปท.อินโดฯ เล็งชี้มูล 2 โครงการ
ป.ป.ช.พบตัวละครคดีข้าวจีทูจีโยงซื้อขายมันเส้น!-สอบปตท.ปมปลูกปาล์มในอินโดฯ 
ป.ป.ช.เหลือสอบพยานคดีปลูกปาล์มอินโดฯ 6-7 ปาก ขีดเส้น 2 เดือนเสร็จ

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบสวนปาล์มจาก atom.rmutphysics.com