logo isranews

logo small 2

แพงเกินจริง-ใช้งานไม่ได้! สำนวน ป.ป.ช.มัดคดีสนามฟุตซอล จ.พะเยา

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ตุลาคม 2558 เวลา 13:12 น.
เขียนโดย
isranews

ดูชัด ๆ สำนวนการไต่สวน อนุฯ ป.ป.ช. ลุยสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลฉาวภาคเหนือ จ.พะเยา พบบิ๊ก สพฐ.-ผอ.โรงเรียน-เอกชน เอี่ยวรวม 30 ราย ระบุชัดนำงบซ่อมแซมอาคารไปทำ ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน แพงกินจริง-พื้นพัง ใช้งานไม่ได้

PIC nnananan 8 10 58 1

งวดเข้าไปทุกขณะแล้ว !

สำหรับการไต่สวนกรณีโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลุยไต่สวนทั้งในภาคเหนืออย่างน้อย 1 จังหวัด คือ จ.พะเยา และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างน้อย 3 จังหวัด คือ จ.อำนาจเจริญ จ.นครราชสีมา และ จ.มุกดาหาร

พบเครือข่ายทั้งนักการเมืองระดับชาติ ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการท้องถิ่น ผอ.โรงเรียน รวมถึงบรรดาบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนนับร้อยราย

(อ่านประกอบ : คดีฟุตซอลฉาวโยง 2 นักการเมืองระดับชาติ! ป.ป.ช.จ่อแจ้งข้อหานับร้อยราย)

ล่าสุด คณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีนี้ในภาคเหนือ ที่มีนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการฯและ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นหนึ่งในอนุกรรมการฯ ได้วางกรอบการไต่สวน ระบุพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาไว้แล้ว

โดยผู้ถูกกล่าวหาใน จ.พะเยา มีทั้งหมด 30 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการใน สพฐ. และ ผอ.โรงเรียน 19 ราย บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง 4 บริษัท ผู้แทนเอกชนที่เกี่ยวข้อง 7 ราย

(อ่านประกอบ : เปิดชื่อ 30 ขรก.-เอกชนถูก ป.ป.ช.สอบคดีสนามฟุตซอล จ.พะเยา 'บิ๊กสพฐ.-18 ผอ.')

พฤติการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างไร ถูกกล่าวหาอย่างไร เอกชนเป็นใคร ? สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำสำนวนการไต่สวนดังกล่าว มาเปิดเผยให้เห็นกันชัด ๆ ดังนี้

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา 88 ประกอบมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

โดยมีข้อกล่าวหา คือ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจากงบแปรญัตติในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียนในจังหวัดพะเยา ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ของ สพฐ. หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และก่อสร้างสนามฟุตซอลไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการ

มีพฤติการณ์คือ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแปรญัตติในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่โรงเรียนจังหวัดพะเยา เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอล ทั้งที่งบประมาณดังกล่าวต้องจัดสรรเพื่อนำไปก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย และหลีกเลี่ยงการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม โดยได้จัดทำขอบเขตของงานที่มีรายละเอียดในการก่อสร้างสนามฟุตซอลที่เหมือนกันทุกโรงเรียนเพื่อเอื้อแก่ผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา

และการก่อสร้างสนามฟุตซอลกำหนดราคาแพงเกินจริง ไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบรายการ ยางสังเคราะห์มีสภาพโค้งงอ บวม และพองตัวขึ้นในหลายจุด ไม่สามารถใช้เล่นกีฬาตามวัตถุประสงค์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ (ดูเอกสารประกอบ)

PIC รายชอฟตซอล 2

PIC รายชอฟตซอล 3

สำหรับ 4 เอกชนที่ถูกกล่าวหา ได้แก่ บริษัท ไทยสปอร์ทเทคโนโลยี จำกัด บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หจก.เอ็มที ๙ ก่อสร้าง และ หจก.อึ้งเจริญคอนสตรัคชั่น

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 2 บริษัท จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท ไทยสปอร์ทฯ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 24/2 ม.12 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ปรากฏชื่อของนายเจษฎาพร เสนสม เป็นกรรมการบริษัท

หจก.อึ้งเจริญฯ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 71/10 ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีหุ้นส่วนผู้จัดการ 3 ราย ได้แก่ นายพิชิต หวังสันติธรรม นางเกษร หวังสันติธรรม และน.ส.ศิวาพร หวังสันติธรรม

ทั้งหมดคือข้อมูลในสำนวนการไต่สวนของคณะอนุกรรมการฯ ที่ลุยสอบกรณีนี้ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งอดีตบิ๊กข้าราชการ ผอ.โรงเรียน เอกชน จำนวน 30 ราย

แต่ยังไม่ปรากฏรายชื่อของ “นักการเมืองระดับชาติ” เข้าไปเกี่ยวข้อง ?

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยเปิดเผยสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ระบุว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น มี “บิ๊กนักการเมือง” เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างน้อยจำนวน 2 ราย และสรุปสำนวนการไต่สวนแล้ว

ดังนั้นต้องจับตากันต่อไปว่า จะมี “บิ๊กนักการเมือง” ในพื้นที่ภาคเหนือที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ เหมือนที่เจอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยหรือไม่ ?

อ่านประกอบ :
อนุฯ ป.ป.ช.ขีดเส้นสรุปปมก่อสร้างสนามฟุตซอลฉาวต้น ต.ค.นี้
ป.ป.ช.ลุยสอบ 12 ร.ร.จ.เชียงรายพันปมสร้างสนามฟุตซอล-วัสดุแพงผิดปกติ
อนุฯ ป.ป.ช.สรุปปมสร้างสนามฟุตซอลอีสานแล้ว-สาวลึก“บิ๊กนักการเมือง”
ผอ.ร.ร.มีหนาว!อนุฯป.ป.ช.จ่อแจ้งข้อหาร่วมร้อยคนปมสร้างสนามฟุตซอล
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯลุยสอบสนามฟุตซอลฉาวกราวรูดทั่วประเทศ!-ข้อมูลใกล้ครบแล้ว
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯร่วมสตง.สอบสนามฟุตซอลฉาว-จ่อกล่าวหาอดีตเลขาฯสพฐ. 
เจาะสนามฟุตซอลอาชีวะฯ66 แห่ง128 ล.บ.อดีตกุนซือรมต. กวาดเรียบ
บ.เก่าผู้ช่วย รมต.เก็บเรียบสนามฟุตซอลหน่วยงานรัฐ 344 สัญญา 1,124 ล.
ผ่ารับเหมาฟุตซอล อบจ.อุบลฯ กลุ่มบริษัทเก่ากุนซือรมต. 69.5 ล้าน

เปิดครบ 21 บริษัทรับเหมาสนามฟุตซอล สพฐ. ภาคเหนือ-อีสาน 16 จังหวัด
โผล่ 2 แห่ง!สนามฟุตซอล จ.นครปฐม 4.7 ล้าน “ผู้ถือหุ้น”ชุดเดียวกัน
ข้อมูลใหม่!อีก 6 บริษัทฟันรับเหมาสนามฟุตซอล-สตรีทซอคเกอร์ 4 จว.อีสาน

 

หมายเหตุ : ภาพประกอบสนามฟุตซอลจาก neawna